Gebruiksaanwijzing EPSON TM-U220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON TM-U220. Wij hopen dat dit EPSON TM-U220 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON TM-U220 te teleladen.


EPSON TM-U220 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1571 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON TM-U220 BROCHURE (369 ko)
   EPSON TM-U220 BROCHURE PRODUCT GUIDE (2678 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON TM-U220

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De printer voldoet aan de volgende richtlijnen en normen: Richtlijn 89/336/EEC EN 55022 Klasse B EN 55024 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-11 Aansluiten van een niet-afgeschermde printerkabel op deze printer maakt de EMC normen voor dit apparaat ongeldig. U wordt erop gewezen dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Seiko Epson Corporation zijn goedgekeurd, u het recht op gebruik van de apparatuur kunnen ontnemen. Deze apparatuur van klasse III moet gebruikt worden met een daartoe geschikte voeding met SELV-uitvoer. [. . . ] Bij voorbeeld: het afdrukken kan stoppen voordat alle regels zijn afgedrukt of de printer kan dezelfde regel herhaaldelijk afdrukken. *Veeltalig duidt op het printer model dat elk van de volgende kan afdruken: Japanse Kanji, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Thaise tekens of Koreaanse tekens. Doel van deze handleiding Deze handleiding bevat informatie voor gebruikers van de TM-U220 over elementaire handelingen voor veilig en correct gebruik van de printer. Omdat deze handleiding dient voor drie verschillende typen van de TM-U220, zullen sommige illustraties iets afwijken van uw printer; de instructies gelden echter voor alle typen, tenzij anders vermeld. Wanneer dit product gebruikt wordt voor toepassingen die een hoge mate van betrouwbaarheid/veiligheid vereisen zoals bijv. ; of functionele/precisie-apparatuur, mag u dit product alleen gebruiken indien uw ontwerp voorziet in redundantie en fail-safes ten einde de veiligheid en betrouwbaarheid van het complete systeem te waarborgen. Omdat dit product niet bestemd is voor toepassingen die een uitermate hoge mate van betrouwbaarheid/veiligheid vereisen zoals luchtvaartapparatuur, primaire communicatieapparatuur, regelapparatuur voor kerninstallaties of medische apparatuur voor directe medische zorg, wordt u geacht uw eigen oordeel te hanteren aangaande de geschiktheid van dit product, op basis van grondige evaluatie. ) PAPER OUT Gaat branden wanneer de papierrol bijna of helemaal leeg is. NB: Het is niet mogelijk om met deze knop papier in te voeren als is geconstateerd dat het papier op is. U kunt het meegeleverde deksel voor de aan/uitknop gebruiken om te voorkomen dat er per ongeluk op de knop wordt gedrukt. Als u op de aan/uitknop moet drukken terwijl het deksel is aangebracht, kunt u een dun voorwerp door een van de gaten in het deksel steken om op de knop te drukken. Als er zich een ongeluk voordoet terwijl het deksel van de aan/uitknop is aangebracht, moet u onmiddellijk het voedingssnoer uit het stopcontact trekken om brand te voorkomen. Als u de printer wegbergt of langere tijd ongebruikt laat, schakelt u hem uit met de aan/uitknop op de printer. Draai de toevoerknop van de lintcassette nooit in tegenovergestelde richting van het pijltje op de cassette; dat kan de cassette beschadigen. Open het lintcassettedeksel met behulp van de lipjes aan weerszijden van het deksel (zie afb. Draai de knop twee of drie keer in de richting van het pijltje (zie afb. [. . . ] Als de fout nog steeds optreedt, moet u contact opnemen met uw chef of met een bevoegd onderhoudsmonteur. Het mes van de automatische papiersnijder op de normale positie terugzetten Gebruik een ballpoint of pincet om de knop van de automatische papiersnijder in de richting van het pijltje te draaien totdat u een ronde as in de opening ziet (zie afb. Als u een printer van type A hebt, verwijdert u de wikkelspoel en opent u de printer met de openingshendel (zie afb. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON TM-U220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON TM-U220 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag