Gebruiksaanwijzing EPSON ACULASER MX14NF SAFETY GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON ACULASER MX14NF. Wij hopen dat dit EPSON ACULASER MX14NF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON ACULASER MX14NF te teleladen.


EPSON ACULASER MX14NF SAFETY GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7067 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON ACULASER MX14NF SETUP GUIDE (1421 ko)
   EPSON ACULASER MX14NF (13091 ko)
   EPSON ACULASER MX14NF SETUP GUIDE (1421 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON ACULASER MX14NFSAFETY GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] For more details on available collection facilities please contact your local government office or the retailer where you purchased this product. use of the chemical symbols Pb , Cd or Hg indicates if these metals are used in the battery. Nederlands Op uw product is een label van een rolcontainer met een kruis erdoor aangebracht. Dit label wil zeggen dat dit product en de batterijen in het product niet bij het normale huishoudelijk afval mogen worden ingezameld. [. . . ] Veiligheidsinformatie Ozon Verspreiding van ozon Ozon is een gas dat door LED-printers wordt geproduceerd. Risicobeperking U kunt het risico van blootstelling aan ozon minimaliseren door de volgende omstandigheden te voorkomen: ❏ gebruik van meerdere LED-printers in een kleine ruimte; ❏ gebruik in een zeer lage luchtvochtigheid; ❏ gebruik in slecht geventileerde ruimten; ❏ langdurig en onafgebroken afdrukken in een van de hierboven genoemde omstandigheden. Locatie van de printer De printer moet zodanig worden geplaatst dat de geproduceerde gassen en warmte: ❏ niet rechtstreeks in het gezicht van de gebruiker worden geblazen; ❏ zo mogelijk rechtstreeks worden afgevoerd tot buiten het gebouw. Standaard en goedkeuringen Europees model Epson AcuLaser MX14 Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG EMC richtlijn 2004/108/EC EN60950-1 EN55022 Klasse B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024 R&TTE-richtlijn 1999/5/EG ETSI ES203 021 EN60950-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ – – MX14NF ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Veiligheidsvoorschriften 7 Epson AcuLaser MX14 Series Safety Information Guide Voor gebruikers in Europa (alleen Epson AcuLaser MX14NF) Wij, van Seiko Epson Corporation verklaren hierbij dat het apparaatmodel L672B voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. For more details on available collection facilities please contact your local government office or the retailer where you purchased this product. use of the chemical symbols Pb , Cd or Hg indicates if these metals are used in the battery. Nederlands Op uw product is een label van een rolcontainer met een kruis erdoor aangebracht. Dit label wil zeggen dat dit product en de batterijen in het product niet bij het normale huishoudelijk afval mogen worden ingezameld. Om eventuele schade aan het milieu of de gezondheid van de mens te voorkomen moeten dit product en de batterijen gescheiden van al het ander afval worden ingezameld, zodat alles op een verantwoorde wijze kan worden verwerkt. Voor meer informatie over uw lokale afvalinzameling wendt u zich tot uw gemeente of de leverancier bij wie u dit product hebt gekocht. Gebruik van de chemische symbolen Pb, Cd of Hg geeft aan of deze metalen worden gebruikt in de batterij. Para más información sobre las instalaciones de recolección disponibles, diríjase a las autoridades locales o al punto de venta donde adquirió este producto. For more details on available collection facilities please contact your local government office or the retailer where you purchased this product. use of the chemical symbols Pb , Cd or Hg indicates if these metals are used in the battery. Nederlands Op uw product is een label van een rolcontainer met een kruis erdoor aangebracht. Dit label wil zeggen dat dit product en de batterijen in het product niet bij het normale huishoudelijk afval mogen worden ingezameld. Om eventuele schade aan het milieu of de gezondheid van de mens te voorkomen moeten dit product en de batterijen gescheiden van al het ander afval worden ingezameld, zodat alles op een verantwoorde wijze kan worden verwerkt. Voor meer informatie over uw lokale afvalinzameling wendt u zich tot uw gemeente of de leverancier bij wie u dit product hebt gekocht. Gebruik van de chemische symbolen Pb, Cd of Hg geeft aan of deze metalen worden gebruikt in de batterij. Para más información sobre las instalaciones de recolección disponibles, diríjase a las autoridades locales o al punto de venta donde adquirió este producto. For more details on available collection facilities please contact your local government office or the retailer where you purchased this product. use of the chemical symbols Pb , Cd or Hg indicates if these metals are used in the battery. [. . . ] For more details on available collection facilities please contact your local government office or the retailer where you purchased this product. use of the chemical symbols Pb , Cd or Hg indicates if these metals are used in the battery. Nederlands Op uw product is een label van een rolcontainer met een kruis erdoor aangebracht. Dit label wil zeggen dat dit product en de batterijen in het product niet bij het normale huishoudelijk afval mogen worden ingezameld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON ACULASER MX14NF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON ACULASER MX14NF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag