Gebruiksaanwijzing EPSON EMP-TW10H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON EMP-TW10H. Wij hopen dat dit EPSON EMP-TW10H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON EMP-TW10H te teleladen.


EPSON EMP-TW10H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (14678 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON EMP-TW10H SETUP GUIDE (466 ko)
   EPSON EMP-TW10H QUICK REFERENCE GUIDE (466 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON EMP-TW10H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug and fit an appropriate type. DANGER: The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner. Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 5A socket outlet, as a serious electric shock may occur. To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below: WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED. [. . . ] · Bij sommige onderdelen moet u op \ of | drukken om het pictogram te kiezen met " ". Submenu 4 Druk op ' of " om de instelling van het onderdeel te kiezen dat wordt weergegeven in het submenu. Basisbediening 5 6 Druk op . · Het gekozen onderdeel wordt ingesteld. Druk op . · Het menuscherm verdwijnt. 35 Instellen van het beeld U kunt het beeld van de projector naar uw eigen voorkeur instellen in het menu "Beeld". Voorbeeld: het menu "Beeld" voor de INGANG 1 (RGB)-functie Het beeld instellen Kies het gewenste onderdeel in het menu "Beeld" en stel het beeld in. Beschrijving van de beeldinstellingen Instelbare onderdelen Kleurtmp instellen) (Kleurtemperatuur Kies "Kleurtmp" in het menu "Beeld" en kies de gewenste kleurtemperatuurinstelling. Beschrijving van de kleurtemperatuurinstellingen Mogelijke instellingen Druk op \ voor minder contrast. voor meer blauw. Contrast Helder Kleur Tint Scherpte Rood Blauw Beschrijving Lagere kleurtemperatuur voor warmere, roodachtige, fonkelende beelden. 5500K 6500K 7500K 8500K 9300K 10500K Hogere kleurtemperatuur voor koelere, blauwachtige, fluorescerende beelden. Opmerking · "Kleur", "Tint" en "Scherpte" verschijnen niet wanneer u INGANG 1 kiest en het "Signaaltype" instelt op "RGB" of het "Signaaltype" instelt op "Auto" en het ingangssignaal wordt herkend als een RGB-signaal. · "Scherpte" kan worden aangepast wanneer 480I-, 480P-, 540P-, 576I-, 576P-, 720P-, 1035I- of 1080I-signalen worden herkend terwijl het "Signaaltype" voor INGANG 1 is ingesteld op "Component" of is ingesteld op "Auto" en het ingangssignaal wordt herkend als een componentsignaal. · Om alle instelbare onderdelen terug te stellen, kiest u "Reset" en drukt u op . Opmerking · De waarden voor "Kleurtmp" zijn bij benadering. 36 Gamma (Gammacorrectie) Signaaltype Signaaltype) (de instelling Gamma is een functie die de kwaliteit van het beeld verbetert en een rijker beeld creëert door de donkere gedeelten van het beeld helderder weer te geven zonder de helderheid van de heldere gedeelten te veranderen. Wanneer u beelden weergeeft met veel donkere scènes, zoals een film of een concert, of wanneer u beelden weergeeft in een helder verlichte ruimte, maakt deze functie de donkere scènes beter zichtbaar een geeft het beeld een grotere diepte. Het signaaltype is vooraf ingesteld op "Auto"; in zeldzame gevallen kan het beeld echter onzuiver zijn. Selecteer in dat geval "RGB" of "Component" overeenkomstig het ingangssignaal. Kies "Signaaltype" in het menu "Beeld" en kies de instelling "Auto", "RGB" of "Component" voor INPUT 1. Beschrijving van de signaaltype-instellingen Mogelijke instellingen Kies "Gamma" in het menu "Beeld" en kies de gewenste gammastand. Beschrijving Beschrijving van de gammastanden Mogelijke instellingen Ingangssignalen worden automatisch herkend als RGB of Component. RGB Component Instelling voor ontvangst van Component-signalen. Auto Beschrijving Voor een standaardbeeld Geeft de donkere delen van het beeld helderder weer voor een betere presentatie. Geeft meer diepte aan de donkere delen van het beeld voor een boeiender bioscoopervaring. · De instelling van de automatische synchronisatie kan even duren, afhankelijk van het beeld van de computer die op de projector is aangesloten. · Wanneer instelling door automatische synchronisatie geen optimaal beeld oplevert, dan is handmatige instelling vereist. (Zie bladzijde 38. ) Automatische-synchronisatietoets (AUTO SYNC) Automatische-synchronisatietoets (AUTO SYNC) 39 Beeldweergavefunctie Deze functie stelt u in staat om de beeldweergave te wijzigen of aan te passen om het ontvangen beeld te verbeteren. Afhankelijk van het ingangssignaal kunt u kiezen tussen "NORMAAL", "DOT BY DOT", "KADER" of "REK". Toets voor ongedaan maken (UNDO) Wijzigen van de beeldweergave Druk op . verandert het display zoals · Bij iedere druk op Schermgroottetoets (RESIZE) weergegeven op bladzijden 40 en 41. · Om terug te keren naar het standaardbeeld, drukt u op terwijl "GROOTTE AANPASSEN" op het scherm verschijnt. COMPUTER NORMAAL SVGA (800 × 600) XGA (1024 × 768) SXGA (1280 × 960) SXGA+ (1400 × 1050) SXGA (1280 × 1024) 1280 × 720 DOT BY DOT 800 × 600 -- 1280 × 960 1400 × 1050 1280 × 1024 -- KADER REK 4:3 beeldverhouding 1024 × 768 768 × 576 1024 × 576 Andere beeldverhoudingen 960 × 768 -- 720 × 576 -- 960 × 576 1024 × 576 Ingangssignaal Computer Beeldtype NORMAAL Weergavebeeld DOT BY DOT KADER REK * Lagere resolutie dan XGA 4:3 beeldverhouding * * * XGA 4:3 beeldverhouding * * Hogere resolutie dan XGA 4:3 beeldverhouding * * SXGA (1280 × 1024) 5:4 beeldverhouding * * 1280 × 720 16:9 beeldverhouding * Functie voor het projecteren van een beeld met de oorspronkelijke beeldverhouding zonder delen af te snijden. : Afgesneden deel waarin geen beelden kunnen worden geprojecteerd. : Gebied waar de signalen zich buiten het scherm bevinden. 40 VIDEO NORMAAL 480I, 480P, 576I, 576P, NTSC, PAL, SECAM 540P, 720P, 1080I 4:3 beeldverhouding. Letterbox, compressie 16:9 beeldverhouding 1024 × 768 -- KADER 768 × 576 -- REK 1024 × 576 · "REK" wordt vastgelegd wanneer 540P-, 720P- of 1080I-signalen worden ingevoerd. Ingangssignaal DVD / Video Beeldtype NORMAAL Weergavebeeld KADER REK * 4:3 beeldverhouding * * 480I, 480P, 576I, 576P, NTSC, PAL, SECAM Letterbox * * Squeezed 16:9-beeld * Squeezed 4:3-beeld * Gebruiksvriendelijke functies 16:9 beeldverhouding 540P, 720P, 1080I (16:9) 16:9 aspectratio (4:3 aspectratio in 16:9 scherm) * * Modus voor het projecteren van een beeld met de oorspronkelijke beeldverhouding zonder delen af te snijden. : Afgesneden deel waarin geen beelden kunnen worden geprojecteerd. : Deel waarop het beeld niet in de oorspronkelijke signalen zit. 41 Stilstaand beeld en zoombeeld U kunt een bewegend beeld onmiddellijk stilzetten en een bepaald gedeelte van een beeld vergroten met de afstandsbediening. Deze functies geven u meer tijd om aan het publiek uitleg te geven over het beeld. [. . . ] 14 OSD Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Projectie (De geprojecteerde beelden omkeren/weergeven in spiegelbeeld) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Projectie bij plafondmontage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON EMP-TW10H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON EMP-TW10H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag