Gebruiksaanwijzing EWT CADIZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EWT CADIZ. Wij hopen dat dit EWT CADIZ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EWT CADIZ te teleladen.


EWT CADIZ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4061 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EWT CADIZ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Let goed op en neem voorzorgsmaatregelen als de radiator in serie wordt geschakeld met een thermische regelaar, programmaregelaar, tijdschakelaar of ander apparaat dat de radiator automatisch inschakelt, aangezien er kans op brand bestaat wanneer de radiator per ongeluk wordt afgedekt of verplaatst. bediening Belangrijk – leg geen voorwerpen of kleding op de radiator. Zorg voordat u de radiator in gebruik neemt dat u alle waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften aandachtig hebt gelezen. Steek de stekker in het stopcontact om de radiator in gebruik te nemen. [. . . ] 8) gaat de radiator naar de stand AUTO – zie ‘Timerprogramma’s instellen’. Druk nogmaals op deze knop om de radiator in de stand UIT te zette – zie Afb. Druk nogmaalsop deze knop voor verwarming aan de linkerkant ( zichtbaar op het scherm – zie Afb. Druk nogmaals op deze knop voor verwarming aan de rechterkant ( op het scherm). Door nogmaals op deze knop te drukken heeft u het hele rondje gemaakt en keert u weer terug naar het standaardscherm met de maximale warmte ( zichtbaar op het scherm). Zodra de door u ingestelde temperatuur is bereikt, schakelt de radiator automatisch UIT. De radiator gaat automatisch weer aan zodra de kamertemperatuur daalt. Wij wijzen erop dat de elektronische klimaatregeling energie bespaart en helpt bij het regelen van de temperatuur, bijv. Als de radiator is ingesteld op Hoge warmte en de temperatuur is ingesteld op 28 °C, dan zal de radiator bij 27 °C overschakelen op een lagere warmtestand. -8- Timerprogramma’s instellen Er zijn twee instellingen mogelijk, PROG 1 en PROG 2. Druk tweemaal op ‘ ’ PROG 1 en AUTO ON en een tijd gaan knipperen – zie Afb. Druk op de knoppen ‘ ’ or ‘ ’ om de tijd in te stellen. Nu verschijnt er PROG 1 AUTO OFF op het scherm, en kunt u de tijd voor PROG 1 AUTO OFF instellen: 3. Druk op de knoppen ‘ ’ or ‘ ’ om de tijd in te stellen. U kunt nu twee dingen doen: (a) druk op ‘ ’ om de Programmastand te verlaten en terug te keren naar de Auto-stand. De radiator gaat aan of uit, afhankelijk van de door u ingestelde tijden voor PROG 1. OR (b) druk op “ENTER” om de tijden voor het inschakelen en uitschakelen voor PROG 2 in te stellen, zoals bij de bovenstaande stappen 1 t/m 3 voor PROG 1. De radiator gaat aan of uit, afhankelijk van de door u ingestelde tijden voor PROG 1 en PROG 2. Wanneer na het programmeren en na terugkeer naar de Auto-stand PROG 1 of PROG 2 actief is, verschijnt er PROG 1 AUTO ON of PROG 2 AUTO ON op het scherm, al naargelang welk programma actief is – zie Afb. Er kan geen tijd voor het uitschakelen worden ingesteld die vroeger is dan de bijbehorende tijd voor het inschakelen. Als bij het instellen van de timer geen knoppen worden ingedrukt, keert het scherm (na 4 minuten) terug naar het vorige scherm, d. Opslag Als de radiator langere tijd niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld in de zomer, moet hij op een droge plaats worden opgeborgen en bij voorkeur worden afgedekt om vuil- en stofvorming te voorkomen. [. . . ] In de stand Antivries gaat de radiator alleen aan in de stand voor Hoge warmte. U kunt de radiator alleen uit deze speciale stand halen door op de knop ‘ ’ te drukken. 14 De batterijen zitten niet in de afstandsbediening, maar zijn apart meegeleverd in de doos. Aan de binnenkant van het batterijdeksel van de afstandsbediening staat aangegeven hoe de batterijen moeten worden geplaatst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EWT CADIZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EWT CADIZ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag