Gebruiksaanwijzing FLYMO CONTOUR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FLYMO CONTOUR. Wij hopen dat dit FLYMO CONTOUR handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FLYMO CONTOUR te teleladen.


FLYMO CONTOUR : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1786 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   FLYMO CONTOUR (1073 ko)
   FLYMO CONTOUR (1073 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FLYMO CONTOUR

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Uitleg van symbolen op het product Om u te beschermen tegen voorwerpen die door aanraking met snijdende onderdelen kunnen wegschieten, wordt het gebruik van oogbescherming aanbevolen. Niet in de regen gebruiken en het product niet buiten in de regen laten staan. Haal de stekker uit het contact alvorens de machine in te stellen, schoon te maken of wanneer het snoer in de war of beschadigd is. Waarschuwing De snijdraad blijft roteren nadat de machine is uitgezet. [. . . ] Het product nooit gebruiken wanneer u vermoeid, ziek of onder de invloed van alcohol, drugs of medicijnen bent. De gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren die andere mensen of hun eigendom treffen. Niet gebruiken in de nabijheid van personen, vooral niet in de buurt van kinderen of huisdieren. Het gebruik van een reststroomaparaat met een uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA wordt aanbevolen. Zelfs met een reststroomaparaat geïnstalleerd kan veiligheid niet 100% gegarandeerd worden. Controleer het snoer vóór gebruik en vervang het indien er sporen van schade of veroudering zijn. Raak het elektrisch snoer niet aan voordat de netvoeding uitgeschakeld is. Opgerolde of niet afgewikkelde snoeren kunnen oververhit raken en het vermogen van de grasmaaier verminderen. De trimmer nooit gebruiken als de beschermkappen beschadigd zijn of als de beschermkappen niet aangebracht zijn. Houd uw handen en voeten altijd uit de buurt van de snijinrichting, vooral wanneer u de motor aanzet. Niet over de beschermkap leunen terwijl u de graskanten bijwerkt daar de snijdraad voorwerpen op kan werpen. Pas op voor afgebroken stukken nylondraad die tijdens gebruik uitgeworpen kunnen worden. Haal de stekker uit het stopcontact: alvorens de trimmer voor enige tijd ongebruikt te laten staan; alvorens een verstopping te verwijderen; alvorens het apparaat te controleren, reinigen of er werk aan uit te voeren; indien u een voorwerp raakt. De trimmer niet gebruiken tot u zeker weet dat de hele trimmer in een veilige gebruiksconditie verkeert; als de trimmer abnormaal sterk gaat vibreren. Alle moeren, bouten en schroeven goed aangedraaid houden om te verzekeren dat de trimmer in een veilige gebruiksconditie verkeert. Gebruik alleen het voor dit product gespecificeerde vervangingsmaaikoord. Om het risico op verwondingen te vermijden, handen en vingers uit de buurt van de snijdraad aan de open zijde van de beschermkap houden. ABewaren op een koele en droge plaats * Milieubewuste overwegingen dienen mee te spelen bij het weggooien van een product aan het einde van de levensduur. * Indien nodig, kunt u kontakt opnemen met de gemeentelijke autoriteit voor informatie over de verwerking. Het symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product niet mag worden behandeld als gewoon huishoudelijk afval, maar in plaats daarvan moet worden ingeleverd bij het punt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. [. . . ] De maximale gewogen waarde van de hand-/armvibratie, gemeten volgens En ISO 5349 op een voorbeeld van het(de) bovenstaande product(en) komt overeen met de Waarde in de tabel. 2000/14/EC: Het Gemeten Geluidsvermogen LWA en het Gegarandeerde Geluidsvermogen LWA komen overeen met de cijfers uit de tabel. Sólo utilice el aparato de la forma y para las funciones descritas en las instrucciones. Ver Etiqueta de Identificación Del Tiene conformidad con los requisitos esenciales y disposiciones de las siguientes Directivas de la CE: 98/37/EEC (hasta 31. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FLYMO CONTOUR

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FLYMO CONTOUR zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag