Gebruiksaanwijzing EPSON LX-1170II

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON LX-1170II. Wij hopen dat dit EPSON LX-1170II handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON LX-1170II te teleladen.


EPSON LX-1170II : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1973 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON LX-1170II SETUP GUIDE (1341 ko)
   EPSON LX-1170II (1883 ko)
   EPSON LX-1170II SETUP GUIDE (1341 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON LX-1170II

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ® Gebruikershandleiding NPDxxxx-00 Copyright en handelsmerken Copyright Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, worden opgeslagen in een gegevensopzoeksysteem of worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, via fotokopie of opname, of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor gebruik met deze Epson-printer. Epson is niet aansprakelijk voor het gebruik van deze informatie voor andere printers. Seiko Epson Corporation noch diens dochterondernemingen kunnen door de koper van dit product of door derden aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies, kosten of uitgaven voor de koper of een derde partij ten gevolge van een ongeluk, verkeerd gebruik of misbruik van dit product of ongeoorloofde wijzigingen, reparaties of aanpassingen aan dit product of (met uitzondering van de V. S. ) het niet strikt naleven van de bedienings- en onderhoudsinstructies van Seiko Epson Corporation. [. . . ] Opmerking: U kunt de naam van de gedeelde printer wijzigen, zodat deze alleen op de client-computer wordt weergegeven. Onder Windows XP of 2000 Voer de volgende stappen uit om Windows XP- of 2000-clients in te stellen. U kunt de printerdriver van de gedeelde printer installeren als u een Hoofdgebruiker bent of hogere toegangsrechten hebt, zelfs als u geen beheerder bent. Wanneer u Windows 2000 gebruikt, klikt u op Start en wijst u Settings (Instellingen) aan en vervolgens klikt u op Printers. Wanneer u Windows XP Professional-clients gebruikt, klikt u op Start en op Printers and Faxes (Printers en faxapparaten). Wanneer u Windows XP Home Edition- clients gebruikt, klikt u op Start, Control Panel (Configuratiescherm) en vervolgens klikt u op Printers and Faxes (Printers en faxapparaten). Als u Windows 2000 gebruikt, dubbelklikt u op het pictogram Add Printer (Printer toevoegen) en klikt u op Next (Volgende). 71 Als u Windows XP gebruikt, klikt u op het pictogram Add Printer (Printer toevoegen) in het menu Printer Tasks (Printertaken). 3. Selecteer Network printer (Netwerkprinter) (Windows 2000) of A network printer, or a printer attached to another computer (Netwerkprinter, of een printer die met een andere computer is verbonden) (Windows XP) en klik op Next. Als u Windows 2000 gebruikt, selecteert u Type the printer name, or click Next to browse for a printer (Typ de naam van de printer of klik op Volgende om naar een printer te zoeken) en klikt u op Next (Volgende). 72 Opmerking: U kunt ook de naam van de gedeelde printer of het netwerkpad typen in het vak Name (Naam), zoals "\\(de naam van de computer die lokaal is aangesloten op de gedeelde printer)\(de naam van de gedeelde printer). " Als u Windows XP gebruikt, selecteert u Browse for a printer (Een printer zoeken) en klikt u op Next (Volgende). 5. Klik op het pictogram van de computer of server die op de gedeelde printer is aangesloten, en op de naam van de gedeelde printer. Klik vervolgens op Next (Volgende). 73 Opmerking: De naam van de gedeelde printer wordt mogelijk gewijzigd door de computer of server die is aangesloten op de gedeelde printer. U kunt contact op met de netwerkbeheerder om de naam van de gedeelde printer te controleren. Als de printerdriver vooraf is geïnstalleerd op de client, dient u het nieuwe of de huidige printerdriver te selecteren. Wanneer u wordt gevraagd de printerdriver te selecteren, selecteert u de printerdriver in het bericht. Als Windows XP of 2000 wordt uitgevoerd op de printerserver, gaat u naar de volgende stap. Als Windows XP of 2000 niet wordt uitgevoerd op de printerserver, gaat u naar "De printerdriver installeren vanaf de cd-rom". Als u Windows 2000 gebruikt, stelt u in of u de printer al dan niet als standaardprinter wilt gebruiken en vervolgens klikt u op OK. Als u Windows XP gebruikt en er is al een andere driver geïnstalleerd, stelt u in of u de printer al dan niet als standaardprinter wilt gebruiken en vervolgens klikt u op OK. Controleer de instellingen en klik vervolgens op Finish (Voltooien). . 74 Onder Windows NT 4. 0 Voer de volgende stappen uit om Windows 4. 0-clients in te stellen. U kunt de printerdriver van de gedeelde printer installeren als u een Hoofdgebruiker bent of hogere toegangsrechten hebt, zelfs als u geen beheerder bent. Selecteer Network printer server (Netwerkprinterserver) en klik op Next (Volgende). Klik op het pictogram van de computer of server die op de gedeelde printer is aangesloten, en op de naam van de gedeelde printer. Klik vervolgens op OK. Opmerking: U kunt ook "\\(de naam van de computer die lokaal is aangesloten op de gedeelde printer )\(de naam van de gedeelde printer)" typen in het netwerkpad of de wachtrijnaam. 75 De naam van de gedeelde printer wordt mogelijk gewijzigd door de computer of server die is aangesloten op de gedeelde printer. [. . . ] Zorg dat de tractor die bij de printer wordt geleverd in de push-positie staat. Pak de printer, de lintcassette, de USB-kabelhouder, papiersteunen, draaiknop en de voedingskabel in de originele verpakking in en plaats ze in de originele doos van de printer. 159 Woordenlijst afdrukbaar gebied Het gedeelte van een pagina waarop de printer kan afdrukken. Vanwege de marges is dit kleiner dan de fysieke grootte van de pagina. afscheurpositie De positie waarnaar de printer het papier doorvoert als de modus voor automatisch afscheuren is ingeschakeld. Met de Micro Adjust-functie kunt u deze positie aanpassen, zodat de perforatie van het papier samenvalt met de afscheurrand van de printer. automatische regeldoorvoer Als deze instelling is geselecteerd in de standaardinstellingen, wordt elke code voor regelterugloop (CR) automatisch gevolgd door een code voor regeldoorvoer (LF). ASCII American Standard Code for Information Interchange. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON LX-1170II

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON LX-1170II zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag