Gebruiksaanwijzing EPSON STYLUS PRO 7400 SPECIAL MEDIA NOTICE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON STYLUS PRO 7400. Wij hopen dat dit EPSON STYLUS PRO 7400 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON STYLUS PRO 7400 te teleladen.


EPSON STYLUS PRO 7400 SPECIAL MEDIA NOTICE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (938 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON STYLUS PRO 7400 MATTE BACKLIT FILM 170ΜM (83 ko)
   EPSON STYLUS PRO 7400 ENHANCED MATTE POSTER BOARD (64 ko)
   EPSON STYLUS PRO 7400 (5487 ko)
   EPSON STYLUS PRO 7400 SETUP GUIDE (780 ko)
   EPSON STYLUS PRO 7400 PRODUCT DOCUMENTATION (529 ko)
   EPSON STYLUS PRO 7400 MATTE BACKLIT FILM 170ΜM (118 ko)
   EPSON STYLUS PRO 7400 ENHANCED MATTE POSTER BOARD (64 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON STYLUS PRO 7400SPECIAL MEDIA NOTICE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Aangezien we onze producten echter continu verbeteren, verzoeken wij u contact op te nemen met Canon als u exacte specificaties nodig hebt. Inhoudsopgave Voorwoord . xiii Wettelijke beperkingen t. a. v. productgebruik en gebruik van afbeeldingen . xix Hoofdstuk 1 Voordat u deze printer gaat gebruiken Eigenschappen en voordelen . . 2-13 Schakelen naar de sleuf voor uitvoer bedrukte zijde naar boven . [. . . ] Dubbelklik op het pictogram om Help te openen. Na het voltooien van de installatie (Canon LBP3200 Group) 3-31 Een testpagina afdrukken Voordat u de printer voor het eerst gaat gebruiken, is het raadzaam een testpagina af te drukken aan de hand van de volgende stappen. OPMERKING De schermafbeeldingen in deze paragraaf zijn afkomstig uit Windows 2000. 3 De afdrukomgeving instellen 1 Open de map [Printers] of [Printers en faxapparaten]. Windows 98/Me/2000: Klik in het menu [Start] op ➞ [Instellingen] ➞ [Printers]. Voor Windows XP Professional: Klik in het menu [Start] op ➞ [Printers en faxapparaten]. Voor Windows XP Home Edition: Klik in het menu [Start] op ➞ [Configuratiescherm] ➞ [Printers en andere hardware] ➞ [Printers en faxapparaten]. De map [Printers] of [Printers en faxapparaten] wordt weergegeven. 3-32 Een testpagina afdrukken 2 Selecteer het pictogram [Canon LBP3200] en kies vervolgens [Eigenschappen] in het menu [Bestand]. 3 De afdrukomgeving instellen 3-33 Het dialoogvenster [Eigenschappen] voor deze printer verschijnt. 3 Klik op [Testpagina afdrukken] op het tabblad [Algemeen]. De printer begint dan met het afdrukken van een testpagina. Een testpagina afdrukken 4 Klik op [OK] als de testpagina correct is afgedrukt. Indien u Windows 98/Me gebruikt, moet u in plaats hiervan op [Ja] klikken. 3 De afdrukomgeving instellen OPMERKING Als de testpagina niet correct is afgedrukt, maakt u de installatie van de CAPT-software ongedaan (zie "Installatieproblemen, " op pag. 6-24); vervolgens start u de computer opnieuw op en u voert de installatieprocedure nogmaals uit. 3-34 Een testpagina afdrukken Gebruik van de printer in een netwerk Als u deze printer instelt als gedeelde printer, kunt u hem gebruiken vanuit andere computers waarop de printer niet rechtstreeks is aangesloten. Als u deze printer deelt in een netwerk, moet u de instellingen als volgt configureren. In deze handleiding noemen we de computer die rechtstreeks is verbonden met deze printer de "afdrukserver"; de computers die de printer via het netwerk kunnen gebruiken noemen we "clients". Netwerkomgevingen LBP3200 Afdrukserver van Windows 98/Me Lokale installatie A5 B5 EXEC A4 LGL LTR 3 De afdrukomgeving instellen ON OFF Het afdrukken zelf Downloadinstallatie Windows 2000/XP-client Windows 98/Me-client Downloadinstallatie Netwerkomgevingen LBP3200 Afdrukserver van Windows 2000/XP Lokale installatie A5 B5 EXEC A4 LGL LTR ON OFF Het afdrukken zelf Downloadinstallatie Windows 2000/XP-client Windows 98/Me-client Downloadinstallatie Wanneer u de afdrukserver wilt gebruiken, voert u de volgende stappen uit. Gebruik van de printer in een netwerk 3-35 a Lokale installatie op de afdrukserver (Windows 98/Me ➞ pag. 3-42) c Instellingen afdrukserver (printer delen) (Windows 98/Me ➞ pag. 3-47. ) BELANGRIJK Windows XP Service Pack 2 en andere besturingssystemen zijn voorzien van een functie voor het blokkeren van communicatie over het netwerk zodat toegang tot uw computer, zonder uw toestemming, niet mogelijk is (Windows Firewall). Dit is ook de reden dat u Windows Firewall moet configureren om het gebruik van een printer op een besturingssysteem dat is voorzien van Windows Firewall mogelijk te maken. (Deze configuratiehandeling is alleen nodig wanneer u de printer in een netwerkomgeving gebruikt. ) Raadpleeg voor nadere bijzonderheden het bestand "note_ex. pdf" in de map [Dutch] op de meegeleverde CD-ROM "User Software for LBP3200". OPMERKING Gebruik van deze printer in het netwerk vereist dat zowel de server als de clients gebruikmaken van Windows 98/Me of Windows 2000/XP. 3 De afdrukomgeving instellen 3-36 Gebruik van de printer in een netwerk De afdrukserver instellen Voor Windows 98/Me OPMERKING De schermafbeeldingen in deze paragraaf zijn afkomstig uit Windows Me. ■ Netwerkinstellingen 1 Dubbelklik op [Deze computer] ➞ [Configuratiescherm] ➞ [Netwerk]. Het dialoogvenster [Netwerk] wordt dan weergegeven. 3 De afdrukomgeving instellen 3-37 2 Activeer het tabblad [Configuratie] en klik vervolgens op [Toevoegen]. Het dialoogvenster [Type netwerkonderdeel selecteren] wordt weergegeven. 3 Klik op het pictogram [Service] en klik vervolgens op [Toevoegen]. Gebruik van de printer in een netwerk 4 Selecteer [Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken] en klik vervolgens op [OK]. 3 De afdrukomgeving instellen Het dialoogvenster [Type netwerkonderdeel selecteren] wordt eerst weergegeven, waarna u weer terugkeert in het dialoogvenster [Netwerk]. 5 Klik op [Bestanden en printers delen]. 6 Controleer of de optie [Ik wil anderen toegang kunnen geven tot mijn printer(s). ] is ingeschakeld en klik vervolgens op [OK]. 3-38 Gebruik van de printer in een netwerk 7 Activeer het tabblad [Toegangsbeheer] en selecteer [Toegangsbeheer op shareniveau] of [Toegangsbeheer op gebruikersniveau]. 3 De afdrukomgeving instellen 3-39 8 Klik op [OK] en start vervolgens Windows opnieuw. Gebruik van de printer in een netwerk ■ Instellingen voor het delen van de printer 1 . Klik in het menu [Start] op ➞ [Instellingen] ➞ [Printers]. De map [Printers] wordt dan weergegeven. 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram [Canon LBP3200] en kies vervolgens [Delen] in het snelmenu. 3 De afdrukomgeving instellen Het dialoogvenster [Eigenschappen] voor deze printer verschijnt. 3-40 Gebruik van de printer in een netwerk 3 Selecteer [Gedeeld als]. OPMERKING • Als de CAPT-software niet verwijderd kan worden, lees dan "Installatie ongedaan maken is mislukt, " op pag. 6-25. 3-52 De installatie van de CAPT-software ongedaan maken Documenten afdrukken In dit hoofdstuk worden de afdrukprocedure en de functies van de printer beschreven. HOOFDSTUK 4 Afdrukken vanuit een toepassing . . 4-44 De printerinstellingen weergeven/de standaardwaarden herstellen . . 4-51 4-1 Afdrukken vanuit een toepassing Nadat u de software hebt geïnstalleerd, kunt u een afdruktaak uitvoeren. In deze paragraaf leggen we uit hoe u afdrukt vanuit een toepassing, waarbij we Acrobat Reader op de meegeleverde CD-ROM als voorbeeld gebruiken. 1 4 Documenten afdrukken Plaats papier in de cassette of handmatige invoersleuf. OPMERKING Zie "Afdrukken op normaal papier/zwaar papier/labels/transparanten, " op pag. 2-14 voor informatie over het afdrukken op normaal papier, labels en transparanten, zie "Afdrukken op enveloppen, " op pag. 2-26 voor informatie over het afdrukken op enveloppen, en zie "Afdrukken op aangepast papier, " op pag. 2-39 voor informatie over aangepast papier. 2 Open een PDF-bestand dat u wilt afdrukken met Acrobat Reader en selecteer vervolgens [Pajina-instelling] in het menu [Bestand]. 4-2 Afdrukken vanuit een toepassing 3 Geef het papierformaat van het document en de afdrukstand op en klik vervolgens op [OK]. 4 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand]. 4 Documenten afdrukken Het printerstuurprogramma wordt gestart en het dialoogvenster [Afdrukken] verschijnt. Afdrukken vanuit een toepassing 4-3 5 Selecteer [Canon LBP3200] in de lijst [Naam] en stel vervolgens de afdrukvoorkeuren in. 4 Documenten afdrukken 6 Klik op [Eigenschappen] als u meer gedetailleerde afdrukvoorkeuren wilt instellen. Het dialoogvenster [Eigenschappen] voor deze printer wordt dan weergegeven. OPMERKING • De naam van de printer die in dit dialoogvenster wordt weergegeven, kan worden gewijzigd in de map [Printers] (voor Windows XP is dit de map [Printers en faxapparaten]). • De manier waarop u het dialoogvenster met printereigenschappen laat weergeven is afhankelijk van de gebruikte toepassing. 4-4 Afdrukken vanuit een toepassing 7 Stel de afdrukvoorkeuren in op de tabbladen [Pagina-indeling], [Afwerking] en [Kwaliteit], en klik vervolgens op [OK]. 4 Documenten afdrukken 4-5 Het dialoogvenster [Afdrukken] wordt dan opnieuw weergegeven. OPMERKING Controleer de inhoud van het tabblad [Pagina-indeling] voor elke afdruktaak. 8 Klik op [OK]. De printer begint nu met afdrukken. [. . . ] Oorzaak 1 De optie [Altijd weergeven als de CD in het station wordt geplaatst] is niet geselecteerd in het CD-ROM-menu. Klik met de rechtermuisknop op pictogram voor het CD-ROM-station in het venster [Deze computer] en kies [Openen] om het CD-ROM-menu handmatig te openen. Selecteer [Altijd weergeven als de CD in het station wordt geplaatst]. (alleen Windows 98/Me) Geef de eigenschappen weer voor het CD-ROM-station vanuit [Apparaatbeheer] en selecteer [Bericht bij automatisch invoegen] op het tabblad [Instellingen]. Oplossing Oorzaak 2 Oplossing 6-34 Diverse problemen Het foutbericht "Kan bestand niet vinden op de CD-ROM" verschijnt wanneer het CD-ROM-menu wordt geopend. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON STYLUS PRO 7400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON STYLUS PRO 7400 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag