Gebruiksaanwijzing EPSON OFFICE SX620FW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON OFFICE SX620FW. Wij hopen dat dit EPSON OFFICE SX620FW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON OFFICE SX620FW te teleladen.


EPSON OFFICE SX620FW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5723 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON OFFICE SX620FW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - voor gebruik zonder computer - 78 Faxen vanaf een aangesloten telefoon . Let op: Voorzorgsmaatregelen worden aangegeven met `Let op' en moeten worden nageleefd om schade aan de apparatuur te voorkomen. Opmerking: Opmerkingen bevatten belangrijke informatie en tips voor het gebruik van de printer. Moet worden nageleefd om lichamelijk letsel en schade aan de apparatuur te voorkomen. [. . . ] Als u de telefoon opneemt, wacht u met ophangen totdat op het display het bericht wordt weergegeven dat een verbinding tot stand is gebracht. Als een oproep van een telefoon binnenkomt, kan de telefoon normaal worden gebruikt of kan een bericht worden achtergelaten op het antwoordapparaat. Als uw telefoon op dit apparaat is aangesloten, kunt u een fax ontvangen nadat een verbinding tot stand is gebracht. Polling to receive a fax Invitation à recevoir une télécopie Faxempfang abrufen Polling om een fax te ontvangen Hiermee kunt u een fax ontvangen van de faxdienst die u hebt gebeld. Met de faxsoftware op de software-cd kunt u faxen verzenden vanaf uw computer, een telefoonlijst maken en vele andere handige functies gebruiken. Klik op de startknop (Windows 7 en Vista) of klik op Start (Windows XP), wijs Alle programma's aan, selecteer Epson Software en klik op Fax Utility. *1 Afhankelijk van het model is deze functie mogelijk niet beschikbaar. R & 12 *2 Geeft aan of ontvangen faxen die groter zijn dan A4-formaat, tot A4-formaat moeten worden verkleind of met het originele formaat op meerdere vellen moeten worden afgedrukt. *3 Geeft aan of een rapport moet worden afgedrukt voor de vorige verzonden fax. Selecteer Bij fout om alleen rapporten af te drukken wanneer een fout optreedt. *4 Geeft aan op welk type telefoonsysteem dit apparaat is aangesloten. *5 Geeft aan welk type belpatroon u wilt gebruiken om faxen te ontvangen. Als u een andere optie dan Alle (of Uit) wilt selecteren, moet u uw telefoonsysteem instellen op het gebruik van verschillende belpatronen. *6 Geeft aan of de foutcorrectiemodus moet worden gebruikt om automatisch verzonden/ontvangen faxgegevens te corrigeren die fouten bevatten door problemen met de verbinding of andere problemen. Kleurenfaxen kunnen niet worden verzonden/ontvangen wanneer ECM is uitgeschakeld. *8 Afhankelijk van de regio wordt deze instelling mogelijk niet weergegeven. *9 Wanneer deze optie is ingesteld op Aan, begint het apparaat met kiezen zodra het een kiestoon waarneemt. Mogelijk kan het apparaat geen kiestoon waarnemen wanneer een PBX (bedrijfstelefooncentrale) of een TA (Terminal Adapter) is aangesloten. Daardoor kan echter het eerste cijfer van een faxnummer wegvallen, waardoor de fax naar het verkeerde nummer wordt gezonden. *11 Drukt een communicatielog af voor de vorige verzending of de vorige ontvangen polling-resultaten. Wanneer het geheugen vol is, worden de oudste faxen het eerste gewist. R & 12 Voor het scannen van beide zijden plaatst u het origineel in de ADF in stap B en geeft u instellingen op bij Dubbelzijdig in stap E. [. . . ] Als dezelfde melding wordt weergegeven, bekijk dan de procedure voor het laden van papier. oplossingen A B C D E Controleer of de juiste papiersoort is geselecteerd. R & 24 Zorg ervoor dat de afdrukzijde (witste of meest glanzende zijde) van het papier in de juiste richting wijst. Of Best selecteert bij Kwaliteit, selecteer dan Uit bij Twee richtingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON OFFICE SX620FW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON OFFICE SX620FW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag