Gebruiksaanwijzing EPSON STYLUS PRO 9500 CANVAS PAPER GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON STYLUS PRO 9500. Wij hopen dat dit EPSON STYLUS PRO 9500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON STYLUS PRO 9500 te teleladen.


EPSON STYLUS PRO 9500 CANVAS PAPER GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (228 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON STYLUS PRO 9500 WARRANTY (2488 ko)
   EPSON STYLUS PRO 9500 STARTUP GUIDE (863 ko)
   EPSON STYLUS PRO 9500 SUPPORT BULLETIN (2718 ko)
   EPSON STYLUS PRO 9500 ONLINE GUIDE (1.0) (1589 ko)
   EPSON STYLUS PRO 9500 ASSEMBLY AND SETUP GUIDE (898 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON STYLUS PRO 9500CANVAS PAPER GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Reinig de binnenkant van het product alvorens het in gebruik te nemen. MILIEUTIPS 1. Verpakking Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingsymbool . [. . . ] • Leg onverpakt voedsel niet tegen de interne onderdelen van de koelkast of het vriesvak aan. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien bovenstaande adviezen en voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn genomen. • Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw woning. • Gebruik voor de aansluiting op de waterleiding de bij het nieuwe apparaat geleverde slang en niet die van het vorige apparaat. • De voedingskabel mag alleen door gekwalificeerd personeel of door de Klantenservice worden gewijzigd of vervangen. • Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst. 12 EERSTE GEBRUIK Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Dit betekent dat er een temperatuuralarm is afgegaan: houd de knop voor het uitschakelen van geluidsalarmen ingedrukt. Plaats, waar dit voorzien is, het antibacteriële en antigeurfilter zoals aangegeven in de verpakking van het filter. Opmerking: nadat het apparaat in werking is gesteld, duurt het ongeveer 4/5 uur voordat de juiste temperatuur wordt bereikt voor het conserveren van een normale lading van het apparaat. ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT Reinig het apparaat regelmatig met een vochtige doek met een oplossing van lauw water en neutrale schoonmaakmiddelen die speciaal bestemd zijn voor het reinigen van de binnenkant van een koelkast. Om de constante en correcte afvoer van het dooiwater te garanderen, regelmatig de binnenkant van de afvoeropening op de achterwand van het koelvak in de buurt van de groenten- en fruitlade met behulp van het bijgeleverde gereedschap reinigen (zie afbeelding). Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af (afhankelijk van het model) VERVANGEN VAN HET LAMPJE OF DE LED Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het lampje vervangt. Volg daarna de instructies op basis van het verlichtingstype van uw apparaat. Controleer, nadat u de levensmiddelen op de roosters/schappen hebt gelegd, of de deur goed sluit. Verwijderen van het deurtje (indien aanwezig) Open het deurtje en verwijder de pen zoals in afbeelding C. C VRIESVAK ONTDOOIEN VAN HET VRIESVAK (afhankelijk van het model) De No Frost-modellen hoeven niet te worden ontdooid. Als zich bij de andere modellen ijs in het vriesvak heeft gevormd, adviseren wij om de vriezer 2 keer per jaar of als de ijslaag te dik geworden is (3 mm dik) te ontdooien. De hoeveelheid en de snelheid waarmee zich het ijs vormt, hangt af van de omgeving waarin het apparaat zich bevindt en van de frequentie waarmee de deur wordt geopend. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact en haal alle levensmiddelen eruit. Bij apparaten die het vriesvak onder het koelvak hebben, kan het afvoerslangetje voor het dooiwater naar buiten worden getrokken (zie afbeelding) en zet een bak onder de afvoer. Zet het afvoerslangetje, na afloop van de handeling, weer op zijn plaats en let er goed op dat er geen water is achtergebeleven. Steek de stekker van het apparaat weer in het stopcontact en leg de levensmiddelen terug. 24 VAK VOOR VLEES & VIS (afhankelijk van het model) Het Vak voor Vlees & Vis is speciaal ontwikkeld om een langduriger conservering van deze verse levensmiddelen te garanderen, zonder de voedingswaarde en de oorspronkelijke versheid ervan te wijzigen. Het wordt afgeraden om in dit vak fruit of groenten te leggen, aangezien de temperatuur ook onder 0 °C kan zakken, en het vocht dat in de levensmiddelen zit zou kunnen bevriezen. Temperatuurinstelling De temperatuur in het Vak voor Vlees & Vis wordt aangegeven door de stand van het wijzertje op de deur van het vak zelf en is afhankelijk van de algemene temperatuur van het koelvak. Wij adviseren u de temperatuur van het koelvak in te stellen op tussen +2° en +6°. [. . . ] Als het apparaat, nadat u de in het overzicht voor het opsporen van storingen vermelde controles heeft uitgevoerd en nadat u het apparaat opnieuw heeft ingeschakeld, nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met de klantenservice, leg het probleem duidelijk uit en vermeld: • de aard van de storing • het model • het type en serienummer van het apparaat (vermeld op het typeplaatje) • het servicenummer (nummer achter het woord SERVICE op het typeplaatje binnenin het apparaat) Opmerking: het omkeren van de deuren van het apparaat door onze klantenservice wordt niet beschouwd als een ingreep die onder de garantie valt. 27 BEKNOPTE HANDLEIDING Invriezen van verse levensmiddelen Plaats de verse levensmiddelen die ingevroren moeten worden in het vriesvak. Om de hoeveelheid levensmiddelen die aangegeven staat op het typeplaatje in te vriezen, legt u de levensmiddelen in de onderste lade. Vermijd rechtstreeks contact met de reeds ingevroren levensmiddelen en draai de thermostaatknop halverwege naar een lagere stand (bijvoorbeeld van 4 naar 3, 5). Na 24 uur is het invriezen voltooid: zet de thermostaatknop weer terug op de oorspronkelijke stand. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON STYLUS PRO 9500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON STYLUS PRO 9500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag