Gebruiksaanwijzing EPSON EPL-N2550

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON EPL-N2550. Wij hopen dat dit EPSON EPL-N2550 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON EPL-N2550 te teleladen.


EPSON EPL-N2550 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1313 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON EPL-N2550 (6713 ko)
   EPSON EPL-N2550 BROCHURE (4263 ko)
   EPSON EPL-N2550 NETWORK GUIDE (3666 ko)
   EPSON EPL-N2550 PAPER JAM GUIDE (592 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON EPL-N2550

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees al deze instructies door alvorens de printer in gebruik te nemen. Neem tevens alle waarschuwingen en instructies in acht die zijn aangebracht op de printer. [. . . ] O Behalve zoals specifiek in de documentatie wordt beschreven mag u zelf geen onderhoud aan de printer verrichten. O Trek in de volgende gevallen de stekker uit het stopcontact en doe een beroep op een gekwalificeerd technicus: Het netsnoer of de stekker is beschadigd; er is vloeistof in de printer gekomen; de printer is gevallen of de behuizing is beschadigd; de printer werkt niet normaal of er is een duidelijke wijziging in de prestaties opgetreden. Tijdens het gebruik van de printer O Plaats uw hand niet in de printer en raak de cartridges niet aan tijdens het afdrukken. Tijdens het plaatsen van de cartridges O Houd de cartridges buiten bereik van kinderen; van de inhoud mag in geen geval worden gedronken. Als u inkt in de ogen krijgt, moet u die dadelijk uitspoelen met water. O Gebruik geen cartridges waarvan de op de verpakking aangegeven houdbaarheidsdatum is verstreken. Gebruik de printer alleen als deze correct op de voet geïnstalleerd is. De printer functioneert wellicht niet correct als u deze direct op de vloer of op een tafel plaatst. Probeer de printer niet op te tillen met minder dan vier personen (de printer weegt ongeveer 115 kg voor de ESP 9700 / 9710 en ongeveer 84 kg voor de ESP 7700 / 7710). De printer kan beschadigd raken als hij op andere plaatsen wordt opgetild. Houd tijdens het verwijderen van de beschermingsmaterialen contact met een metalen onderdeel van de printer zodat geen statische elektriciteit kan ontstaan. Het materiaal dat voor het vastzetten van de printkop werd gebruikt, moet voor later gebruik worden bewaard. [. . . ] Gebruik alleen het type stroombron dat staat vermeld op het etiket op de printer. Lees in ieder geval het blad met de instructies voor de installatie van de cartridges voordat u de cartridges installeert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON EPL-N2550

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON EPL-N2550 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag