Gebruiksaanwijzing EPSON LX-300+II

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON LX-300+II. Wij hopen dat dit EPSON LX-300+II handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON LX-300+II te teleladen.


EPSON LX-300+II : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1341 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON LX-300+II (2037 ko)
   EPSON LX-300+II ESCP MANUAL (5756 ko)
   EPSON LX-300+II NETWORK GUIDE (336 ko)
   EPSON LX-300+II NOTES ON NETWORK CONNECTIONS (336 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON LX-300+II

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade of problemen die het gevolg zijn van het gebruik van opties of verbruiksartikelen anders dan die door Seiko Epson Corporation worden aangeduid als originele Epson-producten of door Epson goedgekeurde producten. Handelsmerken EPSON® en EPSON ESC/P® zijn gedeponeerde handelsmerken van Seiko Epson Corporation. Microsoft®, Windows® en Windows NT® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. 2 IBM® is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation. Algemene opmerking: Andere productnamen die in deze documentatie worden gebruikt, worden uitsluitend ter identificatie gebruikt en zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaars. All rights reserved. 3 Veiligheidsinstructies. Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen w c Waarschuwingen moeten zorgvuldig worden opgevolgd om lichamelijk letsel te voorkomen. [. . . ] Als u EPSON Status Monitor 3 bij clients wilt gebruiken, dient u zowel de printerdriver als EPSON Status Monitor 3 op elke client te installeren vanaf de cd-rom. Onder Windows Me of 98 Voer de volgende stappen uit om Windows Me- of 98-clients in te stellen. Dubbelklik op het pictogram Add Printer (Printer toevoegen) en klik op Next (Volgende). Selecteer Network printer (Netwerkprinter) en klik op Next (Volgende). Klik op Browse (Bladeren); het dialoogvenster Browse for Printer (Zoeken naar printer) wordt weergegeven. 69 Opmerking: U kunt ook "\\(de naam van de computer die lokaal is aangesloten op de gedeelde printer)\(de naam van de gedeelde printer)" typen in het netwerkpad of de wachtrijnaam. Klik op de computer of server die op de gedeelde printer is aangesloten, en op de naam van de gedeelde printer. Klik vervolgens op OK. Opmerking: De naam van de gedeelde printer wordt mogelijk gewijzigd door de computer of server die is aangesloten op de gedeelde printer. U kunt contact op met de netwerkbeheerder om de naam van de gedeelde printer te controleren. Opmerking: Als de printerdriver vooraf is geïnstalleerd op de client, dient u het nieuwe of de huidige printerdriver te selecteren. Wanneer u wordt gevraagd de printerdriver te selecteren, selecteert u de printerdriver in het bericht. Als Windows Me of 98 wordt uitgevoerd op de printerserver, gaat u naar de volgende stap. 70 Als Windows Me of 98 niet wordt uitgevoerd op de printerserver, gaat u naar "De printerdriver installeren vanaf de cd-rom". Controleer de naam van de gedeelde printer en stel in of u de printer al dan niet als standaardprinter wilt gebruiken. U kunt contact op met de netwerkbeheerder om de naam van de gedeelde printer te controleren. Als de printerdriver vooraf is geïnstalleerd op de client, dient u het nieuwe of de huidige printerdriver te selecteren. Wanneer u wordt gevraagd de printerdriver te selecteren, selecteert u de printerdriver in het bericht. Als Windows 4. 0 wordt uitgevoerd op de printerserver, gaat u naar de volgende stap. Als Windows 4. 0 niet wordt uitgevoerd op de printerserver, gaat u naar "De printerdriver installeren vanaf de cd-rom". Stel in of u de printer al dan niet als standaardprinter wilt gebruiken en klik vervolgens op OK. Klik op Finish (Voltooien). De printerdriver installeren vanaf de cd-rom In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de printerdriver kunt installeren op de clients wanneer op de computers voor de server en de clients verschillende besturingssystemen zijn geïnstalleerd. De schermafbeeldingen op de volgende pagina kunnen afwijken naar gelang van de versie van het Windows-besturingssysteem. Opmerking: Wanneer u de printerdriver installeert op Windows XP-, 2000- of Windows NT 4. 0-clients, dient u Windows XP, 2000 of Windows NT 4. 0 te openen via de beheerder. Als de computers voor de server en de clients hetzelfde besturingssysteem gebruiken, hoeft u de de huidige printerdriver's niet te installeren vanaf de cd-rom. 76 1. Klik op OK en volg de instructies op het scherm om de printerdriver vanaf de cd-rom te installeren. [. . . ] Als u de printer zojuist hebt gebruikt, kan de printerkop heet zijn; laat de printerkop enkele minuten afkoelen voordat u deze aanraakt. 1. Haal de voedingskabel uit het stopcontact en verwijder de interfacekabel uit de printer, papiersteun en draaiknop. Als opties zijn geïnstalleerd, verwijdert u ze en pakt u ze in de originele doos in. Verwijder de lintcassette aan de hand van de instructies in "De lintcassette vervangen". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON LX-300+II

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON LX-300+II zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag