Gebruiksaanwijzing EPSON B-510DN SETUP GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON B-510DN. Wij hopen dat dit EPSON B-510DN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON B-510DN te teleladen.


EPSON B-510DN SETUP GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1089 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON B-510DN (5095 ko)
   EPSON B-510DN BROCHURE (928 ko)
   EPSON B-510DN NETWORK GUIDE (1557 ko)
   EPSON B-510DN AUTRE BROCHURE (924 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON B-510DNSETUP GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees dit gedeelte zorgvuldig door en bewaar het op een goed toegankelijke plaats. De symbolen in deze handleiding zijn onderverdeeld volgens hun mate van belangrijkheid, zoals hieronder beschreven. Waarschuwingen moeten goed in acht genomen worden om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen. Voorzorgsmaatregelen moeten in acht genomen worden om licht letsel of apparatuurschade te voorkomen. [. . . ] Trek de stekker van het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact en neem contact op met de leverancier of een servicecentrum van Seiko Epson. Als er water of andere vloeistof in deze apparatuur terechtkomt, moet u verder gebruik staken. Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact en neem contact op met de leverancier of met een servicecentrum van Seiko Epson voor advies. het product kan beschadigd raken of ongelukken veroorzaken als het valt. Niet gebruiken op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad of veel stof. De apparatuur kan vallen of in elkaar klappen, wat schade en letsel kan veroorzaken. Trek voor alle veiligheid de stekker van dit product uit het stopcontact wanneer het langere tijd niet gebruikt wordt. Voordat u het product verwijdert, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en alle kabels die er op aangesloten zijn, loshalen. Geen telefoonlijn aansluiten op de connector van de lade-uitstoter; dat kan de telefoonlijn en de printer beschadigen. Open het deksel niet tijdens het afdrukken of terwijl de papiersnijder werkt. Snoeren of andere voorwerpen mogen niet achter de printer blijven haken. Als u de lintcassette vervangt, moet u eerst de linkerkant van de cassette optillen: til vervolgens de hele lintcassette op. Bij gebruik van rolpapier met twee lagen, moet u het bovenste en onderste blad in één lijn met de papieruitvoer brengen. Als u geen wikkelspoel gebruikt, trekt u het rolpapier een stukje uit en sluit u het papierroldeksel; scheur het papier vervolgens via de papiersnijder af. Alleen type A: Bij gebruik van rolpapier met twee lagen trekt u het papier uit met de onderrand van de printer voor als geleider (zie afb. Steek het uiteinde van onderste laag papier (het journaalpapier) in de wikkelspoel (zie afb. Voer het papier met de knop FEED in zodat het zich om de spoel wikkelt. NB: Het papierroldeksel tijdens afdrukken of papiertoevoer niet openen. Tijdens gebruik van de printer moet u niet vergeten het rolpapier bij de papiersnijder af te scheuren nadat u klaar bent met het invoeren van het papier. Alleen type A: Verwijder de wikkelspoel en open de printer met de openingshendel (zie afb. Het afdrukken stopt voordat alle regels afgedrukt zijn of de printer drukt dezelfde regel herhaaldelijk af Als de juiste netspanningsadapter niet gebruikt wordt zal de printer niet goed functioneren. Zorg ervoor dat de juiste netspanningsadapter op de printer wordt aangesloten met verwijzing naar de tabel hieronder: *Veeltalig duidt op het printer model dat elk van de volgende kan afdruken: Japanse Kanji, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Thaise tekens of Koreaanse tekens. [. . . ] Type A en B: Het mes van de automatische papiersnijder bevindt zich niet op de normale positie; de automatische papiersnijder is vastgelopen. Als het een eenvoudige obstructie betreft, wordt de fout automatisch gecorrigeerd. Is dat niet het geval, raadpleeg dan de onderstaande instructies om het mes met de hand weer op de normale positie te zetten. Zie onderstaande instructies om het vastgelopen papier te verwijderen: Controleer of de voorgeschreven voedingsbron gebruikt wordt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON B-510DN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON B-510DN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag