Gebruiksaanwijzing EPSON M2400 SETUP GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON M2400. Wij hopen dat dit EPSON M2400 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON M2400 te teleladen.


EPSON M2400 SETUP GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1085 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON M2400 (3052 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON M2400SETUP GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze beperkingen bieden een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woongebied. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en straalt dergelijke energie uit. Indien de apparatuur niet in overeenstemming met de instructies is geïnstalleerd en wordt gebruikt, kan dit schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er wordt echter niet gegarandeerd dat er bij een bepaalde installatie geen interferentie optreedt. [. . . ] Alle overige merk- en productnamen zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de respectieve bedrijven. HANDLEIDING VOOR DE BEDIENING xi Wettelijke kennisgevingen en veiligheidsvoorschriften xii HANDLEIDING VOOR DE BEDIENING 1 Apparaatoverzicht Lampjes Bovenklep OK-toets Annuleringstoets Opvangbak Achterklep Papierstopper AAN/UITschakelaar USB-aansluiting Netsnoer Papiercassette Handmatige invoerlade HANDLEIDING VOOR DE BEDIENING 1 Apparaatoverzicht Lampjes Er bevinden zich twee lampjes op de rechterbovenkant van de printer. De lampjes worden gebruikt om de status van de printer op een bepaald moment te identificeren. Bekijk hiervoor de lampjes op de printer en raadpleeg de onderstaande tabel. Gereed-lampje (groen) Aan Actie van het lampje Aan Attentielampje (rood) Knippert snel Knippert langzaam Uit X X X Klep open, tonercontainer leeg, ontwikkelaar of drum ontbreekt Papierstoring of wacht op het oplossen van een papierstoring Papier op of papiercassette is niet geïnstalleerd (tijdens afdrukken) Printer uitgeschakeld Knippert snel Knippert langzaam Uit Knippert heel langzaam X Willekeurig lampje X X X On line / Gereed Opwarmperiode X X Bezig met gegevensverwerking X X Slaapstand X Toner bijna op, voeg papier toe (tijdens status gereed) X Off line X OPMERKING: bel voor andere combinaties van de twee lampjes onze serviceafdeling. Een pop-upbericht op de pc biedt meer informatie over de printerstatus. Toetsstatus Toets OK Annuleren Handeling Even indrukken Even indrukken 1 seconde of langer indrukken Functie Schakelt on line / off line Zet het hoorbare alarm stop Annuleert de gegevens van de pc 2 HANDLEIDING VOOR DE BEDIENING 2 Papier plaatsen Papiercassette 250 vel (80 g/m2) 60 tot 105 g/m2 A4, B5 (JIS), A5, Letter, Legal, Folio, Oficio II, Executive, B5 (ISO), Envelop C5 en 16K Handmatige invoerlade 1 vel 60 tot 163 g/m2 A4, B5 (JIS), A5, Letter, Legal, Folio, Oficio II, Statement, Executive, A6, B6, B5 (ISO), Envelop #10, Envelop #9, Envelop Monarch, Envelop #6, Envelop C5, Envelop DL en 16K Papierspecificaties In de volgende tabel worden de basispapierspecificaties samengevat: Item Gewicht Specificatie Cassette: 60 - 105 g/m2 (16 tot 28 lb/riem) Handmatige invoerlade: 60 - 163 g/m2 (16 tot 43 lb/riem) 0, 086 tot 0, 110 mm (3, 4 tot 4, 3 mils) ±0, 7 mm (±0, 0276 inch) 90° ±0, 2° 4% tot 6% Lange vezel 80% of meer Dikte Nauwkeurigheid afmetingen Vierkantheid hoeken Vochtinhoud Vezelrichting Pulpinhoud OPMERKING: voor meer informatie over formaat en de soorten media die u kunt gebruiken, raadpleeg Specificaties op pagina 31. HANDLEIDING VOOR DE BEDIENING 3 Papier plaatsen Papier voorbereiden Wanneer u het papier uit de verpakking hebt gehaald, waaiert u de vellen los voordat u het papier plaatst. Als u papier gebruikt dat gevouwen of gekruld is, strijkt u dit recht voordat u het plaatst. BELANGRIJK: zorg dat nietjes en paperclips verwijderd zijn. Papier in een cassette plaatsen 1 Trek de cassette helemaal uit de printer. BELANGRIJK: ondersteun de cassette wanneer u deze uit de printer trekt, zodat de cassette er niet plotseling uit valt. 2 Druk op de ontgrendelingsknop en pas de papierlengtegeleider op het gewenste papierformaat aan. 3 Stel de breedtegeleiders aan de linker- en rechterkant van de papiercassette in. Druk op de ontgrendelingsknop van de linkergeleider en schuif de geleiders naar het gewenste papierformaat. OPMERKING: de papierformaten staan op de cassette vermeld. 4 HANDLEIDING VOOR DE BEDIENING Papier plaatsen Als u Folio- of Oficio II-papier gebruikt, haalt u de groene van de papierstopper lengtegeleider af en maakt u die vast op de papierlengtegeleider . Trek de papierlengtegeleider naar achteren totdat deze stopt. 4 Plaats het papier in de cassette. BELANGRIJK: stel de lengte- en breedtegeleiders altijd in voordat u het papier plaatst. Kies tussen 3 verschillende achtergrondeffecten voor het venster Statusbewaking. 14 HANDLEIDING VOOR DE BEDIENING 5 Afdrukken Copies (Exemplaren) Gebruik deze optie om het aantal benodigde afdrukken te selecteren. Indien u sets wilt afdrukken, selecteert u Collate (Verzamelen). Media (Afdrukmateriaal) Gebruik deze optie om het paginaformaat, de afdrukgrootte, het afdrukmateriaal en het afdruktype te selecteren. Voer een keuzepapierformaat in met behulp van Custom Paper (Keuzepapier). Layout (Lay-out) Gebruik deze optie om X-op-1 te selecteren om tot 25 pagina's op één vel papier af te drukken. U kunt de pagina's tevens van 20% tot 500% vergroten of verkleinen. Orientation (Richting) Gebruik deze optie om de afdrukrichting te selecteren. Imaging Gebruik deze optie om de gewenste Print Quality (Afdrukkwaliteit) en Color Mode (Kleurmodus) te selecteren. Gebruik de afdrukkwaliteit Custom (Aangepast) om EcoPrint mode (EcoPrint-modus) te selecteren. In de EcoPrint mode (EcoPrint-modus) wordt lichter afgedrukt om de levensduur van de tonercontainer te verlengen. Effects (Effecten) Gebruik deze optie om watermerken te selecteren en te bewerken. Een document afdrukken 1 2 3 4 Zorg ervoor dat het benodigde papier in de printer is geplaatst. Selecteer vanuit de applicatie in het menu File (Bestand) de optie Print (Afdrukken). Selecteer de gewenste opties en vul het aantal af te drukken exemplaren in. Selecteer naar wens Collate (Verzamelen) en Manual Duplex (Handmatige duplex). Selecteer OK om met afdrukken te beginnen. HANDLEIDING VOOR DE BEDIENING 15 Afdrukken Handmatige duplex Gebruik Manual Duplex (Handmatige duplex) als u op beide zijden van het papier wilt afdrukken. De even pagina's worden eerst afgedrukt en vervolgens opnieuw geladen om de oneven pagina's af te drukken. [. . . ] Houd de printer zo horizontaal mogelijk om te voorkomen dat er toner in de printer terecht komt. Zorg ervoor dat u een servicetechnicus raadpleegt voordat u de printer over een lange afstand gaat vervoeren. WAARSCHUWING: als u de printer wilt verzenden, verwijdert u de ontwikkelaar en drum, verpakt u deze in een plastic zak en verzendt u deze gescheiden van de printer. HANDLEIDING VOOR DE BEDIENING 23 Onderhoud 24 HANDLEIDING VOOR DE BEDIENING 7 Problemen oplossen Algemene handleiding Bepaalde printerproblemen kunnen door een gebruiker worden verholpen. Gebruik de onderstaande tabel om een probleem te identificeren en voer de correctie uit. Symptoom Controle-items Correctie Controleer met behulp van de informatie op pagina 2 of er een storing is opgetreden en verhelp de storing. De printer drukt niet vanaf de Controleer de lampjes. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON M2400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON M2400 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag