Gebruiksaanwijzing EPSON EH-TW550 QUICK REFERENCE GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON EH-TW550. Wij hopen dat dit EPSON EH-TW550 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON EH-TW550 te teleladen.


EPSON EH-TW550 QUICK REFERENCE GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1547 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON EH-TW550 QUICK START MANUAL (1507 ko)
   EPSON EH-TW550 QUICK START MANUAL (1507 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON EH-TW550QUICK REFERENCE GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Laad de accu niet op een plaats met hoge temperaturen op, zoals in de buurt van een vuur of in direct zonlicht. De accu zou anders kunnen gaan lekken, oververhit worden of exploderen. € Bevestig altijd het accudeksel nadat u de accu van het gereedschap of de acculader hebt losgemaakt. Het is anders mogelijk dat de accupolen kortgesloten worden met mogelijk brand tot gevolg. [. . . ] Deze opstarttijd ontstaat wanneer de trekker voor de eerste keer wordt overgehaald na het installeren van een nieuw accupack of wanneer het apparaat minstens 1 minuut niet gebruikt is. De draaiing begint zonder opstarttijd tijdens het tweede en het daaropvolgende gebruik. indicatiepaneel (1) (2) Bediening van de schake­ laar voor linksomdraaien 1. Druk de startschakelaar iets in om het gereedschap langzaam te laten beginnen met draaien. OPMERKING: Wanneer de knop in de volgende gevallen wordt ingedrukt, zal de indicator het accuniveau niet aangeven. Indb 49 2013-8-8 16:29:49 • Het gereedschap of de accuniveauknop is ongeveer één minuut niet bediend. Druk nog een keer op de accuniveauknop nadat de startschakelaar is ingedrukt. Stop met het gebruik en wacht tot de temperatuur van de accu voldoende is gezakt. Eén lampje brandt Eén lampje knippert • W a n n e e r de oververhittingbeveiligingsfunctie is geactiveerd, moet u het gereedschap goed laten afkoelen (minstens 30 minuten). Het gereedschap kan weer gebruikt worden wanneer het oververhittingwaarschuwingslampje uitgaat. € Zorg ervoor dat u het gereedschap niet zodanig gebruikt dat de oververhittingbeveiligingsfunctie veelvuldig in werking treedt. Zorg dat de accu vóór gebruik goed op het gereedschap is bevestigd. Als de accu niet goed is bevestigd wanneer de schakelaar wordt aangezet, gaan het oververhitting waarschuwingslampje en het laag accuniveau waarschuwingslampje knipperen om aan te geven dat veilig gebruik niet mogelijk is en zal de hoofdeenheid niet normaal draaien. Plaats de accu in de hoofdeenheid van het gereedschap totdat het rode of gele label verdwijnt. oPGELET: ●● Levensduur van de accu Recyclen van de accu ATTENTIE: De levensduur van de oplaadbare accu is niet onbeperkt. U dient een nieuwe accu aan te schaffen indien de gebruikstijd na de accu geladen te hebben aanzienlijk korter wordt. Voor een veilig gebruik ●● ●● Aanbevelingen voor gebruik Accudeksel Aansluitpunten Om het milieu te beschermen en nog­ maals bruikbare materialen te recyclen, dient u de accu naar een hiervoor bestemd inzamelpunt te brengen. [Acculader] Opladen OPGELET: • Als de temperatuur van de accu lager wordt dan ongeveer −10°C, zal het opladen automatisch stoppen om een verslechtering van de toestand van de accu te voorkomen. • De optimale omgevingstemperatuur is tussen 0°C (32°F) en 40°C (104°F). Als de accu wordt gebruikt terwijl de temperatuur van de accu lager is dan 0 °C (32°F), kan het voorkomen dat het elektrisch gereedschap niet goed functioneert. Indb 51 2013-8-8 16:29:50 • Gebruik de lader bij een temperatuur tussen de 0°C en de 40°C en laad de accu op bij een temperatuur die vergelijkbaar is met de temperatuur van de accu zelf. (Er mag niet meer dan 15°C verschil zijn tussen de temperatuur van de accu en de temperatuur van de oplaadlocatie. [. . . ] Als de temperatuur van de accu minder dan -10°C is, zal de laadindicator (oranje) ook gaan knipperen. Het opladen begint wanneer de statustemperatuur van de accu hoger wordt. Uit Brandt Knippert Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en ver­ wijderen van oude uitrustingen en lege batterijen Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende docu­ enten m betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON EH-TW550

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON EH-TW550 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag