Gebruiksaanwijzing EPSON EMP-30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON EMP-30. Wij hopen dat dit EPSON EMP-30 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON EMP-30 te teleladen.


EPSON EMP-30 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1991 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON EMP-30 (1578 ko)
   EPSON EMP-30 SETUP GUIDE (4774 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON EMP-30

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked or and of the same rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used. In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug and fit an appropriate type. DANGER: The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner. Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur. [. . . ] Zet het volume van de projector op het laagste niveau wanneer u de projector in/uitschakelt of een ander ingangssignaal kiest. · Als u geen geluid via de luidspreker van de projector wilt weergeven wanneer de projector op externe apparatuur is aangesloten, moet u het onderdeel "Luidspreker" in het "PRJ-INS" menu op "Uit" zetten. 43. ) Beeldschermdisplay Basisbediening Weergeven van een zwart scher m en tijdelijk uitschakelen van het geluid Druk op AV MUTE van de afstandsbediening om tijdelijk een zwart scherm weer te geven en het geluid uit te schakelen. Opmerking · Wanneer u nog een keer op AV MUTE drukt, zal het geprojecteerde beeld weer verschijnen. Beeldschermdisplay 29 Beeldprojectie (vervolg) Grootte Aanpassen functie Gebruik deze voorziening om de weergavefunctie aan te passen of te wijzigen om het ontvangen beeld te verbeteren. Afhankelijk van het ingangssignaal kunt u kiezen uit een "NORMAAL", "KADER" of "REK" beeld. Druk op RESIZE. · Zie blz. 41 voor het maken van de instellingen op het menuscherm. RESIZE toets Computer Standaardresolutie SVGA (800 × 600) NORMAAL KADER REK 4:3 beeldverhouding XGA (1024 × 768) SXGA (1280 × 960) SXGA + (1400 × 1050) SXGA (1280 × 1024) WXGA (1280 × 768) 1024 × 768 768 × 576 1024 × 576 Andere beeldverhoudingen - - Ingangssignaal Computer Beeldtype NORMAAL Weergavebeeld KADER REK Resolutie lager dan XGA * XGA 4:3 beeldverhouding * Resolutie hoger dan XGA SXGA (1280 ¥ 1024) 5:4 beeldverhouding * WXGA 16:9 beeldverhouding * Bij deze functie wordt het beeld met de originele beeldverhouding geprojecteerd zonder dat er gedeelten worden afgesneden. : Uitgesneden gebied waarop geen beelden geprojecteerd kunnen worden. 30 VIDEO · "REK" is vast ingesteld wanneer 540P, 720P, 1035I of 1080I signalen worden ontvangen. Ingangssignaal DVD / Video Beeldtype NORMAAL Weergavebeeld KADER REK * * 4:3 beeldverhouding * * 480I, 480P, 576I, 576P, NTSC, PAL, SECAM Letterbox * Samengedrukt 16:9 beeld * Samengedrukt 4:3 beeld Basisbediening * 16:9 beeldverhouding 540P, 720P, 1035I, 1080I * 16:9 beeldverhouding (4:3 beeldverhouding in 16:9) * Bij deze functie wordt het beeld met de originele beeldverhouding geprojecteerd zonder dat er gedeelten worden afgesneden. : Gebied dat geen beeld bevat in de originele signalen. 31 Gebruik van de afstandsbediening De cursor weergeven BREAK TIMER toets POINTER toets SPOT toets 1 2 Druk op POINTER en druk op P/R/O/Q op de afstandsbediening om de cursor te verplaatsen. Druk nogmaals op POINTER. · De cursor zal verdwijnen. Insteltoetsen (P/R/O/Q) De Spot functie gebruiken ECO+QUIET toets 1 Druk op SPOT en druk op P/R/O/Q op de afstandsbediening om het gebied waarop u de aandacht wilt vestigen te verplaatsen. Druk nogmaals op SPOT. · Het aandachtsgebied zal verdwijnen. Weergeven en instellen van de pauzetimer 2 1 Druk op BREAK TIMER. · De timer begint af te tellen vanaf 5 minuten. Beeldschermdisplay In- en uitschakelen van de Eco+stille modus Druk op ECO+QUIET op de afstandsbediening of op de projector om de Eco+stille modus beurtelings in en uit te schakelen. · Wanneer de Eco+stille modus is ingesteld op "Aan", dan menen het geluid van de koelventilator en het stroomverbruik af en wordt de levensduur van de lamp verlengt. Opmerking · Zie de "Lampinstelling" op pagina 40 voor details over de Eco+stille modus. 2 Druk op P/R/O/Q om de lengte van de pauzetijd in te stellen. · Verlengen met P of Q · Verkorten met O of R 5 minuten s 6 minuten s 60 minuten 4 minuten s 3 minuten s1 minuut · De pauzetijd kan in eenheden van 1 minuut worden ingesteld (tot maximaal 60 minuten). Uitschakelen van de weergave van de pauzetijd Druk op BREAK TIMER. Opmerking · De pauzetimer werkt niet wanneer de "Automat. H-Pos V-Pos · Vage of flauwe kleuren COMPUTER/COMPONENT- of DVI-ingang Signaaltype: Auto/RGB/Component S-VIDEO- of VIDEO-ingang Videosysteem: Auto/PAL/SECAM/ NTSC3. 58/NTSC4. 43/ PAL-M/PAL-N/PAL-60 DVI (Digitale)-ingang Dynamisch bereik: Auto/Standaard/Verbeterd * De onderdelen die geselecteerd kunnen worden, verschillen afhankelijk van het ingangssignaal en de geselecteerde ingangsfunctie. Er is geen beeld of geluid Verticale strepen of flikkering in het beeld Databeeld is niet gecentreerd Vage of flauwe kleuren Het beeld is donker Het beeld is vervormd Alle instellingen terugstellen op standaardinst. SEL ENTER END 36 Gebruik van het menuscherm ENTER toets Insteltoetsen (P/R/O/Q) MENU/HELP toets ENTER toets Insteltoetsen (P/R/O/Q) RETURN toets · Druk op RETURN om terug te keren naar het vorige scherm wanneer het menu wordt weergegeven. MENU/HELP toets Menu-selecties (Afstellingen) Voorbeeld: Instellen van "Helder". · U kunt de bedieningshandelingen ook uitvoeren met de toetsen op de projector. 1 2 Druk op MENU/HELP. · Het "Beeld" menuscherm voor de gekozen ingangsfunctie verschijnt. Voorbeeld: "Beeld" menuscherm voor COMPUTER (RGB)-ingang Menu-onderdeel Beeld Beeldmodus Contrast Helder Rood Blauw Kleurtmp Wit benadr. Lampinstelling Reset SCH-INS 0 0 0 0 0 1 Helder PRJ-INS Standaard Help Handige voorzieningen Druk op Q of O en selecteer "Beeld" om afstellingen te maken. SEL/INS ENTER END 37 Gebruik van het menuscherm (vervolg) 3 Druk op P of R en selecteer "Helder" om afstellingen te maken. · Het geselecteerde onderdeel wordt met omgekeerd contrast aangegeven. Beeld Beeldmodus Contrast Helder Rood Blauw Kleurtmp Wit benadr. Lampinstelling Reset SCH-INS 0 0 0 0 0 1 Helder PRJ-INS Standaard Help SEL/INS Enkele INS END Onderdelen voor afstelling Beeld SCH-INS 0 0 Aan PRJ-INS Kader Help Instellen van het geprojecteerde beeld terwijl u ernaar kijkt Druk op ENTER. · Het gekozen onderdeel (bijv. "Helder") wordt afzonderlijk onderaan op het scherm aangegeven. · Als u op P of R drukt, zal het volgende onderdeel ("Rood" na "Helder") aangegeven worden. Grootte Aanpassen Bldverschuiv. Het onderdeel wordt afzonderlijk aangegeven Beeld Helder SEL/INS 0 Rtn. -menu END Opmerking · Druk nog een keer op ENTER om naar het vorige scherm terug te keren. 4 Druk op O of Q om het geselecteerde onderdeel af te stellen. · De afstelling wordt opgeslagen. Beeld Beeldmodus Contrast Helder Rood Blauw Kleurtmp Wit benadr. Lampinstelling Reset SCH-INS 0 15 0 0 0 1 PRJ-INS Standaard Help Helder 5 Druk op MENU/HELP. · Het menuscherm verdwijnt. SEL/INS Enkele INS END Opmerking · De menutoetsen werken niet wanneer de "Automat. sync. ", "Pauzetijd", "VASTLEGGEN" of "AV DEMPING" functies worden gebruikt. 38 Beeldinstellingen ("Beeld" menu) Menubediening n Blz. 37 Q Voorbeeld: "Beeld" menuscherm voor COMPUTER (RGB)-ingang Beeld Beeldmodus Contrast Helder Rood Blauw Kleurtmp Wit benadr. Lampinstelling Reset SCH-INS 0 0 0 0 0 1 Helder PRJ-INS Standaard Help Q Voorbeeld: "Beeld" menuscherm voor S-VIDEO-ingang Beeld Beeldmodus Contrast Helder Kleur Tint Scherpte Kleurtmp Wit benadr. Progressief Lampinstelling Reset SCH-INS 0 0 0 0 0 0 1 3D Progressief Helder PRJ-INS Standaard Help SEL/INS ENTER END SEL/INS ENTER END 1 Kiezen van de beeldmodus Beschikbare instellingen Standaard Presentatie Beschrijving Voor een standaard beeld Maakt donkere partijen van het beeld helderder voor een meer levendige presentatie. [. . . ] 1300-135-022 http://www. sharp. net. au Latijns-Amerika Sharp Electronics Corp. Latin American Group (305) 264-2277 www. servicio@sharpsec. com http://www. siempresharp. com Duitsland Sharp Electronics (Europe) GMBH 01805-234675 http://www. sharp. de Nieuw-Zeeland Sharp Corporation of New Zealand (09) 634-2059, (09) 636-6972 http://www. sharp. net. nz Singapore Sharp-Roxy Sales (S) Pte. 65-226-6556 ckng@srs. global. sharp. co. jp http://www. sharp. com. sg Sharp-Roxy (HK) Ltd. (852) 2410-2623 dcmktg@srh. global. sharp. co. jp http://www. sharp. com. hk Sharp Corporation (Taiwan) 0800-025111 http://www. sharp-scot. com. tw Sharp-Roxy Sales & Service Co. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON EMP-30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON EMP-30 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag