Gebruiksaanwijzing FLYMO EASIMO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO EASIMO. Wij hopen dat dit FLYMO EASIMO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO EASIMO te teleladen.


FLYMO EASIMO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7696 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO EASIMO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik uitsluitend verlengkabels die speciaal zijn bedoeld voor gebruik buiten. Tijdens het gebruik van dit apparaat altijd degelijke schoenen en een lange broek dragen. Verwijder alle stokken, stenen en beenderen van het te maaien gebied voordat u gaat maaien, want het mes kan dat soort afval tijdens het maaien uitwerpen. Controleer de machine vóór gebruik en na harde schokken altijd op eventuele slijtage en beschadigingen en repareer deze zo nodig. [. . . ] De gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren die andere mensen of hun eigendom treffen. Het gebruik van een reststroomaparaat met een uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA wordt aanbevolen. Zelfs met een reststroomaparaat geïnstalleerd kan veiligheid niet 100% gegarandeerd worden. Het snoer vóór gebruik op tekenen van schade of slijtage controleren. Als het snoer defect is, het product naar een erkend reparatiecentrum brengen om het snoer te laten vervangen. Gebruik de grasmaaier niet als de elektrische snoeren beschadigd of versleten zijn. Raak het elektrisch snoer niet aan voordat de netvoeding uitgeschakeld is. Hef of draag de maaier nooit terwijl de motor draait of de machine nog aan de netvoeding verbonden is. Haal de stekker uit het stopcontact: - als u de machine voor een tijdje alleenlaat; - voordat u een verstopping vrijmaakt; - voordat u de maaier inspecteert of schoonmaakt of aan de machine gaat werken; - nadat de maaier in contact kwam met een vreemd object - Gebruik de maaier niet tenzij u er zeker van bent dat de maaier veilig kan werken; - als de maaier abnormaal begint te trillen. Houd alle moeren, bouten en schroeven goed vast om er zeker van te kunnen zijn dat de maaier veilig kan werken. Vervang het mes, de mesbout, de afstandhouder en het rotorblad alleen door onderdelen die voor dit product gespecificeerd zijn. Wees voorzichtig bij het instellen van de grasmaaier zodat uw vingers niet tussen de roterende onderdelen en de vaste onderdelen van de machine geklemd raken. Zet de maaier uit, wacht totdat het mes is uitgedraaid en sluit de elektrische voeding af VOORDAT u het mes gaat verwijderen of monteren. Ga altijd uiterst voorzichtig met het mes om; scherpe randen kunnen u verwonden. Houd het mes met een gehandschoende hand stevig vast en draai de mesbout met een moersleutel linksom los (R). Waneer een mes moeilijk te verwijderen is, steekt u een schroevendraaier (S1) in het gat (S2) om de aandrijving te blokkeren, waarna u de bout met een moersleutel linksom losdraait. Vergeet niet om de schroevendraaier te verwijderen voordat u de machine weer aanzet. Vervang het metalen mes na elke vijftig uur maaien of na elke twee jaar, afhankelijk van welke periode het eerste verstrijkt, ongeacht de toestand van het mes. Als het mes een barstje of andere beschadigingen heeft, dient het direct te worden vervangen. Zet het mes op zijn as met de scherpe randen van het mes van de as af gericht. [. . . ] Uw product is voorzien van een unieke identificatie in de vorm van een zilver en zwart gekleurd productkwaliteitslabel. U wordt ten zeerste aangeraden uw product ten minste elke twaalf maanden een service-beurt te geven, vaker indien het beroepshalve veelvuldig wordt gebruikt. Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden Verklaren op eigen verantwoording dat het(de) product(en); Category. Zie Productlabel Voldoet(voldoen) aan de essentiële eisen en voorzieningen van de volgende EG-richtlijnen: 2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC gebaseerd op de volgende toegepaste binnen de EU geharmoniseerde standaarden: EN60335-1, EN60335-2-77, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3 Het A-gewogen geluidsdrukniveau LpA op de positie van de bediener, vastgesteld op een voorbeeld van het(de) bovenstaande product(en) komt overeen met het Niveau in de tabel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO EASIMO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO EASIMO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag