Gebruiksaanwijzing EPSON LQ-2190 SETUP GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON LQ-2190. Wij hopen dat dit EPSON LQ-2190 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON LQ-2190 te teleladen.


EPSON LQ-2190 SETUP GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (735 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON LQ-2190 BROCHURE (884 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON LQ-2190SETUP GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2 De rekenmachine uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Tweede functies selecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Het scherm aflezen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Rekenmachineformats instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Bereken de betaling. 6, 125 120000 . N= 360, 00 I/Y= PV= PMT= 6, 13 120. 000, 00 -729. 13* %/ Antwoord: De berekende maandelijkse betaling, of outflow, is 729, 13. Een aflossingsschema genereren Genereer een aflossingsschema voor de eerste drie jaar van de lening. Als de eerste betaling in april plaatsvindt, heeft het eerste jaar negen betalingsperioden. (De volgende jaren hebben ieder 12 betalingsperioden. ) Om dit te doen: Selecteer het werkblad Aflossing. P1= P1= P2= BAL= PRN= INT= Weergave 0 1, 00 9, 00 118. 928, 63* -1071, 37* -5. 490, 80* 10, 00 21, 00 117. 421, 60* #9 !P2= # # # #% BAL= PRN= INT= P1= _-1. 507, 03* -7. 242, 53* 22, 00 Ga naar P1 en druk op % om de volgende reeks betalingen in te voeren. 42 Werkbladen Tijdwaarde-van-geld en Aflossing Om dit te doen: Geef P2 weer. Geef het derde jaar met aflossingsgegevens weer. Druk op: # # # # P2= BAL= PRN= INT= Weergave 33, 00 115. 819, 62* -1601, 98* -7. 147, 58* Voorbeeld: Betaling, rente en leenbalans berekenen na een gespecificeerde betaling Een groep verkopers wil de verkoopprijs van een bezit financieren voor 82. 000 bij een jaarlijkse rente van 7%, afgelost in een looptijd van 30 jaar met een tussentijdse afbetaling na vijf jaar. Ze willen het volgende weten: · · · Bedrag van de maandelijkse betaling Bedrag aan rente dat ze zullen ontvangen Resterende balans op het eind van de termijn (tussentijdse afbetaling) De maandelijkse betaling berekenen Om dit te doen: Stel alle variabelen in op standaardwaarden. &U 30 & Z , N= RST P/Y= Weergave 0, 00 12, 00 0, 00 360, 00 782000 . I/Y= PV= PMT= 7, 00 82. 000, 00 -545, 55 %/ Werkbladen Tijdwaarde-van-geld en Aflossing 43 Een aflossingsschema voor rente en tussentijdse afbetaling genereren Om dit te doen: Selecteer het werkblad Aflossing. Bekijk de verschuldigde balans na vijf jaar (tussentijdse afbetaling). # P1= P2= BAL= Weergave 1, 00 60, 00 77. 187, 72 Bekijk de betaalde rente na vijf # # jaar. INT= -27. 920, 72 Als de verkopers de verkoop gefinancieerd hadden, zouden ze ontvangen: · · · Maandelijkse betaling: 545, 55 gedurende vijf jaar Rente: 27. 790, 72 over de vijf jaar Tussentijdse afbetaling: 77. 187, 72 44 Werkbladen Tijdwaarde-van-geld en Aflossing 3 Werkblad Cashflow Gebruik het werkblad Cashflow om vraagstukken op te lossen met ongelijke cashflows. Om vraagstukken met gelijke cashflows op te lossen gebruikt u het werkblad Tijdwaarde-van-geld. Een positieve NPV -waarde geeft aan dat een investering winstgevend is. Bij de LQ-2190TM PROFESSIONAL-rekenmachine is de netto toekomstige waarde (NFV) de totale toekomstige waarde van alle cashflows. Een positieve NFV-waarde geeft eveneens aan dat een investering winstgevend is. Bij de LQ-2190TM PROFESSIONAL-rekenmachine is de terugverdientijd (PB) de tijd die nodig is om de startkosten van een investering terug te verdienen, waarbij de huidige waarde van de inkomende geldstromen (tijdwaarde van geld) genegeerd wordt. Bij de LQ-2190TM PROFESSIONAL-rekenmachine is de verdisconteerde terugverdientijd (DPB) de tijd die nodig is om de startkosten van een investering terug te verdienen, waarbij de huidige waarde van de inkomende geldstromen (tijdwaarde van geld) gebruikt wordt. Interne rentabiliteit (IRR) is het rentepercentage waarop de netto contante waarde van de cashflows gelijk is aan 0. Bij de LQ-2190TM PROFESSIONAL-rekenmachine houdt de gewijzigde interne rentabiliteit (MOD) rekening met de herinvestering van geld bij het oplossen van de IRR. · · · · · NPV berekenen 1. Om de netto contante waarde van de ingevoerde serie cashflows te berekenen drukt u op %. NPV, NFV, PB en DPB berekenen met de LQ-2190TM PROFESSIONAL-rekenmachine 1. Om de netto contante waarde van de ingevoerde serie cashflows te berekenen drukt u op %. 50 Werkblad Cashflow 5. Om de verdisconteerde terugverdientijd door de tijd (DBP) te berekenen drukt u op #. De IRR-variabele en de huidige waarde worden weergegeven (op basis van de huidige cashflow-waarden). [. . . ] Hoewel de meeste berekeningen nauwkeurig zijn binnen ±1 in het laatst weergegeven cijfer, gebruiken hogere wiskundige functies iteratieve berekeningen, waarin onnauwkeurigheden zich kunnen opstapelen in de beveiligingscijfers. In de meeste gevallen blijft de cumulatieve fout van deze berekeningen buiten de 10-cijferige weergave, zodat er geen onnauwkeurigheid wordt weergegeven. AOSTM (Algebraic Operating System)berekeningen Wanneer u de AOS-berekeningsmethode selecteert, gebruikt de rekenmachine de standaardregels van algebraïsche volgorde van bewerkingen om de volgorde te bepalen waarin bewerkingen worden uitgevoerd. Algebraïsche volgorde van bewerkingen In de volgende tabel ziet u de volgorde waarin de rekenmachine bewerkingen uitvoert met behulp van de AOS-berekeningsmethode. Prioriteit 1 (hoogste) 2 3 4 5 6 7 (laagste) Bewerkingen x2, x!, 1/x, %, x, LN, e2, HYP, INV, SIN, COS, TAN nCr, nPr Yx Q, P +, ) = Informatie over de batterijen Vervangen van de batterij Vervang de batterij door een nieuwe CR2032 lithiumbatterij. Bijlage - Naslaginformatie 109 Let op: Gevaar voor explosie als u de batterij vervangt door een onjuist type. Vervang de batterij alleen door een batterij van hetzelfde of een soortgelijk type batterij dat aanbevolen is door Texas Instruments. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON LQ-2190

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON LQ-2190 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag