Gebruiksaanwijzing EPSON EPL-6200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON EPL-6200. Wij hopen dat dit EPSON EPL-6200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON EPL-6200 te teleladen.


EPSON EPL-6200 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3970 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON EPL-6200 SETUP GUIDE (674 ko)
   EPSON EPL-6200 PAPERGUIDE NOTICE (1290 ko)
   EPSON EPL-6200 NOTICE D'INSTALLATION (674 ko)
   EPSON EPL-6200 BROCHURE (718 ko)
   EPSON EPL-6200 SETUP SHEET (674 ko)
   EPSON EPL-6200 SETUP GUIDE (674 ko)
   EPSON EPL-6200 NETWORK GUIDE (3592 ko)
   EPSON EPL-6200 NETWORK GUIDE (3592 ko)
   EPSON EPL-6200 REFERENCE GUIDE (6022 ko)
   EPSON EPL-6200 GUIDE REFERENCE (4691 ko)
   EPSON EPL-6200 PAPERGUIDE NOTICE (1290 ko)
   EPSON EPL-6200 NETWORK ADMINISTRATOR'S GUIDE (4201 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON EPL-6200

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Seiko Epson Corporation en zijn filialen kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van onderdelen of verbruiksgoederen die niet als Original Epson Products of EPSON Approved Products zijn aangemerkt door Seiko Epson Corporation. EpsonNet EasyInstall en EpsonNet Config bevatten compressiecode van de Info-ZIP-groep. De originele broncode voor de compressie is gratis verkrijgbaar op http://www. info-zip. org. Handelsmerken IBM en PS/2 zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation. [. . . ] Blader naar Resident Server (Residente server) en bepaal waar u het object wilt toewijzen. Blader naar Database Volume (Databasevolume) en bepaal waar u de NDPS Manager-database wilt toewijzen. Het pictogram NDPS Manager (NDPS-beheer) wordt weergegeven in het hoofdvenster van de browser. Typ op de serverconsole LOAD NDPSM en selecteer het NDPS Manager-object dat u hebt gemaakt. 132 Hoe Printeragent maken Nadat u een NDPS Manager-object hebt gemaakt, kunt u printeragenten instellen voor algemeen en beperkt toegankelijke printers. Hierna worden de kenmerken van algemeen toegankelijke en beperkt toegankelijke printers beschreven. Algemeen toegankelijke printers: Deze NDPS-printers zijn beschikbaar voor alle netwerkgebruikers en zijn niet aan een NDS-object gekoppeld. Gebruikers kunnen de algemeen toegankelijke printers die op de werkstations worden weergegeven, selecteren en gebruiken om af te drukken. Voor dergelijke printers worden de functies voor beveiliging en kennisgevingen voor afdruktaken echter niet optimaal benut. Beperkt toegankelijke printers: Deze NDPS-printers zijn met NetWare Administrator toegevoegd aan de NDS-structuur. Vanaf werkstations zijn deze printers alleen beschikbaar via de lijst met NDS-objecten. Voor dergelijke printers worden de functies voor beveiliging en kennisgevingen voor afdruktaken optimaal benut. Daarnaast wordt aan elk van deze namen een andere naam voor een lokale printer toegewezen waarnaar deze moeten worden omgeleid. Verschillende soorten afdruktaken kunnen naar verschillende printernamen worden verzonden. Deze worden vervolgens op dezelfde printer afgedrukt via dezelfde Ethernet-interface maar met verschillende filters. De opties voor namen van externe printers waarmee de verschillende filters worden aangeroepen, zijn: lpb lpa lpbf Binaire bestanden (geen filters) ASCII-bestanden (regelterugloop bij regeleinden) Binair bestand met paginadoorvoer bij bestandseinde ASCII-bestand met paginadoorvoer bij bestandseinde lpaf 136 Hoe Alle andere opties voor namen van externe printers worden op dezelfde manier als lpb verwerkt. Hier volgt een voorbeeld van het via lpr verzenden van het tekstbestand "txtfile" met een toegevoegde paginadoorvoer: % lpr -plpaf txtfile 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Verschillende UNIX-systemen instellen met de lpr-opdracht Vanaf de volgende UNIX-systemen kan worden afgedrukt met de standaard lpr-opdracht. SunSoft Solaris 2. 4 of hoger SunOS 4. 1. 4 of hoger IBM AIX 3. 2. 5 of hoger en 4. 1. 3 of hoger HP-UX 9. 05 of hoger SCO UNIX 4. 2 of hoger Instellen voor SunSoft Solaris 2. 4 of hoger In de volgende procedure vervangt u HOSTNAME door de naam van de printer en Rprinter door de naam waarmee u de printer wilt aanduiden. Voeg het IP-adres en de naam van de printerhost toe aan het bestand \etc\hosts. Voorbeeld: lp -d RPrinter Print-File-Name Instellen voor SunOS 4. 1. 4 of hoger In de volgende procedure vervangt u HOSTNAME door de naam van de printer en Rprinter door de naam waarmee u de printer wilt aanduiden. Voeg het IP-adres en de naam van de printerhost toe aan het bestand \etc\hosts. Voorbeeld: Rprinter | ALCXXXX:lp=:rm=HOSTNAME:rp=aux:sd=/var/spool/lpd /PRIFx 4. Voorbeeld: lpt -s -PRPrinter Print-File-Name 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 139 c Let op: Bestanden die groter zijn dan 1 MB, kunnen niet worden afgedrukt tenzij u de optie -s gebruikt. Instellen voor IBM AIX 3. 2. 5 of hoger en 4. 1. 3 of hoger In de volgende procedure vervangt u HOSTNAME door de naam van de printer en Rprinter door de naam waarmee u de printer wilt aanduiden. [. . . ] Druk een netwerkstatusvel af om te controleren of het nieuwe IP-adres is toegewezen aan de netwerkinterface. Opmerking: Wanneer het IP-adres is ingesteld met de opdracht PING wordt automatisch het subnetmasker gewijzigd door de klasse van het IP-adres. Als u het subnetmasker en de standaardgateway wilt wijzigen voor uw netwerkomgeving, gebruikt u EpsonNet Config voor Windows of Macintosh. 252 Tips voor beheerders Printerdriver automatisch verspreiden Met de driverfunctie voor automatisch verspreiden kunt u de printerdriver eenvoudig beschikbaar stellen aan clientgebruikers op het netwerk. De netwerkbeheerder moet de printerdriver opslaan op een computer, zodat clientgebruikers met toegang tot deze computer de driver automatisch kunnen installeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON EPL-6200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON EPL-6200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag