Gebruiksaanwijzing FLYMO FLL12597

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO FLL12597. Wij hopen dat dit FLYMO FLL12597 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO FLL12597 te teleladen.


FLYMO FLL12597 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1878 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO FLL12597

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze instructies aandachtig en zorg dat u ze begrijpt voordat u deze machine gebruikt. Wij houden ons het recht voor om veranderingen aan te brengen zonder voorafgaande mededeling. Zorg dat u vertrouwd bent met de bedieningselementen en het juiste gebruik van de machine. Laat kinderen of mensen die niet bekend zijn met de instructies, de maaimachine niet gebruiken. [. . . ] daarbij wordt de aandrijfriem gesteld en de messen beginnen te roteren. Wordt de hendel naar achteren gebracht, wordt tegelijkertijd de rotatie van de messen afgeremd, doordat de remblokken tegen de poelie lopen. Breng de hendel naar achteren om de maaikast snel te doen verhogen bij het passeren van oneffenheden in het gazon. De contactsleutel heeft vier verschillende standen: OFF Alle elektrische stroom uitgeschakeld ROS ON Systeem voor achteruit (ROS) aangesloten ON De elektrische stroom ingeschakeld START Startmotor ingeschakeld Systeem voor achteruit (ROS) ­ Maakt het mogelijk het maaierdek te gebruiken of een ander aangekoppeld apparaat dat elektrisch wordt aangedreven als men achteruit rijdt (Zie sectie 5 - "Rijden"). Laat nooit de sleutel in het contact zitten, wanneer de machine zonder toezicht wordt achtergelaten. Om de parkeerrem vrij te maken, behoeft u alleen de rempedaal in te drukken. Bij een koude motor dient de hendel te worden uitgetrokken, alvorens een startpoging wordt gedaan. Wanneer de motor is gestart en gelijkmatig loopt, dient de hendel te worden ingeschoven. De motor dient te lopen op schone (niet met oli gemeng de) loodvrije benzine. Doe niet te veel in de tank, daar de benzine kan expanderen en overstromen. Bewaar de brandstof op een koele plaats in een jerrycan voor motorbrandstof. Het oliepeil in de motor dient vóór ieder gebruik te worden gecontroleerd. Als dit niet het geval is, moet u met SAE 30 tot het "FULL "-merk bijvullen. Zorg ervoor dat de maaikast in transportstand staat (hoogste stand) en dat de hendel voor aan/uitschakeling van de maaikast in uitgeschakelde stand staat. Bij een warme motor: Schuif de gashendel halverwege naar de volgaspositie " ". Als de motor niet start, wacht dan ca 10 sek voordat u volgende poging doet. Draai de startsleutel terug in "ON"-posotie, wanneer de motor is gestart en schuif de choke in zordra de motor gelijkmatig loopt. het maaien geschiedt gelijkmatiger en het gemaaide gras wordt ook gelijkmatiger over het oppervlak verdeeld. Het totale tijdsbestek voor het maaien wordt niet langer, daar een grotere rijsnelheid kan worden toegepast, zonder dat het maairesultaat minder wordt. Het maairesultaat wordt minder, daar de wielen in de zachte grasmat zakken. Spoel de onderkant van de maaikast na iedere maai-beurt schoon met water. Rij niet schuin over een hellend terrein, daar het kantelrisico dan groot is. [. . . ] Verwijder de grote borgveer (3), schuif de kraag eraf en duw de geleider van de behuizing uit de beugel. Verwijder de twee achterste haarpinveren (4) en sla met een hamer de twee as-pennen los. BELANGRIJK: Indien er een ander aanzetstuk dan het maaidek op de trekker gemonteerd moet worden, verwijder dan de voorste verbindingen en haak de veer van de aandrijfkoppeling in het vierkante gat in de frame (8). Trek de riem eerst van de linker riemschijf van de maaikast af en daarna van de overige schijven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO FLL12597

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO FLL12597 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag