Gebruiksaanwijzing EPSON LQ-200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON LQ-200. Wij hopen dat dit EPSON LQ-200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON LQ-200 te teleladen.


EPSON LQ-200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1230 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON LQ-200 ESCP MANUAL (5756 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON LQ-200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SEIKO EPSON CORPORATION kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original EPSON Products of EPSON Approved Products by SEIKO EPSON CORPORATION. EPSON en EPSON ESC/P zijn gedeponeerde handelsmerken en EPSON ESC/P2 is een handelsmerk van SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft, Windows en Windows NT zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. IBM is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation. [. . . ] Zie "De ontgrendelhendel voor het papier instellen" op pagina 3 voor meer informatie. Plaats het papier opnieuw in het invoermechanisme zoals beschreven in "Kettingpapier laden" op pagina 5. Het papier is losgeraakt uit het invoermechanisme. Wanneer u gegevens verzendt of op de knop Load/Eject drukt, draait de rol van de papiertoevoer wel, maar het papier gaat niet in de printer. Oorzaak Oplossing De papierbron staat op losse vellen. Zet de ontgrendelhendel voor het papier in de stand voor kettingpapier. Zie "De ontgrendelhendel voor het papier instellen" op pagina 3 voor meer informatie. Plaats het papier opnieuw in het invoermechanisme zoals beschreven in "Kettingpapier laden" op pagina 5. Druk op de knop Load/Eject om het papier te laden. Het papier is losgeraakt uit het invoermechanisme. Het papier is terug naar de stand-bypositie. Het papier gaat scheef in de printer of loopt vast. Oorzaak Oplossing De papiertoevoer wordt gehinderd. Controleer of de papiertoevoer niet wordt gehinderd door een kabel of een ander voorwerp. Probleemoplossing 57 Het papier ligt niet recht Zorg ervoor dat de stapel papier precies recht voor de printer. voor het papier in het invoermechanisme ligt, zodat het papier probleemloos in de printer gaat. De gaten aan de zijkant van het papier bevinden zich niet op dezelfde hoogte. Controleer of de gaten aan de zijkant van het papier zich op dezelfde hoogte bevinden. Controleer ook of de kettingpapiergeleiders vastzitten en de klepjes ervan zijn gesloten. Zet de hendel voor de papierdikte in de juiste stand voor het papier dat u gebruikt. Of u hebt papier dat na een druk op de knop Load/Eject niet volledig is uitgevoerd, zomaar uit de printer getrokken. Zet de printer uit en verwijder het geladen papier. Zet de printer vervolgens weer aan en laad het papier opnieuw. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Verkeerde afscheurpositie De printer drukt af op (of juist te ver verwijderd van) de perforatie van het kettingpapier. Oorzaak Oplossing De afscheurpositie is verkeerd Pas de afscheurpositie aan met de ingesteld. Zie "De afscheurpositie instellen" op pagina 19 voor meer informatie. Kies vóór het afdrukken de juiste printer via het Windows-bureaublad of in de toepassing waarmee u werkt. Het papierformaat dat u hebt Controleer de instelling van het ingesteld in uw toepassing of papierformaat in uw toepassing of de in de printerdriver stemt niet printerdriver. De paginalengte die u voor het invoermechanisme hebt ingesteld in de printer stemt niet overeen met het formaat van het papier dat u gebruikt. U hebt papier uit het invoermechanisme getrokken terwijl de printer aanstond. Of u hebt papier dat na een druk op de knop Load/Eject niet volledig is uitgevoerd, zomaar uit de printer getrokken. Wijzig de instelling Page length for tractor in de standaardinstellingen van de printer. Zie "Standaardinstellingen wijzigen" op pagina 47 voor meer informatie. Zet de printer vervolgens weer aan en laad het papier opnieuw. Probleemoplossing 61 Problemen met (de kwaliteit van) afdrukken Het lampje Pause is uit maar de printer drukt niet af. Oorzaak Oplossing De interfacekabel is niet goed bevestigd. Controleer of beide uiteinden van de kabel tussen printer en computer goed in het apparaat zijn gestoken. Als de kabel goed is aangesloten, voert u een zelftest uit zoals beschreven in "Een zelftest afdrukken" op pagina 74. [. . . ] Druk op de knop Load/Eject en verwijder vervolgens al het papier uit de printer. Trek het netsnoer uit het stopcontact en verwijder de interfacekabel van de printer. Verwijder de lintcassette zoals beschreven in stap 3 en 4 van "De lintcassette vervangen" op pagina 120. Doe de printer, lintcassette, papiergeleider en het netsnoer in de originele verpakkingsmaterialen en plaats alles in de originele verpakkingsdoos. 148 Productinformatie Verklarende woordenlijst afdrukgebied Het gebied van een pagina waarop door de printer kan worden afgedrukt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON LQ-200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON LQ-200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag