Gebruiksaanwijzing FLYMO EASIMO EM032

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO EASIMO EM032. Wij hopen dat dit FLYMO EASIMO EM032 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO EASIMO EM032 te teleladen.


FLYMO EASIMO EM032 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6509 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   FLYMO EASIMO EM032 NOTICE 2 (7018 ko)
   FLYMO EASIMO EM032 NOTICE 2 (7018 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO EASIMO EM032

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat de maaier nooit gebruikt worden door kinderen of personen die deze handleiding niet gelezen hebben. Het zou kunnen dat plaatselijke voorschriften de leeftijd van de gebruiker beperken. Gebruik de grasmaaier alleen op de manier en voor de doeleinden die in deze handleiding beschreven staan. [. . . ] Kantel de maaier in dat geval niet meer dan noodzakelijk en hef alleen die kant van de maaier op die het verst van de operator verwijderd is. Let steeds op dat beide handen in de maaipositie staan voordat de maaier terug op de grond gezet wordt. Hef of draag de maaier nooit terwijl de motor draait of de machine nog aan de netvoeding verbonden is. Haal de stekker uit het stopcontact: - als u de machine voor een tijdje alleenlaat; - voordat u een verstopping vrijmaakt; - voordat u de maaier inspecteert of schoonmaakt of aan de machine gaat werken; - nadat de maaier in contact kwam met een vreemd object - Gebruik de maaier niet tenzij u er zeker van bent dat de maaier veilig kan werken; - als de maaier abnormaal begint te trillen. Houd alle moeren, bouten en schroeven goed vast om er zeker van te kunnen zijn dat de maaier veilig kan werken. Vervang het mes, de mesbout, de afstandhouder en het rotorblad alleen door onderdelen die voor dit product gespecificeerd zijn. Wees voorzichtig bij het instellen van de grasmaaier zodat uw vingers niet tussen de roterende onderdelen en de vaste onderdelen van de machine geklemd raken. De motor is beveiligd met een veiligheidsschakelaar, die wordt geactiveerd wanneer het mes vastloopt of de motor overbelast wordt. Wanneer dit gebeurt, moet u stoppen met maaien en de stekker uit het stopcontact halen. De veiligheidsschakelaar kan alleen worden gereset wanneer u de start/stophendel hebt losgelaten. Verwijder het obstakel en wacht een paar minuten totdat de veiligheidsschakelaar is gereset, pas dan mag u verdergaan met maaien. Zet de maaier uit, wacht totdat het mes is uitgedraaid en sluit de elektrische voeding af VOORDAT u het mes gaat verwijderen of monteren. Ga altijd uiterst voorzichtig met het mes om; scherpe randen kunnen u verwonden. Houd het mes met een gehandschoende hand stevig vast en draai de mesbout met een moersleutel linksom los (R). Waneer een mes moeilijk te verwijderen is, steekt u een schroevendraaier (S1) in het gat (S2) om de aandrijving te blokkeren, waarna u de bout met een moersleutel linksom losdraait. Vergeet niet om de schroevendraaier te verwijderen voordat u de machine weer aanzet. [. . . ] Husqvarna Outdoor Products garantie dekt geen defecten die een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van de montage van reserveonderdelen of extra's die niet geproduceerd of goed-gekeurd zijn door Husqvarna Outdoor Products, of defecten die het gevolg zijn van een wijziging aan de machine. Tener cuidado durante el ajuste de la segadora para prevenir atrapar los dedos entre las hojas movedizas y las partes fijas de la máquina. Motor je chránený bezpecnostnou poistkou, ktorá sa aktivuje a stroj vypne, ke sa nôz zasekne, alebo ke je motor pre azený. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO EASIMO EM032

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO EASIMO EM032 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag