Gebruiksaanwijzing FLYMO CONTOUR POWER TRIM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO CONTOUR POWER TRIM. Wij hopen dat dit FLYMO CONTOUR POWER TRIM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO CONTOUR POWER TRIM te teleladen.


FLYMO CONTOUR POWER TRIM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (218 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO CONTOUR POWER TRIM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Welke weggeslingerd kunnen worden of in de kop van de trimmer verward kunnen raken. Let steeds op uw voeten wanneer u hellingen maait en draag anti-slip schoeisel. Tijdens het maaien niet achteruit lopen, u zou kun- Lees de handleiding voor de gebruiker aandachtig door, zodat u volledig vertrouwd bent met de verschillende bedieningselementen en de werking daarvan. [. . . ] Dit product is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het gebruik van het product van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het product spelen. Plaatselijke regels kunnen beperkingen opleggen aan de leeftijd van degene die het product bedient. Het product uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor de werkzaamheden die in de instructies beschreven worden. Het product nooit gebruiken wanneer u vermoeid, ziek of onder de invloed van alcohol, drugs of medicijnen bent. De gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren die andere mensen of hun eigendom treffen. Niet gebruiken in de nabijheid van personen, vooral niet in de buurt van kinderen of huisdieren. Het gebruik van een reststroomaparaat met een uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA wordt aanbevolen. Zelfs met een reststroomaparaat geïnstalleerd kan veiligheid niet 100% gegarandeerd worden. Het is daarom belangrijk dat u de instructies in de gebruikershandleiding leest en dat u weet hoe u de machine moet bedienen en onderhouden: Defecten die niet door de garantie gedekt worden: * Defecten die het gevolg zijn van een oorspronkelijke fout die niet werd doorgegeven aan de geautoriseerde service center. * Storingen omdat het product niet gebruikt is in overeenstemming met de instructies en aanbevelingen in de gebruikershandleiding. Hoe lang ze meegaan is afhankelijk van regelmatig onderhoud en deze onderdelen worden derhalve niet door de garantie gedekt: Nylon draad, spoel en lijn * Opgelet!Garantie dekt geen defecten die een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van de montage van reserve-onderdelen of extras die niet geproduceerd of goed-gekeurd zijn door Husqvarna UK Ltd. * Milieubewuste overwegingen dienen mee te spelen bij het weggooien van een product aan het einde van de levensduur. * Indien nodig, kunt u kontakt opnemen met de gemeentelijke autoriteit voor informatie over de verwerking. Het symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product niet mag worden behandeld als gewoon huishoudelijk afval, maar in plaats daarvan moet worden ingeleverd bij het punt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door dit product correct te verwijderen helpt u om de negatieve gevolgen die een verkeerde verwerking van dit product kan hebben voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. [. . . ] Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Uw product is voorzien van een unieke identificatie in de vorm van een zilver en zwart gekleurd productkwaliteitslabel. U wordt ten zeerste aangeraden uw product ten minste elke twaalf maanden een service-beurt te geven, vaker indien het beroepshalve veelvuldig wordt gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO CONTOUR POWER TRIM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO CONTOUR POWER TRIM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag