Gebruiksaanwijzing EPSON LQ-300+II

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON LQ-300+II. Wij hopen dat dit EPSON LQ-300+II handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON LQ-300+II te teleladen.


EPSON LQ-300+II : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2552 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON LQ-300+II (1964 ko)
   EPSON LQ-300+II annexe 1 (1939 ko)
   EPSON LQ-300+II BROCHURE (1939 ko)
   EPSON LQ-300+II ESCP MANUAL (5756 ko)
   EPSON LQ-300+II NOTES ON NETWORK CONNECTIONS (336 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON LQ-300+II

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Seiko Epson Corporation is niet aansprakelijk voor schade of problemen die het gevolg zijn van het gebruik van opties of verbruiksartikelen anders dan die door Seiko Epson Corporation worden aangeduid als originele Epson-producten of door Epson goedgekeurde producten. 1 Handelsmerken EPSON® en EPSON ESC/P® zijn gedeponeerde handelsmerken van Seiko Epson Corporation. Microsoft®, Windows® en Windows NT® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. IBM® is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation. Algemene opmerking: Andere productnamen die in deze documentatie worden gebruikt, worden uitsluitend ter identificatie gebruikt en zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaars. [. . . ] Klik op de computer of server die op de gedeelde printer is aangesloten, en op de naam van de gedeelde printer. Klik vervolgens op OK. Opmerking: De naam van de gedeelde printer wordt mogelijk gewijzigd door de computer of server die is aangesloten op de gedeelde printer. U kunt contact opnemen met de netwerkbeheerder om de naam van de gedeelde printer te controleren. Opmerking: Als het printerstuurprogramma vooraf is geïnstalleerd op de client, dient u het nieuwe of het huidige printerstuurprogramma te selecteren. Wanneer u wordt gevraagd het printerstuurprogramma te selecteren, selecteert u het printerstuurprogramma in het bericht. Als Windows Me of 98 wordt uitgevoerd op de printerserver, gaat u naar de volgende stap. Als Windows Me of 98 niet wordt uitgevoerd op de printerserver, gaat u naar "Het printerstuurprogramma installeren vanaf de cd-rom". 69 7. Controleer de naam van de gedeelde printer en stel in of u de printer al dan niet als standaardprinter wilt gebruiken. Opmerking: U kunt de naam van de gedeelde printer wijzigen, zodat deze alleen op de client-computer wordt weergegeven. Onder Windows XP of 2000 Voer de volgende stappen uit om Windows XP- of 2000-clients in te stellen. U kunt het printerstuurprogramma van de gedeelde printer installeren als u een Hoofdgebruiker bent of hogere toegangsrechten hebt, zelfs als u geen beheerder bent. Wanneer u Windows 2000 gebruikt, klikt u op Start en wijst u Settings (Instellingen) aan en vervolgens klikt u op Printers. Als Windows 4. 0 wordt uitgevoerd op de printerserver, gaat u naar de volgende stap. Als Windows 4. 0 niet wordt uitgevoerd op de printerserver, gaat u naar "Het printerstuurprogramma installeren vanaf de cd-rom". Stel in of u de printer al dan niet als standaardprinter wilt gebruiken en klik vervolgens op OK. Klik op Finish (Voltooien). 75 Het printerstuurprogramma installeren vanaf de cd-rom In dit gedeelte wordt beschreven hoe u het printerstuurprogramma kunt installeren op de clients wanneer op de computers voor de server en de clients verschillende besturingssystemen zijn geïnstalleerd. De schermafbeeldingen op de volgende pagina kunnen afwijken naar gelang van de versie van het Windows-besturingssysteem. Opmerking: Wanneer u het printerstuurprogramma installeert op Windows XP-, 2000- of Windows NT 4. 0-clients, dient u Windows XP, 2000 of Windows NT 4. 0 te openen via de beheerder. Als de computers voor de server en de clients hetzelfde besturingssysteem gebruiken, hoeft u de printerstuurprogramma's niet te installeren vanaf de cd-rom. Klik op OK en volg de instructies op het scherm om het printerstuurprogramma vanaf de cd-rom te installeren. Het dialoogvenster EPSON Installation Program (EPSON-installatieprogramma) wordt weergegeven. Annuleer het dialoogvenster door te klikken op Cancel (Annuleren) en typ de stations- en mapnamen voor de locatie van het printerstuurprogramma voor clients. Klik vervolgens op OK. 76 Als de stuurprogramma's worden geïnstalleerd onder Windows XP of 2000, wordt mogelijk het bericht "Digital Signature is not found. " (Kan digitale handtekening niet vinden) weergegeven. [. . . ] Als opties zijn geïnstalleerd, verwijdert u ze en pakt u ze in de originele doos in. Verwijder de lintcassette aan de hand van de instructies in "De lintcassette vervangen". 160 6. Zorg dat de tractor die bij de printer wordt geleverd in de push-positie staat. Pak de printer, de lintcassette, de USB-kabelhouder en de voedingskabel in de originele verpakking in en plaats ze in de originele doos van de printer. 161 Woordenlijst afdrukbaar gebied Het gedeelte van een pagina waarop de printer kan afdrukken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON LQ-300+II

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON LQ-300+II zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag