Gebruiksaanwijzing FLYMO LAWNRAKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO LAWNRAKE. Wij hopen dat dit FLYMO LAWNRAKE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO LAWNRAKE te teleladen.


FLYMO LAWNRAKE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1036 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO LAWNRAKE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaatselijke reguleringen kunnen beperkingen opleggen ten aanzien van de leeftijd van de bediener. Het product uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor de werkzaamheden die in de instructies beschreven worden. Het product nooit gebruiken wanneer u vermoeid, ziek of onder de invloed van alcohol, drugs of medicijnen bent. [. . . ] Let steeds op uw voeten wanneer u hellingen maait en draag anti-slip schoeisel. Niet achteruitlopen wanneer u dit product gebruikt, u zou dan namelijk kunnen struikelen trip. Gebruik de machine nooit als de afschermingen beschadigd zijn of ontbreken. Uw handen en voeten altijd uit de buurt van snijdende onderdelen houden, en vooral wanneer de motor wordt gestart. De maaier mag niet worden gekanteld terwijl de motor draait, behalve bij het starten of stoppen. In zo'n geval mag hij niet meer worden gekanteld dan absoluut noodzakelijk is en kantel uitsluitend het deel dat van de bediener weg is. Let steeds op dat beide handen in de maaipositie staan voordat de maaier terug op de grond gezet wordt. Til of draag de maaier nooit als hij in werking is of aangesloten op het lichtnet. Haal de stekker uit het stopcontact: als u de maaier een tijd onbeheerd achterlaat; voordat u een verstopping vrijmaakt; voordat u de maaier inspecteert of schoonmaakt of aan de machine gaat werken; als u iets raakt. Gebruik de maaier uitsluitend als u er zeker van bent dat de hele machine in een veilige staat van werking verkeert; als de maaier te veel gaat trillen. Alle moeren, bouten en schroeven moeten altijd goed zijn vastgezet; dit om te garanderen dat het product veilig gebruikt kan worden. Wees bij het afstellen van het product voorzichtig dat uw vingers niet knel raken tussen bewegende en vaste delen van de machine. Verwijder alle losse voorwerpen en stenen van het gazon omdat die de harkmachine kunnen beschadigen. Gebruik de eerste keer een middelhoge instelling en stel de · Hoogte dan bij voor het gazon en het gebruik. Om de kwaliteit van de harkmachine in stand te houden wordt aanbevolen om hem na gebruik schoon te maken. Verwijder de betreffende montageschroef voor het setje tanden dat u wilt vervangen (L). De producten van Husqvarna Outdoor Products worden geproduceerd volgens EMS (ISO 14001), waarbij, waar dit uitvoerbaar is, gebruik wordt gemaakt van componenten die zijn geproduceerd op de meest milieuvriendelijke manier volgens de werkijzen van het bedrijf en met de mogelijkheid om aan het einde van de levensduur van het product gerecycled te worden. * De verpakking kan gerecycled worden en plasic componenten zijn van een label voorzien (voor zover dat mogelijk was) voor recycling op categorie. [. . . ] Hoe lang ze meegaan is afhankelijk van regelmatig onderhoud en deze onderdelen worden derhalve niet door de garantie gedekt: Tanden, elektrische stroomkabel * Opgelet!Husqvarna Outdoor Products garantie dekt geen defecten die een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van de montage van reserve-onderdelen of extra's die niet geproduceerd of goed-gekeurd zijn door Husqvarna Outdoor Products, of defecten die het gevolg zijn van een wijziging aan de machine. Sólo utilice el aparato de la forma y para las funciones descritas en las instrucciones. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO LAWNRAKE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO LAWNRAKE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag