Gebruiksaanwijzing FLYMO HT510

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO HT510. Wij hopen dat dit FLYMO HT510 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO HT510 te teleladen.


FLYMO HT510 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (473 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   FLYMO HT510 NOTICE 2 (218 ko)
   FLYMO HT510 (358 ko)
   FLYMO HT510 NOTICE 2 (218 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO HT510

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HT42/420 HT45/450 HT51/510 HT60/600 GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT HU IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure BELANGRIJKE INFORMATIE Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov VIGTIGE OPLYSNINGER Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning INFORMACIÓN IMPORTANTE Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro INFORMAÇÕES IMPORTANTES Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura INFORMAZIONI IMPORTANTI Leggere prima dell'uso e conservare per ulteriore consultazione Jótállást vállalni csak rendeltetésszeren használatba vett gépekre tudunk. Kérjük, hogy a gép használatba vétele elött gondosan olvassa el a kezelési utasításokat. PL CZ Gwarancja traci wano w przypadku uywania urzdzenia do celów innych ni wymienione w instrukcji obslugi. Prosimy o uwane przeczytanie instrukcji oraz o stosowanie si do zalece i wskazówek w niej zawartych Záruka se nebude vztahovat na závady zpsobené nesprávným pouzíváním, nebo jestlize bude výrobek pouzit pro jiné úcely nez pro jaké byl vyroben, nebo také jinak nez je uvedeno v návodu k obsluze. Tento návod si pectte, prosím, velmi pozorn a uchovejte jej pro mozné budoucí odkazy Záruka na tento produkt nebude uznaná v prípade porúch spôsobených nesprávnou obsluhou alebo pouzívaním výrobku na iný úcel alebo iným spôsobom, ako je uvedené. [. . . ] · Defecten die het gevolg zijn van een oorspronkelijke fout die niet werd doorgegeven aan de geautoriseerde service center. · Defecten die optreden omdat het product niet gebruikt werd in overeenkomst met de richtlijnen en aanbevelingen die in deze handleiding staan. · Machines die verhuurd worden, zijn niet gedekt door deze garantie. · De volgende onderdelen worden beschouwd als onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage. Hun functionele levensduur hangt af van een regelmatige onderhoudsbeurt en zij worden bijgevolg niet gedekt door de garantie: messen, elektrisch snoer. Electrolux Outdoor Products's garantie dekt geen defecten die een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van de montage van reserve-onderdelen of extra's die niet geproduceerd of goed-gekeurd zijn door Electrolux Outdoor Products, of defecten die het gevolg zijn van een wijziging aan de machine. Informatie met betrekking tot het milieu De producten van Electrolux Outdoor Products worden geproduceerd volgens EMS (ISO 14001), waarbij, waar dit uitvoerbaar is, gebruik wordt gemaakt van componenten die zijn geproduceerd op de meest milieuvriendelijke manier volgens de werkijzen van het bedrijf en met de mogelijkheid om aan het einde van de levensduur van het product gerecycled te worden. * De verpakking kan gerecycled worden en plasic componenten zijn van een label voorzien (voor zover dat mogelijk was) voor recycling op categorie. * Milieubewuste overwegingen dienen mee te spelen bij het weggooien van een product aan het einde van de levensduur. * Indien nodig, kunt u kontakt opnemen met de gemeentelijke autoriteit voor informatie over de verwerking. Het symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product niet mag worden behandeld als gewoon huishoudelijk afval, maar in plaats daarvan moet worden ingeleverd bij het punt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door dit product correct te verwijderen helpt u om de negatieve gevolgen die een verkeerde verwerking van dit product kan hebben voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. NEDERLANDS - 4 EC DECLARATION OF CONFORMITY I, the undersigned M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Electrolux Outdoor Products Conforms to the specifications of Directive 2000/14/EEC I, the undersigned M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. DL5 6UP Certify that a sample of the above product has been tested using directive 81/1051/EEC as a guide. The maximum A-weighted sound pressure level recorded at operator position under free field semi anechoic chamber conditions was :I, the undersigned M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. DL5 6UP Certify that a sample of the above product has been tested using ISO 5349 as a guide. The maximum weighted root mean square value of vibration recorded at operator's hand position was:A B C D E F G Identification of Series. . . . . . . . . . . . . . See Product Rating Label Conformity Assesment Procedure. . . . ANNEX VI Notified Body. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. T. S. , Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7SB. Other Directives:-. . . . . . . . . . . . . 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC & applicable standards:-EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55014-1, EN55014-2, EN774, EN50144-1, EN50144-2-15 Type. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Watts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Bowden apstiprinu, ka iepriek| min]t produkta paraugs ir test]ts atbilsto|i direktoevai 81/1051/EEC. Maksimlais A-izsvarotais skaªas spiediena loemenis, kas tika fiks]ts operatora pozoecij broevos lauka da±]jas atbalss apstk±os, bija: Es, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Bowden apstiprinu, ka iepriek| min]t produkta paraugs ir test]ts atbilsto|i standartam ISO 5349. Vibrcijas maksiml izsvarot patrinjuma vid]j kvadrtisk v]rtoeba, kas tika fiks]ta operatora roku atra|ans viet, bija: S]rijas norde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO HT510

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO HT510 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag