Gebruiksaanwijzing EPSON STYLUS PRO 10000CF CANVAS PAPER GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON STYLUS PRO 10000CF. Wij hopen dat dit EPSON STYLUS PRO 10000CF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON STYLUS PRO 10000CF te teleladen.


EPSON STYLUS PRO 10000CF CANVAS PAPER GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (228 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON STYLUS PRO 10000CF STARTUP GUIDE (1328 ko)
   EPSON STYLUS PRO 10000CF NETWORK CARD NOTICE (19 ko)
   EPSON STYLUS PRO 10000CF SPINDLE UPDATE NOTICE (84 ko)
   EPSON STYLUS PRO 10000CF MANUAL CUTTER UNIT GUIDE (173 ko)
   EPSON STYLUS PRO 10000CF IEEE 1394 I/F CARD NOTICE (39 ko)
   EPSON STYLUS PRO 10000CF UNPACKING AND ASSEMBLY GUIDE (378 ko)
   EPSON STYLUS PRO 10000CF AUTO TAKE-UP REEL UNIT USER'S (474 ko)
   EPSON STYLUS PRO 10000CF IEEE 1394 I/F CARD USER'S GUID (685 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON STYLUS PRO 10000CFCANVAS PAPER GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -- Raak de hete oppervlakken van het apparaat niet aan wanneer het apparaat in werking is. nederlands 25 -- Dit apparaat is ontworpen om bonen te malen en dan koffie te zetten. Gebruik het apparaat voorzichtig en op de juiste wijze om verbranding door heet water en stoom te voorkomen. -- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. [. . . ] -- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. -- Als u er niet in slaagt een probleem op te lossen met behulp van de informatie in deze gebruiksaanwijzing, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land. Als het probleem niet kan worden opgelost, breng het apparaat dan naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Probeer niet zelf het apparaat te repareren, omdat uw garantie hierdoor komt te vervallen. Let op -- Plaats het apparaat niet op een heet oppervlak en voorkom dat het netsnoer in contact komt met hete oppervlakken. -- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als er tijdens het malen van bonen of het koffiezetten problemen optreden, en voordat u het apparaat gaat schoonmaken. -- Tijdens het koffiezetten worden het onderste deel van het apparaat en de onderkant van de kan heet. -- Controleer nadat u het apparaat hebt uitgepakt, of het compleet en onbeschadigd is. Als u twijfelt, gebruik het apparaat dan niet en neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land. -- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. bedenk daarbij wel dat het apparaat al het water in het waterreservoir gebruikt. Gebruik meer voorgemalen koffie of minder water om sterkere koffie te verkrijgen. Het filter stroomt over wanneer ik de kan tijdens het koffiezetten uit het apparaat verwijder. Het apparaat blijft nog lang doordruppelen nadat het koffiezetproces is voltooid. Als u de kan tijdens het koffiezetproces meer dan 20 seconden verwijdert, zal de druppelstop de filtermand doen overstromen. Denk er bovendien aan dat de koffie zijn volledige smaak niet bereikt voor het einde van het koffiezetproces. Daarom raden wij u aan de kan niet te verwijderen en geen koffie uit te schenken voor het einde van het koffiezetproces. Het is volkomen normaal dat het apparaat nog even blijft doordruppelen. Om de druppelstop schoon te maken, trekt u aan het lipje van de filtermandhouder aan de rechterkant van de koffiezetter om de houder te openen. Als u de kan tijdens het koffiezetproces meer dan 20 seconden verwijdert, zal de druppelstop de filtermand doen overstromen. [. . . ] Het is volkomen normaal dat het apparaat nog even blijft doordruppelen. Om de druppelstop schoon te maken, trekt u aan het lipje van de filtermandhouder aan de rechterkant van de koffiezetter om de houder te openen. Als u de kan tijdens het koffiezetproces meer dan 20 seconden verwijdert, zal de druppelstop de filtermand doen overstromen. De koffie in de kan koelt sneller af als u maar een paar koppen koffie zet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON STYLUS PRO 10000CF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON STYLUS PRO 10000CF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag