Gebruiksaanwijzing FLYMO EASI-TRIM EHT420

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO EASI-TRIM EHT420. Wij hopen dat dit FLYMO EASI-TRIM EHT420 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO EASI-TRIM EHT420 te teleladen.


FLYMO EASI-TRIM EHT420 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (497 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO EASI-TRIM EHT420

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Schakel de netvoeding meteen uit als het snoer doorgesneden is of als het isolatiemateriaal beschadigd is. Raak het elektrisch snoer niet aan voordat de netvoeding uitgeschakeld is. Spiraalsnoeren kunnen oververhitten en doen de doeltreffendheid van uw haagsnoeier afnemen. Schakel de netvoeding steeds uit voordat u de stekker, de snoerverbinding of het verlengsnoer losmaakt. [. . . ] Gebruik de heggeschaar alleen op de manier en voor de doeleinden die in deze handleiding beschreven staan. Gebruik de heggeschaar nooit wanneer u moe of ziek bent, of wanneer u onder de invloed van alcohol, drugs of een geneesmiddel bent. De operator of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren die andere mensen of hun eigendom treffen. Het gebruik van een reststroomaparaat met een uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA wordt aanbevolen. Zelfs met een reststroomaparaat geïnstalleerd kan veiligheid niet 100% gegarandeerd worden. Het reststroomaparaat dient voor elk gebruik gecontroleerd te worden. NEDERLANDS - 1 Veiligheidsvoorschriften 2. Controleer het te snoeien gebied grondig en verwijder ijzerdraad of andere vreemde voorwerpen. Controleer de machine vóór gebruik en na harde schokken altijd op eventuele slijtage en beschadigingen en repareer deze zo nodig. Controleer steeds of de handbescherming geplaatst werd voordat u de heggeschaar gaat gebruiken. Gebruik nooit een onvolledige heggeschaar of een heggeschaar met nietgeautoriseerde veranderingen. Zorg ervoor dat u weet hoe u de heggeschaar kunt stoppen in een noodgeval. Als het mes stopt, dient u de heggeschaar onmiddellijk stil te leggen. Haal de stekker van de heggeschaar uit het stopcontact en verwijder geklemde haagresten van de snoei-messen. (J) Door de snoeibladen lichtjes te laten zakken aan de kant van de beweegrichting zult u de beste snoeiresultaten bereiken. Zijkant van haag snoeien Als u de zijkant van de haag snoeit, doet u er best aan om aan de onderkant van de haag te beginnen en naar boven te snoeien (K). Op die manier zal een grotere oppervlakte van de haag vrij komen, waardoor een meer uniforme groei verkregen kan worden. Zorg dragen voor uw heggeschaar Schoonmaken (L) · GEBRUIK HANDSCHOENEN 1. Gebruik een zachte borstel om de resten te verwijderen van alle luchtgaten en van de snoeimessen. Maak uw heggeschaar nooit schoon met chemische producten, inclusief petroleum, of oplosmiddelen - sommige van die producten kunnen belangrijke plastic onderdelen beschadigen. Het snoeimes smeren Smeer de snoeimessen voor en na gebruik, om het gebruik te vergemakkelijken en een langer leven voor de heggeschaar te kunnen garanderen. Breng de olie zodanig aan dat hij tussen de twee messen kan doorlopen. U wordt ten zeerste aangeraden uw product ten minste elke twaalf maanden een service-beurt te geven, vaker indien het beroepshalve veelvuldig wordt gebruikt. Garantie & garantiebeleid Als er binnen de garantieperiode onderdelen defect blijken als gevolg van fabrieksfouten, dan verzorgt Electrolux Outdoor Products via diens bevoegde monteurs gratis voor reparatie of vervanging, mits: (a) de fout onmiddellijk wordt doorgegeven aan de geautoriseerde service centre; (b) het aankoopbewijs getoond kan worden; (c) de fout niet veroorzaakt werd door misbruik, verwaarlozing of een foute instelling door de gebruiker; (d) de fout geen gevolg is van normale slijtage; (e) geen andere persoon, die niet door Electrolux Outdoor Products geautoriseerd is, de machine onder-houden, hersteld of uit elkaar genomen heeft; (f) de machine niet verhuurd werd; (g) de machine het eigendom is van de oorspronkelijke klant; (h) de machine niet gebruikt werd in een ander land dan het land waarvoor de machine gespecificeerd werd; (i) de machine niet voor commerciële doeleinden gebruikt werd. · Deze garantie is een extra service en zal in geen geval in de weg staan van uw statutaire rechten. [. . . ] s. r. o. , oz Electrolux Outdoor Products, Na Kecku 365, Praha 10 - Horní Mcholupy. Tel: 02/7847 0164, Info-linka: 0800/110 220 Internet: www. partner-flymo. cz E-mail: info@husqvarna. cz Electrolux Outdoor Products, Flymo/Partner A/S, Lundtoftegaardsvej 93A, DK 2800 Kgs. Lyngby Tel: 45 87 75 77, Fax: 45 93 33 08, www. flymo-partner. dk Flymo Deutschland Tel: 097 21 7640, Fax:097 21 764202 Electrolux Estonia Ltd (Electrolux Eesti AS) Tel: (372) 6650010 Flymo France SNC Tel 01 46 67 8141, Fax 01 43 34 2491 Electrolux Outdoor Products Finland Tel: 00 358 9 39611, Fax: 00 358 9 3961 2644 McCulloch Italiana s. r. l. - Via Como 72, 23868 Valmadrera (LECCO) - ITALIA Tel: 800 017829, Fax: 0341 581671 Flymo Ireland Tel: 01 4565222, Fax: 01 4568551 Electrolux Lehel Kft Tel: 00 36 1 251 41 47 Flymo/Partner, div. Tel: 69 10 47 90 Flymo Nederland Tel: 0172-468322, Fax: 0172-468219 Husqvarna-Ges. m. b. H. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO EASI-TRIM EHT420

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO EASI-TRIM EHT420 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag