Gebruiksaanwijzing FAGOR SFE-60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing FAGOR SFE-60. Wij hopen dat dit FAGOR SFE-60 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing FAGOR SFE-60 te teleladen.


FAGOR SFE-60 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6654 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding FAGOR SFE-60

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € De contactdoos moet altijd toegankelijk zijn en blijven, zelfs nadat het apparaat geïnstalleerd is. € Wanneer de voedingskabel beschadigd is, dient u de reparatiewerkzaamheden alleen toe te vertrouwen aan een gekwalificeerde elektricien ter vermijding van elk gevaar. € Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een deur die vergrendeld kan worden of achter een schuifdeur of achter een deur die scharniert in een richting die tegenovergesteld is aan die van de wasdroger, hetgeen het volledig openen van de deur zal belemmeren. KINDERBEVEILIGING — Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen en houd huisdieren uit de buurt. [. . . ] 1 - HET BEDIENINGSPANEEL 3 - PROGRAMMEREN (eigen) OPTIE TIJDSINSTELLING Met deze functie kunt u het drogen van bepaalde stukken voltooien die nog niet droog genoeg zijn (bij een niet homogene lading) of om snel kleine ladingen te drogen. € Selecteer het programma dat geschikt is voor de materiaalsoorten met behulp van de Programmaknop A . € Druk daarna een aantal malen op de toets D totdat u de gewenste “Tijdsinstelling” droogtijd ingesteld hebt. De droogtemperatuur wordt aangepast aan de materiaalsoort van het geselecteerde programma. €Start/Pause” STOPPEN VAN HET APPARAAT Wanneer het programma klaar is, gaat het controlelampje “STOP” branden en geeft de display “0:00“ aan (Fig. De controlelampjes “Filter” en “Bak vol” beurtelings knipperen om u eraan te herinneren dat u de filter moet schoonmaken en de wateropvangbak moet legen na iedere droogcyclus. € Maak de filter schoon en leeg de wateropvangbak (zie hoe in het hoofdstuk “NORMAAL ONDERHOUD”). sFE-820CE A B C D E F G A Programmaknop B Bel C Kreukelvrij D Tijdsinstelling E Uitgestelde start F Display G Start/Pause 3. 2 - PROGRAMMEREN VAN EEN DROOGCYCLUS Uw wasdroger beschikt over een sensor die automatisch het moment detecteert waarop uw wasgoed de geselecteerde droogte heeft bereikt. AFKOELINGSFASE Elk programma eindigt met een afkoelingsfase van enkele minuten, om het wasgoed geleidelijk aan te laten afkoelen. € U moet de wateropvangbak legen (zie hoe in het hoofdstuk “NORMAAL ONDERHOUD”). G om het pro— Druk op “Start/Pause” gramma verder te doen gaan. aANZETTEN VAN HET APPARAAT — Controleren of het snoer naar behoren is aangesloten. € Kies het programma uit (zie tabel “programma’s van de droogtrommel”) door de Programmaknop A te draaien (kan in beide richtingen gedraaid worden). De Display F geeft de resterende tijd aan die, naarmate de droogcyclus vordert, steeds nauwkeuriger wordt (Fig. € Doe het te drogen wasgoed erbij of haal de gewenste stukken wasgoed uit de machine en doe de deur weer dicht. G om de — Druk op de toets “Start/Pause” droogcyclus verder te laten gaan. OPMERKING: — De opties “Bel” en “Antikreuk” blijven geselecteerd voor de volgende programma’s. € Na een stroomonderbreking wordt het aan de gang zijnde programma geannuleerd. E om het — Draai de knop “Uitgestelde start” daadwerkelijke opstarten van het programma met trappen per uur uit te stellen totdat u de gewenste uitgestelde tijdsduur hebt verkregen (maximaal 24. €Start/Pause” De display geeft de resterende tijd aan voordat het programma begint. Op de uitgestelde startfase zal het programma starten en zal de display de resterende tijd weergeven, met een nauwkeurigheidsgraad die in de loop van de droogcyclus steeds preciezer wordt. [. . . ] - het gekozen droogprogramma overeenkomt met het soort wasgoed dat u in de trommel hebt gedaan. - u de juiste type droogcyclus hebt gekozen (te laag) stel een hoger programma in of voer de droogtijd op. - de gekozen droogtijd niet te lang is: het is beter een te korte dan een te lange droogtijd in te stellen, als het wasgoed te droog is, is het lastig te strijken. - de lading wasgoed niet is samengesteld uit textielwaren van te verschillende aard (bv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING FAGOR SFE-60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding FAGOR SFE-60 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag