Gebruiksaanwijzing EPSON TM-T88IV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON TM-T88IV. Wij hopen dat dit EPSON TM-T88IV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON TM-T88IV te teleladen.


EPSON TM-T88IV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (930 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON TM-T88IV BROCHURE (759 ko)
   EPSON TM-T88IV AUTRE BROCHURE (2678 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON TM-T88IV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U wordt erop gewezen dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Seiko Epson Corporation zijn goedgekeurd, u het recht op gebruik van de apparatuur kunnen ontnemen. De printer voldoet aan de volgende richtlijnen en normen: Richtlijn 89/336/EEC EN 55022 klasse B EN 55024 IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-11 Dit gedeelte bevat belangrijke informatie voor veilig en effectief gebruik van dit product. [. . . ] ; of functionele/precisie-apparatuur, mag u dit product alleen gebruiken indien uw ontwerp voorziet in redundantie en failsafes ten einde de veiligheid en betrouwbaarheid van het complete systeem te waarborgen. Omdat dit product niet bestemd is voor toepassingen die een uitermate hoge mate van betrouwbaarheid/veiligheid vereisen zoals luchtvaartapparatuur, primaire communicatieapparatuur, regelapparatuur voor Kerninstallaties of medische apparatuur voor directe medische zorg, wordt u geacht uw eigen oordeel te hanteren aangaande de geschiktheid van dit product, op basis van grondige evaluatie. Printer Rolpapier Deksel voor stroomschakelaar Connectorkap* Netspanningsadapter* * Soms niet met de printer meegeleverd. Installeer voor een USB-verbinding het stuurprogramma voordat u de printer aansluit. Stuur- en hulpprogramma's en gebruiksaanwijzingen kunnen van een van de volgende URL's gedownload worden. Klanten in Noord-Amerika kunnen gebruik maken van de volgende website: http://www. Klanten in andere landen kunnen gebruik maken van de volgende website: http://www. Com/ Selecteer de naam van het product uit het vervolgmenu `Select any product' (Selecteer een product). U kunt de printer horizontaal op een plat oppervlak installeren (met de papieruitvoer naar boven) of verticaal (met de papieruitvoer naar voren) door hem aan de muur te hangen, met gebruik van de afzonderlijk te bestellen beugelset WH-10. wAARSCHUWING: Vergeet wanneer u de printer met de beugelset op de wand monteert niet om een connectorkap op de printer te bevestigen. Gebruik van het deksel voor de aan/uitknop wAARSCHUWING: Als er zich een ongeluk voordoet terwijl het deksel van de aan/uitknop is aangebracht, moet u onmiddellijk het voedingssnoer uit het stopcontact trekken. U kunt het meegeleverde deksel voor de stroomschakelaar gebruiken om te voorkomen dat er per ongeluk op de knop wordt gedrukt. [. . . ] Zet de printer uit, open het printerdeksel en maak het verwarmingselement van de thermische kop schoon met een wattenstaafje dat in een alcoholoplosmiddel is gedrenkt (ethanol, methanol of isopropanol). Epson beveelt aan de thermische kop regelmatig (gewoonlijk om de drie maanden) te reinigen om een goede afdrukkwaliteit te behouden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON TM-T88IV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON TM-T88IV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag