Gebruiksaanwijzing FALMEC VIRGOLA3230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FALMEC VIRGOLA3230. Wij hopen dat dit FALMEC VIRGOLA3230 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FALMEC VIRGOLA3230 te teleladen.


FALMEC VIRGOLA3230 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2385 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FALMEC VIRGOLA3230

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSBESTEMMING De afzuigkap is alleen bestemd voor het afzuigen van dampen die tijdens het bereiden van gerechten ontstaan in een huishoudelijke, niet-professionele omgeving: ieder ander gebruik is oneigenlijk gebruik dat schade aan personen, voorwerpen en huisdieren kan veroorzaken, waardoor de fabrikant van elke verantwoordelijkheid wordt ontheven. Het toestel mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of zonder ervaring of de nodige kennis, tenzij ze onder toezicht staan of nadat ze instructies hebben gekregen wat betreft een veilig gebruik van het toestel en zij de inherente gevaren ervan begrijpen. Het is verboden de reiniging en het onderhoud zonder toezicht door kinderen te laten uitvoeren. WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE HET GEBRUIK EN DE REINIGING Voordat u de reiniging of het onderhoud gaat uitvoeren, dient u de afzuigkap uit te schakelen door de stekker uit het stopcontact te halen of de hoofdschakelaar om te zetten. [. . . ] INSTALLATIE dit deel is uitsluitend voorbehouden aan bevoegd personeel Lees aandachtig het hoofdstuk "VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN" voordat u de afzuigkap gaat installeren. TECHNISCHE KENMERKEN De technische kenmerken van de afzuigkap vindt u op de sticker aan de binnenkant van de kap. PLAATSING De minimale afstand tussen het hoogste deel van de kookplaat en het laagste deel van de afzuigkap is aangegeven in de montage-instructies. Normaal is deze afstand minstens 65 cm als de afzuigkap boven een gastoestel wordt geplaatst. Op basis van een interpretatie van de norm EN60335-2-31 van 11-07-2002 door de TC61 (subclause 7. 11), kan de minimale afstand tussen het kookvlak en het onderste deel van de afzuigkap echter tot de aangegeven waarde worden beperkt. Indien de instructies van het gasfornuis een grotere afstand aangeven, dan dient u hiermee rekening te houden. De kap niet installeren in openlucht of op plaatsen waar die aan weersinvloeden (regen, wind, enz. WAARSCHUWINGEN VOOR DE GEBRUIKER Deze waarschuwingen zijn opgesteld voor uw veiligheid en die van anderen. Gelieve deze handleiding dan ook aandachtig en volledig door te nemen voordat u het toestel installeert of reinigt. De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die rechtstreeks of 30 ELEKTRISCHE AANSLUITING (Uitsluitend voorbehouden aan personeel, gekwaliiceerd voor de aansluiting) Ontkoppel de afzuigkap van het elektriciteitsnet voordat u handelingen gaat uitvoeren. Zorg ervoor dat de draden in de kap niet worden afgesloten of doorgesneden: anders contact opnemen met het dichtst bijzijnde servicebedrijf. wendt u tot gekwaliiceerd personeel om de elektrische aansluiting te laten uitvoeren. De aansluiting dient plaats te vinden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften die van kracht zijn. Voordat de afzuigkap op het elektriciteitsnet wordt aangesloten, moet u controleren of: • de netspanning overeenstemt met de spanning, vermeld op het etiket in de afzuigkap; • de elektrische installatie voldoet aan de normen en de belasting kan verdragen (raadpleeg het plaatje met technische kenmerken in de kap); • de voedingsstekker en -kabel niet in contact komen met temperaturen die hoger liggen dan 70 °C; • de voedingsinstallatie is uitgerust met een eiciënte, correcte aarde-aansluiting, in overeenstemming met de geldende normen; • het gebruikte stopcontact gemakkelijk bereikbaar is als de afzuigkap is geïnstalleerd. In geval van: • toestellen met kabel zonder stekker: een "genormaliseerde" stekker gebruiken. De draden moeten als volgt aangesloten worden: geel-groen voor de aarde, blauw voor neutraal en bruin voor de fase. € afzuigkappen niet voorzien van een voedingskabel en stekker waarmee ze van het stroomnet afgesloten kunnen worden, met een openingsafstand tussen de contacten die in de omstandigheden van overspanningscategorie III een volledige uitschakeling mogelijk maakt. Deze afsluitingsapparatuur moet voorzien worden op het voedingsnet, in overeenstemming met de installatienormen. de geelgroene aardkabel mag niet door de schakelaar worden onderbroken. De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af indien de veiligheidsnormen niet worden nageleefd. dit bevordert de luchtstroom om de dampen naar het aanzuigoppervlak te leiden. [. . . ] De handleiding werd in het Italiaans opgesteld; de fabrikant acht zich niet verantwoordelijk voor eventuele fouten bij transcriptie of vertaling. Spoel ze zorgvuldig en wacht tot ze goed droog zijn voordat u ze monteert. U mag de ilters ook in de vaatwasser wassen, maar dit kan een bruine verkleuring van het materiaal van de ilters veroorzaken: om dit euvel te beperken, past u wasbeurten op lage temperaturen (max. Raadpleeg de montage-instructies voor het plaatsen en verwijderen van de metalen vetilters. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FALMEC VIRGOLA3230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FALMEC VIRGOLA3230 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag