Gebruiksaanwijzing EPSON SURECOLOR SC-F6200 SETUP GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON SURECOLOR SC-F6200. Wij hopen dat dit EPSON SURECOLOR SC-F6200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON SURECOLOR SC-F6200 te teleladen.


EPSON SURECOLOR SC-F6200 SETUP GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2730 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON SURECOLOR SC-F6200SETUP GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik van een ander snoer kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben. ❏ Draag een beschermende bril, handschoenen en een masker bij het uitvoeren van onderhoud. [. . . ] ❏ Gebruik alleen een stopcontact dat voldoet aan de eisen die deze printer stelt aan de stroomvoorziening. ❏ Bedien de printer onder de volgende voorwaarden: Temperatuur: 15 tot 35 °C (59 tot 95 °F) Luchtvochtigheid: 20 tot 80% zonder condensvorming Zelfs als aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kunt u mogelijk niet goed afdrukken indien de omgevingsfactoren niet juist zijn voor het papier. Zie de instructies van het papier voor meer gedetailleerde informatie. Houd, om de juiste vochtigheid te behouden, de printer uit de buurt van droogte, direct zonlicht of warmtebronnen. 6 EN Choosing a Place for the Printer FR Choix d’un emplacement pour l’imprimante IT Scegliere un luogo per la stampante DE Auswahl eines Standorts für den Drucker ES Selección del lugar de instalación de la impresora NL Een plaats voor de printer kiezen PT Escolher um Local para a Impressora Instrucciones al instalar la impresora ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ Al instalar la impresora deberá dejar un espacio adecuado, tal y como se muestra en la tabla. Utilice la impresora bajo las siguientes condiciones: Temperatura: de 15 a 35 °C (de 59 a 95 °F) Humedad: de 20 a 80% sin condensación Incluso si se cumplen las anteriores condiciones, podría no ser capaz de imprimir correctamente si las condiciones ambientales no son las adecuadas para el tipo de papel. De onderdelen binnen de stippellijn zijn voor het “Ink supply system and waste ink bottle kit (Inkttoevoersysteem en inktfles)”. Het Onderhoudspakket voor printkop wordt niet gebruikt tijdens de installatie. Voor meer informatie over het gebruik van het vet raadpleegt u de Gebruikershandleiding (PDF). Bevor Sie den Drucker montieren, räumen Sie die Arbeitsfläche frei, indem Sie die Verpackungsmaterialien entfernen. Maak de werkruimte vrij voor het monteren van de printer door de verwijderde verpakkingsmaterialen en gebundelde onderdelen op te bergen. Kunde  Montage • Ständer • Druckerinstallation NL Debiet instellen Neem contact op met een servicetechnicus om het “Ink supply system and waste ink bottle kit (Inkttoevoersysteem en inktfles)” te bevestigen. Als u deze taken zelf probeert uit te voeren, kan dit leiden tot een slechte werking van of schade aan het product en vervalt de garantie van het product. ❏ Leg een kruiskopschroevendraaier (Phillips) klaar voordat u de printer monteert. [. . . ] Voor informatie over wat u moet doen als u het wachtwoord vergeet, raadpleeg “Probleemoplosser” in de Gebruikershandleiding. C 26 EN Installing the Software FR Installation du logiciel DE Installation der Software NL De software installeren IT Installazione del software ES Instalación del software PT Instalar o Software Définition d’un mot de passe (réseaux uniquement) Setzen eines Passworts (Nur Netzwerke) Een wachtwoord instellen (alleen netwerken) Impostare una password (solo per connessioni di rete) Configuración de una contraseña (únicamente redes) Definir uma Palavra-passe (Apenas para Redes) Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in die Adressleiste ein. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON SURECOLOR SC-F6200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON SURECOLOR SC-F6200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag