Gebruiksaanwijzing EPSON STYLUS PRO 5500 REFERENCE GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON STYLUS PRO 5500. Wij hopen dat dit EPSON STYLUS PRO 5500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON STYLUS PRO 5500 te teleladen.


EPSON STYLUS PRO 5500 REFERENCE GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1626 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON STYLUS PRO 5500 (6059 ko)
   EPSON STYLUS PRO 5500 WARRANTY (304 ko)
   EPSON STYLUS PRO 5500 SETUP GUIDE (959 ko)
   EPSON STYLUS PRO 5500 UNPACKING NOTICE (69 ko)
   EPSON STYLUS PRO 5500 SUPPORT BULLETIN (2873 ko)
   EPSON STYLUS PRO 5500 PRODUCT INFORMATION (1956 ko)
   EPSON STYLUS PRO 5500 SUPPLEMENTARY GUIDE (216 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON STYLUS PRO 5500REFERENCE GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ander merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke houders. in deze handleiding worden Microsoft® , Microsoft® Windows® en Microsoft® Windows NT® aangeduid als respectievelijk Microsoft , Windows en Windows NT. Ii Over deze handleiding Hieronder volgt een overzicht van de informatie die u in deze handleiding vindt: ❏ Hoofdstuk 1: Inleiding. Dit hoofdstuk vormt een introductie in de printerfuncties en geeft een beschrijving van de onderdelen. [. . . ] raadpleeg de documentatie van het besturingssysteem voor meer informatie. 86 De Canon Advanced Printing Technology gebruiken Hoofdstuk 3 Het tabblad Planning Op dit tabblad brengt u instellingen voor de afdrukwachtrij aan. raadpleeg de documentatie van het besturingssysteem voor meer informatie. De opties “Afdruk documenten in wachtrij plaatsen zodat het programma sneller kan afdrukken” en “Onmiddellijk beginnen met afdrukken” worden automatisch ingeschakeld wanneer u het printerstuurprogramma installeert. Hoofdstuk 3 De Canon Advanced Printing Technology gebruiken 87 De Canon Advanced Printing Technology gebruiken Het tabblad Printers delen Hier brengt u instellingen voor printerdeling aan. Hoofdstuk 3 De Canon Advanced Printing Technology gebruiken 89 De Canon Advanced Printing Technology gebruiken Het tabblad Formulieren selecteren Dit printerstuurprogramma ondersteunt drie aangepaste papierformaten. Met behulp van de aangepaste formulieren die u definieert op het tabblad Formulieren selecteren van het dialoogvenster Eigenschappen van de afdrukserver, kunt u informatie over de aangepaste papierformaten toevoegen. Formulierdefinities moeten overeenstemmen met de specificaties van de printer. Dit dialoogvenster bevat een lijst met beschikbare formulieren en hun definities (beschikbare formulieren hebben een hoogte tussen 12, 70 en 35, 56 cm en een breedte tussen 7, 62 en 21, 59 cm) die zijn ingesteld via het tabblad Formulieren selecteren van het dialoogvenster Eigenschappen van de afdrukserver. Alleen formulieren die voldoen aan de specificaties van de printer, worden vermeld. Wanneer u een formulier in de lijst kiest en klikt op OK, wordt de informatie in het formulier gekopieerd naar het geselecteerde formulier in de lijst Geselecteerde formulieren op het tabblad Formulieren selecteren. Onder Overlay plaatsen kunt u aangeven of u wilt dat de overlap achter of voor de toepassingsgevens (Achtergrond, Voorgrond) moet worden afgedrukt. Achter Positie kunt u de positie van de overlay instellen op basis van de afstand van de overlay tot de linker- en bovenrand van het papier. Achter Eenheden kunt u de maateenheid selecteren (Centimeters, Inches). de knop Standaardwaarden herstellen herstelt de standaardwaarden voor Links , Boven , Breedte en Hoogte. 94 De Canon Advanced Printing Technology gebruiken Hoofdstuk 3 Profielen Met behulp van de profielfunctie kunt u instellingen voor Paginaindeling, Afwerking en Kwaliteit opslaan en herstellen, zodat u deze combinatie van instellingen gemakkelijk kunt toevoegen, bewerken of selecteren. Profielen toevoegen Nadat u de gewenste opties hebt ingesteld, kunt u een nieuw profiel maken door te klikken op de knop Toevoegen… op het tabblad Paginaindeling, Afwerking of Kwaliteit. de Canon Advanced Printing Technology gebruiken In het vak Naam specificeert u de profielnaam. In het vak Pictogram kunt u het pictogram selecteren dat het nieuwe profiel representeert. instellingen weergeven >> toont of verbergt de instellingen van het profiel. Hoofdstuk 3 De Canon Advanced Printing Technology gebruiken 95 Profielen bewerken Nadat u een profiel hebt gemaakt, kunt u dit selecteren in de vervolgkeuzelijst op het tabblad Pagina-indeling, Afwerking of Kwaliteit. De volgorde waarin profielen in de lijst worden weergegeven, is gelijk aan de volgorde waarin ze worden weergegeven in de vervolgkeuzelijsten. [. . . ] Woordenlijst 171 Woordenlijst TrueType-lettertypen Schaalbare lettertypen die worden gebruikt voor weergave op het scherm en voor afdrukken. U kunt TrueType-lettertypen elke gewenste hoogte geven en ze worden exact afgedrukt zoals ze worden weergegeven op het scherm, maar met een hogere resolutie. U USB-interface (Universal Serial Bus) Dit zijn de nieuwe seriële interfacestandaards. Deze aansluitbus herkent de aansluitingen automatisch (Plug-and-Play) zodat aansluiten en loskoppelen van de verbindingen mogelijk is terwijl de PC of de randapparatuur ingeschakeld is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON STYLUS PRO 5500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON STYLUS PRO 5500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag