Gebruiksaanwijzing FESTOOL RS 100 Q-PLUS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FESTOOL RS 100 Q-PLUS. Wij hopen dat dit FESTOOL RS 100 Q-PLUS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FESTOOL RS 100 Q-PLUS te teleladen.


FESTOOL RS 100 Q-PLUS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (402 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FESTOOL RS 100 Q-PLUS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - Wanneer bij het schuren explosieve of zelfontbrandende stoffen ontstaan, dan moeten zonder meer de bewerkingsinstructies van de fabrikant van het materiaal in acht worden genomen. - Tijdens het werken kunnen schadelijke/giftige stoffen ontstaan (bijv. Voor degene die de machine bedient of voor personen die zich in de buurt van de machine bevinden kan het aanraken of inademen van deze stoffen gevaarlijk zijn. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht die in uw land van toepassing zijn. [. . . ] Na het gebruik wordt het Stickfix-schuurpapier eenvoudig weer verwijderd. Schuurmateriaal om te spannen Festool biedt goed schuurpapier aan om te spannen. ongeperforeerd schuurpapier kan met de „gatenprikplank“ (accessoires) worden geperforeerd. - Bevestig alvorens het schuurpapier op te spannen eerst een Stickfix-schuurpapier op de schuurzool, zodat de hechtlaag van de Stickfixschuurzool niet beschadigd wordt. De klemvoorzieningen kunnen worden geopend door op de hendel ervan te drukken. Het schuurpapier moet na het vastklemmen strak gespannen zijn en vlak op de schuurschoen liggen. 3 Extra handgreep Om met de voorkant van de schuurschoen langs randen te schuren kan de extra handgreep (1. Door nogmaals op de schakelaar te drukken, kan de vergrendeling weer ongedaan worden gemaakt. Schakel de machine vóór het aansluiten of loskoppelen van de aan-sluiting op het elektriciteitsnet altijd uit!3 4 Instellingen aan de machine Als aan de machine wordt gewerkt, dient altijd de stekker uit het stopcontact te worden gehaald!2) kan een Festoolafzuigapparaat met een afzuigslangdiameter van 27 mm worden aangesloten. het schuurstof wordt door de afzuigkanalen in de schuurschoen rechtstreeks van de werkplek weggezogen. Om te vookomen dat de machine zich bij het bewerken van effen vlakken aan het werkstuk vastzuigt, kan er valse lucht worden aangezogen door de bypass (2. Hoe verder de bypass geopend is, des te meer valse lucht er aangezogen kan worden. 22 5 Werkinstructies De machine niet overbelasten door te veel druk uit te oefenen!U bereikt het beste schuurresultaat, wanneer u gelijkmatig druk uitoefend. Het schuurvermogen en de kwaliteit hangen in belangrijke mate af van de keuze van het juiste schuurmiddel. Bewerking van metaal Bij de bewerking van metaal moeten om veiligheidsredenen de volgende maatregelen in acht worden genomen: - Gebruik een aardlek(FI-, PRCD-)schakelaar als voorschakeling. 6 Accessoires Maak uitsluitend gebruik van de voor deze machine bestemde originele Festool-accessoires en het Festool-verbruiksmateriaal, omdat deze systeemcomponenten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Bij het gebruik van accessoires en verbruiksmateriaal van andere leveranciers is een kwalitatieve beïnvloeding van de werkresultaten en een beperking van de garantieaanspraken waarschijnlijk. [. . . ] Ook schade die is terug te voeren op het gebruik van nietoriginele accessoires en verbruiksmaterialen (bijv. Klachten kunnen alleen aanvaard worden als het toestel in zijn geheel naar de leverancier of naar een geautoriseerde Festool-onderhoudswerkplaats teruggestuurd wordt. Opmerking Wegens de permanente onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden zijn wijzigingen aan de hier gegeven technische informatie voorbehouden. REACh voor producten, accessoires en verbruiksmateriaal van Festool REACh is de sinds 2007 in heel Europa toepasselijke chemicaliënverordening. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FESTOOL RS 100 Q-PLUS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FESTOOL RS 100 Q-PLUS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag