Gebruiksaanwijzing EPSON SQ-850

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON SQ-850. Wij hopen dat dit EPSON SQ-850 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON SQ-850 te teleladen.


EPSON SQ-850 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3495 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON SQ-850

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen door de koper van dit product of door derden verantwoordelijk worden gesteld voor schade, verliezen of onkosten ontstaan als gevolg van: foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en herstellingen of (met uitzondering van de V. S. ) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original Epson Products of EPSON Approved Products by Seiko Epson Corporation. Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit elektromagnetische storingen die plaatsvinden door het gebruik van andere interfacekabels dan kenbaar als EPSON Approved Products by Seiko Epson Corporation. EPSON is een gedeponeerd handelsmerk en EPSON STYLUS een handelsmerk van Seiko Epson Corporation. [. . . ] Breng de inkthendel omlaag wanneer u alle cartridges in hun sleuf hebt gestoken. De printer begint met het laden van de inkt. Een papierrol laden De papierrol op de houder plaatsen Voer bij het plaatsen van de rol op de houder de onderstaande stappen uit. Na circa 2 minuten verschijnen berichten over de inkthendel op het LCD-display. Wanneer een bericht op het LCD-display verschijnt, brengt u de inkthendel omhoog of omlaag (afhankelijk van het bericht). Voor een papierrol met een kern van 3 inch laat u de grijze opzetstukken zitten. Voor een papierrol met een kern van 2 inch haalt u de grijze opzetstukken van de houder. c Let op: Doe het volgende nooit terwijl het pauzelampje knippert, anders kan de printer beschadigd raken. Leg de papierrol zo op een vlak oppervlak dat afrollen niet mogelijk is. Schuif de papierrol op de houder en over de flens totdat de rol vastklikt. 9. Wanneer READY op het LCD-display verschijnt, is het laden van de inkt voltooid. Opmerking: Sluit de kleppen van de inktcompartimenten niet als u een cartridge van 220 ml hebt geïnstalleerd. Opmerking: Zet de houder niet rechtop wanneer u de papierrol aanbrengt. Hierdoor kan het papier scheef worden ingevoerd. 7 Nederlands 4. Zorg ervoor dat het netsnoer niet meer in de wandcontactdoos zit. c Let op: Installeer de interfacekaart niet wanneer de printer is aangesloten op een wandcontactdoos. Verwijder met een kruiskopschroevendraaier de twee schroeven van het plaatje dat de sleuf voor de interfacekaart afdekt en verwijder het plaatje. Bewaar de schroeven voor het geval u het afdekplaatje later opnieuw wilt aanbrengen. IEEE1394-aansluiting 3. Steek het andere uiteinde van de kabel in de IEEE1394-aansluiting van de computer. Zie "De printersoftware en EPSON Printer Service Utility 2 installeren" op pagina 13, nadat u de printer en computer met elkaar hebt verbonden via de IEEE1394-interface. De apart verkrijgbare interfacekaart gebruiken Met de volgende als optie verkrijgbare Ethernet-interfacekaart kunt u de printer gebruiken in een netwerk. De Ethernet-interfacekaart detecteert zelf het juiste netwerkprotocol. U kunt dus afdrukken onder Windows XP, Me, 98, 2000 en NT 4. 0, of onder Mac OS 8. 6 tot 9. x en Mac OS X in een AppleTalk-netwerk. Schuif de interfacekaart door de daarvoor bestemde sleuven aan beide zijden van het interfacecompartiment. Druk de kaart stevig vast, zodat de connector aan de achterzijde van de interfacekaart goed contact maakt met de printer. Opmerking: De asterisk () staat voor het laatste cijfer van het productnummer, dat van land tot land verschilt. Opmerking: Afhankelijk van de interfacekaart die u gebruikt, kan de kaart iets naar buiten steken. 12 De printersoftware en EPSON Printer Service Utility 2 installeren Nadat u de printer hebt aangesloten op de computer, dient u de software te installeren die met de printer wordt meegeleverd op de cd-rom getiteld Printersoftware voor de EPSON SQ-850. Tijdens de installatie van de printersoftware kunt u ook EPSON Printer Service Utility 2 installeren. EPSON Printer Service Utility 2 biedt diverse mogelijkheden voor het gebruik van de printer, zodat altijd de beste afdrukkwaliteit wordt bereikt op de verschillende afdrukmaterialen. [. . . ] Wanneer afdrukken op de achtergrond is ingeschakeld, kunt u uw Macintosh blijven gebruiken terwijl een afdruktaak wordt voorbereid. Om het hulpprogramma EPSON Monitor IV te kunnen gebruiken voor het beheren van afdruktaken, moet afdrukken op de achtergrond zijn ingeschakeld. Opmerking voor gebruikers van de Inktinstelling voor hoge snelheid: Herhaal stap 1 tot 4 om de printerdriver de juiste cartridges te laten controleren. 2. Plaats de cd-rom met EPSON SQ-850-printersoftware (deze cd-rom is bij de printer geleverd) in de cd-romlezer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON SQ-850

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON SQ-850 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag