Gebruiksaanwijzing FLYMO HOVER COMPACT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO HOVER COMPACT. Wij hopen dat dit FLYMO HOVER COMPACT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO HOVER COMPACT te teleladen.


FLYMO HOVER COMPACT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (876 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO HOVER COMPACT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit product is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het gebruik van het product van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het product spelen. Plaatselijke regels kunnen beperkingen opleggen aan de leeftijd van degene die het product bedient. [. . . ] Verwijder alle stokken, stenen en beenderen van het te maaien gebied voordat u gaat maaien, want het mes kan dat soort afval tijdens het maaien uitwerpen. Controleer de machine vóór gebruik en na harde schokken altijd op eventuele slijtage en beschadigingen en repareer deze zo nodig. Let steeds op uw voeten wanneer u hellingen maait en draag anti-slip schoeisel. Wandel niet achteruit tijdens het maaien want u zou kunnen struikelen. Schakel de maaier uit voordat u hem over oppervlakten, die niet met gras bekleed zijn, voortduwt. Gebruik de maaier nooit zonder dat de afweerkap geplaatst is of als de afweerkap beschadigd is. Houd uw handen en voeten altijd uit de buurt van de snij-inrichting, vooral wanneer u de motor aanzet. Kantel de maaier niet wanneer de motor draait, behalve bij het starten en stoppen. Kantel de maaier in dat geval niet meer dan noodzakelijk en hef alleen die kant van de maaier op die het verst van de operator verwijderd is. Let steeds op dat beide handen in de maaipositie staan voordat de maaier terug op de grond gezet wordt. Hef of draag de maaier nooit terwijl de motor draait of de machine nog aan de netvoeding verbonden is. Haal de stekker uit het stopcontact: - als u de machine voor een tijdje alleenlaat; - voordat u een verstopping vrijmaakt; - voordat u de maaier inspecteert of schoonmaakt of aan de machine gaat werken; - nadat de maaier in contact kwam met een vreemd object - Gebruik de maaier niet tenzij u er zeker van bent dat de maaier veilig kan werken; - als de maaier abnormaal begint te trillen. Houd alle moeren, bouten en schroeven goed vast om er zeker van te kunnen zijn dat de maaier veilig kan werken. Gebruik voor vervanging alleen het blad, de bladbout, het tussenstuk en de rotor die voor dit product bestemd zijn. Wees voorzichtig bij het instellen van de grasmaaier zodat uw vingers niet tussen de roterende onderdelen en de vaste onderdelen van de machine geklemd raken. Uw product is voorzien van een unieke identificatie in de vorm van een zilver en zwart gekleurd productkwaliteitslabel. U wordt ten zeerste aangeraden uw product ten minste elke twaalf maanden een service-beurt te geven, vaker indien het beroepshalve veelvuldig wordt gebruikt. De producten van Husqvarna UK Ltd worden vervaardigd onder een milieumanagement systeem (ISO 14001), waarbij, indien mogelijk, gebruikt wordt gemaakt van onderdelen die vervaardigd zijn op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier, volgens de bedrijfsprocedures, en met de mogelijkheid voor hergebruik wanneer het product aan het einde van zijn leven is. [. . . ] Hoe lang ze meegaan is afhankelijk van regelmatig onderhoud en deze onderdelen worden derhalve niet door de garantie gedekt: messen, elektrisch snoer * Opgelet!Garantie dekt geen defecten die een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van de montage van reserve-onderdelen of extras die niet geproduceerd of goed-gekeurd zijn door Husqvarna UK Ltd. Verklaren op eigen verantwoording dat het(de) product(en); Voldoet(voldoen) aan de essentiële eisen en voorzieningen van de volgende EG-richtlijnen: 98/37/EEC (tot 31. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO HOVER COMPACT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO HOVER COMPACT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag