Gebruiksaanwijzing FALMEC SOPHIE2220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FALMEC SOPHIE2220. Wij hopen dat dit FALMEC SOPHIE2220 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FALMEC SOPHIE2220 te teleladen.


FALMEC SOPHIE2220 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9118 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FALMEC SOPHIE2220

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] A = Gaten voor de bevestiging van de beugel aan het plafond B = Gaten voor de doorvoer van de kabels C = Gaten voor de bevestiging van de afdekplaat PT - Suportes de ixação. NL - Afmetingen voor de installatie (1); Steunkabels, beugel aan het plafond en reeds geassembleerd deksel (2); Regeling lengte (3). NL - Afmetingen voor de installatie (1); Steunkabels, beugel aan het plafond en reeds geassembleerd deksel (2); Regeling lengte (3). NL - Afmetingen voor de installatie (1); Steunkabels, beugel aan het plafond en reeds geassembleerd deksel (2); Regeling lengte (3). [. . . ] Normaal is deze afstand minstens 65 cm als de afzuigkap boven een gastoestel wordt geplaatst. Op basis van een interpretatie van de norm EN60335-2-31 van 11-07-2002 door de TC61 (subclause 7. 11), kan de minimale afstand tussen het kookvlak en het onderste deel van de afzuigkap echter tot de aangegeven waarde worden beperkt. Indien de instructies van het gasfornuis een grotere afstand aangeven, dan dient u hiermee rekening te houden. De kap niet installeren in openlucht of op plaatsen waar die aan weersinvloeden (regen, wind, enz. WAARSCHUWINGEN VOOR DE GEBRUIKER Deze waarschuwingen zijn opgesteld voor uw veiligheid en die van anderen. Gelieve deze handleiding dan ook aandachtig en volledig door te nemen voordat u het toestel installeert of reinigt. De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden veroorzaakt aan personen, voorwerpen en huisdieren ten gevolge van het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding. Het is zeer belangrijk dat deze handleiding samen bij het toestel wordt bewaard, zodat die later geraadpleegd kan worden. 48 ELEKTRISCHE AANSLUITING (Uitsluitend voorbehouden aan personeel, gekwaliiceerd voor de aansluiting) Ontkoppel de afzuigkap van het elektriciteitsnet voordat u handelingen gaat uitvoeren. Zorg ervoor dat de draden in de kap niet worden afgesloten of doorgesneden: anders contact opnemen met het dichtst bijzijnde servicebedrijf. wendt u tot gekwaliiceerd personeel om de elektrische aansluiting te laten uitvoeren. De aansluiting dient plaats te vinden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften die van kracht zijn. Voordat de afzuigkap op het elektriciteitsnet wordt aangesloten, moet u controleren of: П de netspanning overeenstemt met de spanning, vermeld op het etiket in de afzuigkap; П de elektrische installatie voldoet aan de normen en de belasting kan verdragen (raadpleeg het plaatje met technische kenmerken in de kap); П de voedingsstekker en -kabel niet in contact komen met temperaturen die hoger liggen dan 70 °C; П de voedingsinstallatie is uitgerust met een eiciënte, correcte aarde-aansluiting, in overeenstemming met de geldende normen; П het gebruikte stopcontact gemakkelijk bereikbaar is als de afzuigkap is geïnstalleerd. in geval van: П toestellen met kabel zonder stekker: een "genormaliseerde" stekker gebruiken. De draden moeten als volgt aangesloten worden: geel-groen voor de aarde, blauw voor neutraal en bruin voor de fase. П afzuigkappen niet voorzien van een voedingskabel en stekker waarmee ze van het stroomnet afgesloten kunnen worden, met een openingsafstand tussen de contacten die in de omstandigheden van overspanningscategorie III een volledige uitschakeling mogelijk maakt. Deze afsluitingsapparatuur moet voorzien worden op het voedingsnet, in overeenstemming met de installatienormen. de geelgroene aardkabel mag niet door de schakelaar worden onderbroken. De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af indien de veiligheidsnormen niet worden nageleefd. Drukken voor een tweede: Aan / uit licht ROOKAFVOER KAP MET INTERNE CIRCULATIE (FILTERKAP) In deze uitvoering stroomt de lucht voor de zuivering door de zeoliet-koolstoilters en wordt het weer aan de ruimte afgegeven. Breng de kap aan volgens de montage-instructies als dit niet het geval is. [. . . ] Sluit de kap opnieuw aan op het elektriciteitsnet en controleer of de lichten en de motor zijn uitgeschakeld. REINIGING INTERNE OPPERVLAKKEN Het is verboden om elektrische delen of delen van de motor in de kap met vloeistofen of oplosmiddelen te reinigen. Spoel ze zorgvuldig en wacht tot ze goed droog zijn voordat u ze monteert. U mag de ilters ook in de vaatwasser wassen, maar dit kan een bruine verkleuring van het materiaal van de ilters veroorzaken: om dit euvel te beperken, past u wasbeurten op lage temperaturen (max. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FALMEC SOPHIE2220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FALMEC SOPHIE2220 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag