Gebruiksaanwijzing FLYMO LAWNRAKE 3400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO LAWNRAKE 3400. Wij hopen dat dit FLYMO LAWNRAKE 3400 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO LAWNRAKE 3400 te teleladen.


FLYMO LAWNRAKE 3400 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1318 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO LAWNRAKE 3400

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaatselijke regels kunnen beperkingen opleggen aan de leeftijd van degene die het product bedient. Het product uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor de werkzaamheden die in de instructies beschreven worden. Het product nooit gebruiken wanneer u vermoeid, ziek of onder de invloed van alcohol, drugs of medicijnen bent. De gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren die andere mensen of hun eigendom treffen. [. . . ] Niet achteruitlopen wanneer u dit product gebruikt, u zou dan namelijk kunnen struikelen trip. Gebruik de machine nooit als de afschermingen beschadigd zijn of ontbreken. Uw handen en voeten altijd uit de buurt van snijdende onderdelen houden, en vooral wanneer de motor wordt gestart. Voordat u de tanden aanraakt moet u ervoor zorgen dat de stekker uit het stopcontact is gehaald en dat de tanden helemaal tot stilstand zijn gekomen. De maaier mag niet worden gekanteld terwijl de motor draait, behalve bij het starten of stoppen. In zo'n geval mag hij niet meer worden gekanteld dan absoluut noodzakelijk is en kantel uitsluitend het deel dat van de bediener weg is. Let steeds op dat beide handen in de maaipositie staan voordat de maaier terug op de grond gezet wordt. Til of draag de maaier nooit als hij in werking is of aangesloten op het lichtnet. Haal de stekker uit het stopcontact: - als u de maaier een tijd onbeheerd achterlaat; - voordat u een verstopping vrijmaakt; - voordat u de maaier inspecteert of schoonmaakt of aan de machine gaat werken; - als u iets raakt. Gebruik de maaier uitsluitend als u er zeker van bent dat de hele machine in een veilige staat van werking verkeert; - als de maaier te veel gaat trillen. Alle moeren, bouten en schroeven moeten altijd goed zijn vastgezet; dit om te garanderen dat het product veilig gebruikt kan worden. Wees bij het afstellen van het product voorzichtig dat uw vingers niet knel raken tussen bewegende en vaste delen van de machine. Verwijder alle losse voorwerpen en stenen van het gazon omdat die de harkmachine kunnen · Gebruik de eerste keer een middelhoge instelling en stel de hoogte dan bij voor het gazon en het gebruik. Om de kwaliteit van de harkmachine in stand te houden wordt aanbevolen om hem na gebruik schoon te maken. Verwijder de betreffende montageschroef voor het setje tanden dat u wilt vervangen (L). Via diens bevoegde monteurs gratis voor reparatie of vervanging, mits: a) de fout onmiddellijk wordt doorgegeven aan de geautoriseerde service centre; b) het aankoopbewijs getoond kan worden; c) de fout niet veroorzaakt werd door misbruik, verwaarlozing of een foute instelling door de gebruiker; d) de fout geen gevolg is van normale slijtage; e) geen andere persoon, die niet door Husqvarna UK Ltd. Geautoriseerd is, de machine onder-houden, hersteld of uit elkaar genomen heeft; f) de machine niet verhuurd werd; g) de machine het eigendom is van de oorspronkelijke klant; h) de machine niet voor commerciële doeleinden gebruikt werd. * Deze garantie is een extra service en zal in geen geval in de weg staan van uw statutaire rechten. [. . . ] U wordt ten zeerste aangeraden uw product ten minste elke twaalf maanden een service-beurt te geven, vaker indien het beroepshalve veelvuldig wordt gebruikt. Verklaren op eigen verantwoording dat het(de) product(en); Voldoet(voldoen) aan de essentiële eisen en voorzieningen van de volgende EG-richtlijnen: 98/37/EEC (tot 31. 10), 2004/108/EC, 2000/14/EC gebaseerd op de volgende toegepaste binnen de EU geharmoniseerde standaarden: IEC60335-1, IEC60335-2-92, EN13684, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3 Het A-gewogen geluidsdrukniveau LpA op de positie van de bediener, vastgesteld op een voorbeeld van het(de) bovenstaande product(en) komt overeen met het Niveau in de tabel. De maximale gewogen waarde van de hand-/armvibratie, gemeten volgens En ISO 5349 op een voorbeeld van het(de) bovenstaande product(en) komt overeen met de Waarde in de tabel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO LAWNRAKE 3400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO LAWNRAKE 3400 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag