Gebruiksaanwijzing EPSON EMP-7300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON EMP-7300. Wij hopen dat dit EPSON EMP-7300 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON EMP-7300 te teleladen.


EPSON EMP-7300 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1375 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON EMP-7300 (1578 ko)
   EPSON EMP-7300 annexe 2 (1245 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON EMP-7300

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 35 Invoeren van het ADVANCED SETUP MENU ([A]Advanced Setup) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Instellen van de automatisch logout tijd (ADVANCED[1]Auto Logout Time) . . . . . . . . . . . . . 35 Uitvoeren van de netwerk ping test (ADVANCED[5]Network Ping Test) . . . . . . . . . . . . 36 Instellen van het IP adres voor acceptatie (ADVANCED[6]Accept IP Addr(1) [8]Accept IP Addr(3)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] sharp. co. jp * Maak bij gebruik van een domeinnaam instellingen voor de DNS server. Het e-mail adres dat hier wordt ingesteld wordt tevens het adres van de verstuurder van de email. De naam die wordt ingesteld verschijnt in de "Originator Name" kolom in het hoofdportie van de e-mail. Data Port (Datapoort) Search Port (Zoekpoort) Originator Email Address (Adres van verstuurder van e-mail) Originator Name (Naam verstuurder) Na klikken op de "Apply" (toepassen) knop, verschijnen de instelwaarden. Bevestig dat de waarden juist ingesteld zijn en klik dan op de "Confirm" (bevestigen) knop. Opmerking "SMTP Server", "Originator E-mail Address" (e-mail adres van de verstuurder) en de "Originator Name" (naam van de verstuurder) kunnen maximaal 64 karakters lang zijn. U kunt de onderstaande karakters invoeren: SMTP Server and Originator E-mail Address : a-z, A-Z, 0-9, !, #, $, %, &, *, +, -, /, =, ?, ^, {, |, }, ~, _, ', . , @, ` (U kunt slechts eenmaal "@" invoeren voor e-mail adres van de verstuurder. ) Naam verstuurder : a-z, A-Z, 0-9, -, _, (, ), spatie Als de instellingen van "3. Instellen van een netwerkaansluiting voor de projector" op bladzijde 21 en 22 niet juist worden ingesteld, zal geen e-mail worden verzonden. Opmerking Wacht na het instellen van de items voor ongeveer 10 seconden en probeer dan opnieuw toegang te verkrijgen. De naam van de projector ("Projector Name") kan maximaal 12 karakters lang zijn. U kunt de onderstaande karakters invoeren: A-Z, 0-9, -, _, (, ), spatie (Bij het invoeren van "a-z" worden deze karakters omgezet naar "A-Z". ) -26 Controleren van de projector via een LAN Instellen van de items van de storing en de bestemmingsadressen waar de e-mail naar toe gestuurd dient te worden wanneer een storing optreedt (Mail ­ Recipient Settings) Instellen van de items van de storing en het adres van de pagina's die getoond dienen te worden wanneer een storing optreedt (Service & Support ­ Access URL) Op dit scherm kunt u adressen van internetpagina's invoeren die getoond moeten worden wanneer zich met de projector een bepaalde foutconditie voordoet. Op dit scherm kunt u e-mail bestemmingen invoeren waar e-mails met foutmeldingen (items van storingen) heen dienen worden gestuurd. Items Omschrijving E-mail Instellen van adressen waar eAddress mails met foutmeldingen naar toe (E-mail adres) gestuurd dienen te worden. Error Mail E-mail met foutmeldingen worden (Lamp, Temp, Fan, verzonden met de storingsitems Cover) die aangekruist zijn in hun vakjes. (E-mail met foutmelding (lamp, temperatuur, ventilator, kap)) Test Zend een test e-mail. (bladzijde 33) [2]Subnet Mask (Subnet Mask) (standaardinstelling : 255. 255. 255. 0) Subnet mask instellingen. (bladzijde 33) [3]Default Gateway (Standaard gateway) (standaardinstelling : niet gebruikt) Standaard gateway instellingen. (bladzijde 33) [4]User Name (Gebruikersnaam) (standaardinstelling : niet vereist) Instellen van gebruikersnaam ter beveiliging. (bladzijde 33) [5]Password (Wachtwoord) (standaardinstelling : niet vereist) Instelling van wachtwoord ter beveiliging. (bladzijde 34) [6]RS-232C Baud Rate (RS-232C Baud overdrachtsnelheid) (standaardinstelling : 9600 bps) Instellingen van de Baud overdrachtsnelheid voor de RS-232C aansluitingen. (bladzijde 34) [7]Projector Name (Naam van projector) Het is mogelijk om een naam toe te kennen aan de projector. (bladzijde 34) [8]DHCP Client (Cliënt voor dynamische host-configuratie) Cliënt voor DHCP instelling. (bladzijde 34) [A]Advanced Setup (Geadvanceerde instelling) Hierdoor wordt het geavanceerde instelmenu verkregen. (bladzijde 35) [D]Disconnect All (Alles loskoppelen) Alle aansluitingen loskoppelen. (bladzijde 35) [V] View All Setting (Alle instellingen bekijken) Geeft alle instelwaarden weer. (bladzijde 31) Dit kan tevens gebruikt worden met het geavanceerde menu. [. . . ] (Voorbeeld) Wanneer het IP adres "192. 168. 150. 2" en het subnet mask "255. 255. 255. 0" is voor de projector, dienen het IP adres "192. 168. 150. X" (X=3-254) en het subnet mask "255. 255. 255. 0" te zijn voor de computer. Gateway Wanneer de gateway instelling voor de projector "0. 0. 0. 0" (niet gebruikt) is of als de gateway instelling voor de projector en de gateway standaardinstelling voor de computer hetzelfde zijn: Dan dienen de subnet mask instellingen voor de projector en de computer hetzelfde te zijn. Het IP-adresgedeelte getoond door het subnetmasker voor de projector en de computer, moet hetzelfde zijn. (Voorbeeld) Wanneer het IP adres "192. 168. 150. 2" en het subnet mask "255. 255. 255. 0" is voor de projector, dienen het IP adres "192. 168. 150. X" (X=3-254) en het subnet mask "255. 255. 255. 0" te zijn voor de computer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON EMP-7300

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON EMP-7300 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag