Gebruiksaanwijzing EPSON EMP-811

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON EMP-811. Wij hopen dat dit EPSON EMP-811 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON EMP-811 te teleladen.


EPSON EMP-811 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3913 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON EMP-811 (1578 ko)
   EPSON EMP-811 QUICK REFERENCE GUIDE (1917 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON EMP-811

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked or and of the same rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used. In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug and fit an appropriate type. DANGER: The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner. Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur. [. . . ] · Wanneer u het lensdeksel sluit, zal de projector in AV DEMPING stand gaan en de projector zal na ongeveer 30 minuten automatisch uit gaan. 30 Grootte Aanpassen functie Gebruik deze voorziening om de weergavefunctie aan te passen of te wijzigen om het ontvangen beeld te verbeteren. 47 voor het maken van de instellingen op het menuscherm. RESIZE toets DOT BY DOT 800 × 600 1024 × 768 1152 × 864 1400 × 1050 1280 × 720 16:9 COMPUTER NORMAAL SVGA (800 × 600) 4:3 beeldverhouding XGA (1024 × 768) SXGA (1152 × 864) SXGA+ (1400 × 1050) SXGA (1280 × 1024) 1280 × 720 Andere beeldverhoudingen 1360 × 768 1366 × 768 1280 × 768 1280 × 800 Ingangssignaal Computer XGA Resolutie en lager Hogere resolutie dan XGA *3 4:3 beeldverhouding Beeldtype NORMAAL 1000 × 800 1280 × 720 1280 × 722 1280 × 720 1280 × 768 1280 × 800 -- Weergavebeeld VOLLEDIG DOT BY DOT 16:9 1280 800 1068 × 800 VOLLEDIG 1280 × 1024 -- 1360 × 768 1366 × 768 -- 1280 × 720 -- *1 Basisbediening SXGA (1280 × 1024) 5:4 beeldverhouding 1280 × 720 16:9 beeldverhouding 1360 × 768 1366 × 768 16:9 beeldverhouding *1 1280 × 768 15:9 beeldverhouding 1280 × 800 16:10 beeldverhouding : Afgesneden deel waarin geen beelden kunnen worden geprojecteerd : Gebied waar de signalen zich buiten het scherm bevinden *1 De functie Bldverschuiv. --*2 --*2 *1 --*2 --*2 *1 *1 *1 31 Beeldprojectie (vervolg) VIDEO/DTV Ingangssignaal Video/DTV Beeldtype NORMAAL Weergavebeeld GEBIED ZOOM. V-OPREKKEN 16:9 *1 4:3 beeldverhouding 480I, 480P, 576I, 576P, NTSC, PAL, SECAM *1 Compressie *1 Letterbox *1 720P, 1035I, 1080I, 1080P 16:9 beeldverhouding *1 16:9 beeldverhouding *1 16:9 beeldverhouding 540P 16:9 beeldverhouding (4:3 beeldverhouding in 16:9 scherm) : Afgesneden deel waarin geen beelden kunnen worden geprojecteerd : Deel waarop het beeld niet in de oorspronkelijke signalen zit *1 De functie Bldverschuiv. *1 --*2 Betreffende auteursrechten · Bij gebruik van de GROOTTE AANPASSEN functie voor het kiezen van een beeldgrootte met een andere beeldverhouding dan het TV-programma of het videobeeld, zal het beeld er anders uitzien dan in de oorspronkelijke verschijning. · Het gebruik van de Grootte Aanpassen of Corrigeren van de trapeziumvervorming functie voor het comprimeren of uitrekken van beelden voor commerciële doeleinden/weergave op openbare plaatsen, zoals in een café, hotel enz. , kan inbreuk betekenen op de auteursrechten van de auteursrechthouders en in strijd zijn met de wet. Houd hiermee terdege rekening. 32 Gebruik van de afstandsbediening BREAK TIMER toets FREEZE toets MAGNIFY toetsen POINTER toets SPOT toets Insteltoetsen (P/R/O/Q) EFFECT toets PICTURE MODE toets ECO+QUIET toets AUTO SYNC toets De cursor weergeven 1 Druk op POINTER en druk op P/ R/O/Q op de afstandsbediening om de cursor te verplaatsen. · Druk op EFFECT om het cursor icoontje te wijzigen (5 typen). Ster Vinger1 Vinger2 Hart Onderstreept 2 Druk nogmaals op POINTER. · De cursor zal verdwijnen. De Spot functie gebruiken Weergeven en instellen van de pauzetimer 1 1 Druk op BREAK TIMER. · De timer begint af te tellen vanaf 5 minuten. Beeldschermdisplay Druk op SPOT en druk op P/R/O/ Q op de afstandsbediening om het gebied waarop u de aandacht wilt vestigen te verplaatsen. · Druk op EFFECT om de grootte van het spotlicht gebied te wijzigen (3 typen). 1/9 1/25 1/8 2 Druk op P/R/O/Q om de lengte van de pauzetijd in te stellen. · Verlengen met P of Q · Verkorten met O of R 5 minuten 6 minuten 60 minuten 4 minuten 3 minuten 1 minuut · De pauzetijd kan in eenheden van 1 minuut worden ingesteld (tot maximaal 60 minuten). 2 Druk nogmaals op SPOT. · Het aandachtsgebied zal verdwijnen. Handige voorzieningen Uitschakelen van de weergave van de pauzetijd In- en uitschakelen van de Eco+stille modus Druk op ECO+QUIET om de Eco+stille modus beurtelings in en uit te schakelen. · Wanneer de Eco+stille modus is ingesteld op "AAN", dan menen het geluid van de koelventilator en het stroomverbruik af en wordt de levensduur van de lamp verlengt. Druk op BREAK TIMER. Opmerking · De pauzetimer is niet beschikbaar wanneer de projector de volgende functies aan het uitvoeren is. - Vastleggen - AV Demping - Invoer zoeken Opmerking · Zie de "Eco+Stil" op blz. 44 voor details. 33 Gebruik van de afstandsbediening (vervolg) Automat. *10 Onderdeel voor het selecteren van S-VIDEO of VIDEO. Bladzijde 49 37 Handige voorzieningen Menu-onderdelen (vervolg) "Projector-instelling (PRJ-INS1/2)" menu Hoofdmenu PRJ-INS1 Automat. [Aan/Uit] "Netwerk" menu Hoofdmenu Netwerk Wachtwoord [Aan/Uit ] Submenu Bladzijde 50 Bladzijde 50 Auto Power Off [Aan/Uit] Bladzijde 54 Bladzijde 54 DHCP Client [Aan/Uit ] Bladzijde 50 Automatisch herstarten [Aan/Uit] Bladzijde 55 TCP/IP Bladzijde 50 Luidspreaker [Aan/Uit] Bladzijde 55 Netwerkinstelling terugzetten Bladzijde 50 RS-232C Bladzijde 55 9600bps 38400bps 115200bps Normaal Hoog Netwerk herstarten Bladzijde 50 Ventilatormodus Bladzijde 55 IP adres Bladzijde 51 Syst. vergrend. [Aan/Uit] Bladzijde 56 MAC-adres Bladzijde 51 functievergrendeling [Aan/Uit] Bladzijde 56 Projector Bladzijde 52 Bladzijde 56 Koppeling Bladzijde 56 Hoofdmenu PRJ-INS2 Snelstartmenu [Aan/Uit] Submenu Bladzijde 50 Bladzijde 52 COMPUTER2 Selecteren Bladzijde 52 FUNCTION knop Ingang Monitoruitvoer Invoer zoeken Audio stil Bldverschuiv. Signaal info Snelstart Eco Bladzijde 53 STANDBY-modus Bladzijde 53 STANDBY Audio Uit [Aan/Uit] Bladzijde 53 DLP® LinkTM [Aan/Uit] Bladzijde 53 DLP® LinkTM Omkeren Bladzijde 53 Alles terugstellen Bladzijde 53 Lamptimer (duur) Bladzijde 53 38 Gebruik van het menuscherm Selecteer vanuit het snelstartmenu, wat een verzameling van de meest gebruikte functies is, of het menu Voltooien, waarmee geavanceerde instellingen en aanpassingen mogelijk zijn. Insteltoetsen (P/R/O/Q) ENTER toets MENU toets ENTER toets Insteltoetsen (P/R/O/Q) RETURN toets · Druk op RETURN om terug te keren naar het vorige scherm wanneer het menu wordt weergegeven. MENU toets Menu-selecties (Snelstartmenu) · U kunt de bedieningshandelingen ook uitvoeren met de toetsen op de projector. 1 2 3 Druk op MENU. · Het "Snelstartmenu" scherm voor de gekozen ingangsfunctie verschijnt. Voorbeeld Snelstartmenu Zoekopdr. invoer starten Resolutie Grootte Aanpassen Trapezium Eco+Stil Taal(Language) Informatie 0 Uit Nederlands 1024×768 Normaal Druk op P of R voor het selecteren van het gewenste item, en druk op ENTER. Druk op P/R/O/Q om het geselecteerde item aan te passen en druk vervolgens op ENTER. Handige voorzieningen Ga naar het menu Voltooien. . . Info · Voor het weergeven van de geavanceerde instellingen en aanpassingen weer te geven, selecteert u "Ga naar het menu Voltooien". · Als u het Snelstartmenu niet wilt weergeven stelt u "Ga naar het menu Voltooien" - "PRJINS2" - "Snelstartmenu" op "Uit". 52. ) SEL/INS ENTER END 39 Gebruik van het menuscherm (vervolg) Snelstartmenu De volgende items kunnen via het snelstartmenu worden ingesteld. Beschikbare instellingen Zoekopdr. invoer starten Beschrijving Zoekt automatisch en schakelt naar de geschikte invoermodus. Door tijdens het zoeken op een bedieningsknop te drukken wordt het zoeken geannuleerd. Gebruik deze functie wanneer het beeld en het schermformaat niet overeenkomen met de automatisch geselecteerde resolutie. [. . . ] ­ 58 45 8, 9 57, 58, 59 58, 61, 62 26, 30 Het aangaan van de lamp duurt erg lang. De afstandsbediening werkt niet. Dit apparaat is uitgerust met een microprocessor. De prestatie van de microprocessor kan nadelig beïnvloed worden door een verkeerde bediening of interferentie. Als dit gebeurt, moet u de stekker minimaal 5 minuten uit het stopcontact trekken en dan kunt u de stekker weer insteken. 66 Voor assistentie van EPSON Als u problemen ondervindt tijdens de installatie of bediening van deze projector, raadpleegt u eerst het deel "Problemen oplossen" op blz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON EMP-811

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON EMP-811 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag