Gebruiksaanwijzing FLYMO EASY GLIDE 300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO EASY GLIDE 300. Wij hopen dat dit FLYMO EASY GLIDE 300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO EASY GLIDE 300 te teleladen.


FLYMO EASY GLIDE 300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3935 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO EASY GLIDE 300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaatselijke regels kunnen beperkingen opleggen aan de leeftijd van degene die het product bedient. Laat kinderen of mensen die deze instructies niet kennen het product niet gebruiken. Stop het gebruik van de machine als er mensen, vooral kinderen, of huisdieren in de buurt zijn. Gebruik de grasmaaier alleen op de manier en voor de doeleinden die in deze handleiding beschreven staan. [. . . ] normaal rubber (60245 IEC 53) , Normaal PVC (60227 IEC 53) of Normaal PCP (60245 IEC 57) 3. Als het korte aansluitsnoer is beschadigd, moet het door de fabrikant, zijn service-agent of een gelijkaardig gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaar te vermijden. Tijdens het gebruik van dit apparaat altijd degelijke schoenen en een lange broek dragen. Verwijder alle stokken, stenen en beenderen van het te maaien gebied voordat u gaat maaien, want het mes kan dat soort afval tijdens het maaien uitwerpen. Controleer de machine vóór gebruik en na harde schokken altijd op eventuele slijtage en beschadigingen en repareer deze zo nodig. Maai niet wanneer andere personen, vooral kinderen, of dieren in het maaigebied staan. Let steeds op uw voeten wanneer u hellingen maait en draag anti-slip schoeisel. Wees bijzonder voorzichtig wanneer u het product omdraait of naar u toe trekt. Schakel de maaier uit voordat u hem over oppervlakten, die niet met gras bekleed zijn, voortduwt. Gebruik de maaier nooit zonder dat de afweerkap geplaatst is of als de afweerkap beschadigd is. Zet de motor aan volgens de instructies en houd uw voeten ver weg van het blad (s). Kantel de maaier niet wanneer de motor draait, behalve bij het starten en stoppen. Kantel de maaier in dat geval niet meer dan noodzakelijk en hef alleen die kant van de maaier op die het verst van de operator verwijderd is. Let steeds op dat beide handen in de maaipositie staan voordat de maaier terug op de grond gezet wordt. Hef of draag de maaier nooit terwijl de motor draait of de machine nog aan de netvoeding verbonden is. Haal de stekker uit het stopcontact: - voordat u het blad aanraakt (overtuig u ervan dat het blad volledig gestopt is); - als u de machine voor een tijdje alleenlaat; - voordat u een verstopping vrijmaakt; - voordat u de maaier inspecteert of schoonmaakt of aan de machine gaat werken; nadat de maaier in contact kwam met een vreemd object - Gebruik de maaier niet tenzij u er zeker van bent dat de maaier veilig kan werken; - als de maaier abnormaal begint te trillen. Houd alle moeren, bouten en schroeven goed vast om er zeker van te kunnen zijn dat de maaier veilig kan werken. Gebruik voor vervanging alleen het blad, de bladbout, het tussenstuk en de rotor die voor dit product bestemd zijn. Wees voorzichtig bij het instellen van de grasmaaier zodat uw vingers niet tussen de roterende onderdelen en de vaste onderdelen van de machine geklemd raken. Vernieuw uw metalen mes na 50 maaiuren of na 2 jaren, afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet - onafhankelijk van de conditie van het mes. Als tijdens de levensduur van het product de riem begint te slippen, breng het product dan terug naar een geautoriseerde servicedealer voor onderhoud. Aanbevolen service • • Uw product is voorzien van een unieke identificatie in de vorm van een zilver en zwart gekleurd productkwaliteitslabel. [. . . ] * Storingen omdat het product niet gebruikt is in overeenstemming met de instructies en aanbevelingen in de gebruikershandleiding. Hoe lang ze meegaan is afhankelijk van regelmatig onderhoud en deze onderdelen worden derhalve niet door de garantie gedekt: messen, elektrisch snoer * Opgelet!Garantie dekt geen defecten die een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van de montage van reserve-onderdelen of extra’s die niet geproduceerd of goed-gekeurd zijn door Husqvarna Ltd. : 511932390 EC CONFORMITEITSVERKLARING Husqvarna AB, S-561 82, Huskvarna, Sweden Verklaren op eigen verantwoording dat het(de) product(en); Benaming. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO EASY GLIDE 300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO EASY GLIDE 300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag