Gebruiksaanwijzing FLYMO CONTOUR POWERPLUS CORDLESS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO CONTOUR POWERPLUS CORDLESS. Wij hopen dat dit FLYMO CONTOUR POWERPLUS CORDLESS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO CONTOUR POWERPLUS CORDLESS te teleladen.


FLYMO CONTOUR POWERPLUS CORDLESS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6783 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO CONTOUR POWERPLUS CORDLESS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees de handleiding voor de gebruiker aandachtig door, zodat u volledig vertrouwd bent met de verschillende bedieningselementen en de werking daarvan. Niet gebruiken in de nabijheid van personen, vooral niet in de buurt van kinderen of huisdieren. Dit product is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het gebruik van het product van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het product spelen. [. . . ] Alle moeren, bouten en schroeven goed aangedraaid houden om te verzekeren dat de trimmer in een veilige gebruikersconditie verkeert. Gebruik alleen het voor dit product gespecificeerde vervangingsmaaikoord. Houd uw vingers en handen weg van het snijmes dat aan de voorkant van de beschermkap zit. Indien de akku over een bepaalde tijd vlug leeg loopt na de volle 24 uur laadtijd, dient men deze te vervangen. De batterij is nooit helemaal leeg, maar om zeker te zijn van maximum looptijd raden wij u aan uw trimmer voor het gebruik gedurende 24 uur op te laden. Als u de trimmer permanent op de batterij-oplader op een goed geventileerde plaats aangesloten laat, zal uw batterij automatisch volledig opgeladen en gebruiksklaar zijn. Om te voorkomen dat uw batterij beschadigd wordt moet u het product nooit in een volkomen ontladen toestand opslaan. Neem contact op met een HusqvarnaE Outdoor Products dealer voor een vervangingsakku en een veilige afvoer van uw oude akku. Akku 12 Volt 7 Amp/Uur "High Power" Verzegeld voor het leven Onderhoudsvrij · bELANGRIJK UW OUDE AKKU OP EEN GEPASTE EN VEILIGE WIJZE AFVOEREN NIET OPENSNIJDEN , SCHROEIEN OF VERBRANDEN. Akku vervanging Indien uw akku vervangen dient te worden gelieve contact op te nemen met een Husqvarna UK Ltd. Dealer waar uw oude akku vervangen wordt met een originele Flymo vervangingsakku. BELANGRIJK De rode draad moet altijd worden verbonden met het rode uiteinde (+) van de batterij. De andere draad moet altijd worden verbonden met het zwarte uiteinde (-) van de batterij. Tafelmodel De ophangbeugel kan ook gebruikt worden als een werkbank om uw snoerloze trimmer opnieuw op te laden. Als u niet in staat bent om uw snoerloze trimmer permanent opgeladen te houden moet de batterij elke 3 tot 4 maanden gedurende 24 uur opnieuw worden opgeladen om de batterij gedurende de wintermaanden opgeladen te houden. Het verdient aanbeveling om de ophangbeugel (G2) op een gladde, verticale binnenmuur te bevestigen die sterk genoeg is om het gewicht van het product te ondersteunen, op een goed geventileerde plek tussen 5°C en 25°C. Zorg ervoor dat de graskantmaaier op minder dan 10 cm van de bodem hangt wanneer het in de beugel bevestigd is, hierdoor is het gemakkelijker de graskantmaaier te bevestigen en het verzekerd tevens dat de ophangbeugel binnen het bereik van een wandcontactdoos is om het laadapparaat op aan te sluiten. Stekker van het laadapparaat uit het stopcontact nemen alvorens de graskantmaaier in de ophangbeugel te bevestigen of uit te nemen. Na elk gebruik moet de snoerloze trimmer onmiddellijk gedurende de hele 24 uur-lange opladingsperiode worden bijgeladen. De snoerloze trimmer kan permanent op de batterijoplader worden aangesloten, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat hij overladen wordt. De oplader zal de batterij automatisch bijladen gedurende opslag en zal zorgen dat de snoerloze trimmer altijd gebruiksklaar is. het laadapparaat en de snoerloze trimmer te allen tijde droog houden. [. . . ] * Deze garantie is een extra service en zal in geen geval in de weg staan van uw statutaire rechten. Het is daarom belangrijk dat u de instructies in de gebruikershandleiding leest en dat u weet hoe u de machine moet bedienen en onderhouden: Defecten die niet door de garantie gedekt worden: * Defecten die het gevolg zijn van een oorspronkelijke fout die niet werd doorgegeven aan de geautoriseerde service center. * Storingen omdat het product niet gebruikt is in overeenstemming met de instructies en aanbevelingen in de gebruikershandleiding. Hoe lang ze meegaan is afhankelijk van regelmatig onderhoud en deze onderdelen worden derhalve niet door de garantie gedekt: Nylon draad, spoel en lijn * Opgelet! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO CONTOUR POWERPLUS CORDLESS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO CONTOUR POWERPLUS CORDLESS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag