Gebruiksaanwijzing EPSON STYLUS PRO 4000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON STYLUS PRO 4000. Wij hopen dat dit EPSON STYLUS PRO 4000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON STYLUS PRO 4000 te teleladen.


EPSON STYLUS PRO 4000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (485 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON STYLUS PRO 4000 PREMIUM CANVAS SATIN (34 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4000 STANDARD PROOFING PAPER (30 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4000 ENHANCED MATTE POSTER BOARD (64 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4000 VELVET FINE ART PAPER GUIDE (101 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4000 WATER RESISTANT MATTE CANVAS (32 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4000 (5558 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4000 WARRANTY (3397 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4000 QUICK START (737 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4000 SETUP GUIDE (480 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4000 RELEASE NOTE (111 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4000 PRINTER GUIDE (5680 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4000 SOFTWARE GUIDE (3983 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4000 QUICK REFERENCE (27726 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4000 REFERENCE GUIDE (6670 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4000 SUPPORT BULLETIN (2873 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4000 PRODUCT INFORMATION (289 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4000 PREMIUM CANVAS SATIN (34 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4000 STANDARD PROOFING PAPER (53 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4000 ENHANCED MATTE POSTER BOARD (64 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4000 VELVET FINE ART PAPER GUIDE (101 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4000 WATER RESISTANT MATTE CANVAS (32 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4000 EPSON STANDARD PROOFING PAPER (58 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON STYLUS PRO 4000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 11 De printersoftware en EPSON Printer Service Utility 2 installeren . Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. De hierin beschreven informatie is alleen bedoeld voor gebruik bij deze Epson-printer. Epson is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie bij andere printers. [. . . ] Opmerking: Sluit de kleppen van de inktcompartimenten niet als u een cartridge van 220 ml hebt geïnstalleerd. Opmerking: Zet de houder niet rechtop wanneer u de papierrol aanbrengt. Hierdoor kan het papier scheef worden ingevoerd. 7 Nederlands 4. Schuif de verwijderbare flens (die u bij stap 1 hebt verwijderd) terug op de houder en in het uiteinde van de papierrol totdat hij vastzit. De houder in de printer plaatsen Voer de onderstaande stappen uit om de houder met papierrol in de printer te plaatsen. Houd beide zijden van het papier vast en steek het papier in de invoersleuf. Controleer of de zwarte verwijderbare flens goed vastzit in het uiteinde van de papierrol. Houd de houder vast met de zwarte verwijderbare flens aan de linkerkant. Plaats de houder nu in de daarvoor bestemde uitsparingen boven op de printer. Opmerking: Als u dun papier laadt, drukt u op de papiertoevoerknop om de zuigdruk te verminderen. Als u dik en gekruld papier laadt, druk dan op de papiertoevoerknop om de zuigdruk te verhogen. 8 8. Houd zowel de vaste als verwijderbare flenzen vast en wikkel het papier weer op tot de lijn waarbij A4/B4 staat. Losse vellen laden Voer de onderstaande stappen uit om de losse vellen afdrukmateriaal in de papierlade te plaatsen. Opmerking: In dit gedeelte wordt het laden van losse vellen kleiner dan A3-formaat beschreven. Als u papier van A3-formaat of groter wilt laden of als u meer informatie wilt over het werken met papier, zie dan het gedeelte "Papier gebruiken" in de gebruikershandleiding, die deel uitmaakt van de printersoftware. Pas de papiergeleider en zijgeleider aan het papierformaat aan. Ethernet-interface (optie): Windows XP, Me, 98, 2000, NT 4. 0 Mac OS 8. 6 tot 9. x Mac OS X De ingebouwde USB-interface gebruiken Voor aansluiting van de printer op een USB-poort hebt u een gewone afgeschermde USB-kabel nodig. Voer de onderstaande stappen uit om de printer op de computer aan te sluiten via de ingebouwde USB-interface. Klap de rol van de papiergeleider omlaag en breng de kap van de papierlade weer op zijn plaats. Opmerking: Wanneer u een verkeerde kabel gebruikt of tussen de printer en de computer nog andere randapparatuur aansluit, kan de verbinding onstabiel worden. Steek de USB-kabel in de printer. Opmerking: Zorg ervoor dat de papierrolondersteuning niet omhoog staat. Sheet De printer aansluiten op de computer Welke interface u kunt gebruiken hangt af van de gebruikte versie van het besturingssysteem Microsoft® Windows® of Apple® Macintosh®: USB-interface: Windows XP, Me, 98 en 2000 Mac OS 8. 6 tot 9. x Mac OS X IEEE1394-interface: Windows XP, Me en 2000 Mac OS 8. 6 tot 9. x Mac OS X USB-aansluiting Opmerking: Wanneer de kabel een aparte aardingsdraad heeft, zet u deze draad vast met de schroef onder de connector. 11 Nederlands 3. Steek het andere uiteinde van de kabel in de USB-poort van de computer. De ingebouwde IEEE1394-interface gebruiken Voer de onderstaande stappen uit om de printer op de computer aan te sluiten via de geïnstalleerde IEEE1394-interfacekaart. Steek een compatibele interfacekabel in de printer. De apart verkrijgbare interfacekaart installeren Voer de onderstaande stappen uit om de als optie verkrijgbare interfacekaart te installeren. Opmerking: Zie de documentatie die bij de als optie verkrijgbare interfacekaart is geleverd voor meer informatie over de installatie, voordat u de kaart installeert. Zorg ervoor dat het netsnoer niet meer in de wandcontactdoos zit. c Let op: Installeer de interfacekaart niet wanneer de printer is aangesloten op een wandcontactdoos. Verwijder met een kruiskopschroevendraaier de twee schroeven van het plaatje dat de sleuf voor de interfacekaart afdekt en verwijder het plaatje. [. . . ] Dubbelklik op de map Mac OS X en dubbelklik vervolgens op het pictogram Spro4000_16a. pkg in deze map. Opmerking: Als het autorisatievenster wordt weergegeven, klikt u op het sleutelpictogram, voert u de naam en het wachtwoord van de beheerder in, klikt u op OK en vervolgens op Ga door (Continue). Volg de instructies op het scherm om de printersoftware te installeren. Zet de printer aan. Uw printer selecteren Nadat u de printersoftware op uw computer hebt geïnstalleerd, moet u uw printer selecteren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON STYLUS PRO 4000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON STYLUS PRO 4000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag