Gebruiksaanwijzing EPSON ACULASER C8600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON ACULASER C8600. Wij hopen dat dit EPSON ACULASER C8600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON ACULASER C8600 te teleladen.


EPSON ACULASER C8600 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3746 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON ACULASER C8600 (655 ko)
   EPSON ACULASER C8600 SETUP GUIDE (496 ko)
   EPSON ACULASER C8600 UNPACKING SHEET (768 ko)
   EPSON ACULASER C8600 REFERENCE GUIDE (7839 ko)
   EPSON ACULASER C8600 QUICK REFERENCE GUIDE (498 ko)
   EPSON ACULASER C8600 NETWORK ADMINISTRATOR'S GUIDE (4201 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON ACULASER C8600

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kleurenlaserprinter Auteursrechten Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via fotokopieën of opnamen, hetzij op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. SEIKO EPSON CORPORATION wijst alle patentaansprakelijkheid af wat betreft het gebruik van de informatie in dit document. Evenmin kan SEIKO EPSON CORPORATION aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie in dit document. Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen door de koper van dit product of door derden verantwoordelijk worden gesteld voor schade, verliezen of onkosten ontstaan als gevolg van ongelukken, foutief gebruik of misbruik van dit product, onbevoegde wijzigingen en reparaties, of (buiten de V. S. ) als de bedienings- en onderhoudsinstructies van Seiko Epson Corporation niet strikt worden gevolgd. [. . . ] Beperkt toegankelijke printers: Deze NDPS-printers zijn met NetWare Administrator toegevoegd aan de NDS-structuur. Vanaf werkstations zijn deze printers alleen beschikbaar via de lijst met NDS-objecten. Voor dergelijke printers worden de functies voor beveiliging en kennisgevingen voor afdruktaken optimaal benut. Printeragent automatisch maken U kunt automatisch een printeragent maken. Raadpleeg het gedeelte Creating Public Access Printers Automatically (Automatisch algemeen toegankelijke printers instellen) in de handleiding van EpsonNet NDPS Gateway voor meer informatie. Printeragent handmatig maken U kunt printeragenten voor algemeen toegankelijke of beperkt toegankelijke printers maken. De manier waarop u een printeragent maakt, hangt af van het printertype dat u hebt geselecteerd. Selecteer een printertype (algemeen of beperkt toegankelijk). 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Hoe 133 2. Ga verder met stap 3 als u een beperkt toegankelijke printer wilt instellen. Dubbelklik in NetWare Administrator op het NDPS Manager-object dat u hebt gemaakt. Geef de naam voor de printeragent op en stel EpsonNet NDPS Gateway Configuration (EpsonNet NDPS-gatewayconfiguratie) in als het type voor de gateway. Kies Create (Maken) en NDPS Printer (NDPS-printer) in het menu Object. Geef de naam van de agent op, klik op Create a new Printer Agent (Een nieuwe printeragent maken) en op Create (Maken). Selecteer het NDPS Manager-object dat u hebt gemaakt en stel EpsonNet NDPS Gateway Configuration (EpsonNet NDPS-gatewayconfiguratie) in als gatewaytype. U kunt het beste een netwerkstatusvel afdrukken voor de netwerkinterface en overeenkomende items configureren. Verbinding via Remote (LPR on IP) (Extern (LPR op IP)): IP Address (IP-adres): Geef het IP-adres van de netwerkinterface op. Als u in alle vakken een waarde hebt opgegeven, klikt u op Finish (Voltooien). Selecteer de betreffende printerdriver voor Windows Me/98 en Windows 2000/NT 4. 0. Dubbelklik in NetWare Administrator op het NDPS Manager-object en op Printer Agent List (Printeragentenlijst). Controleer of voor de status van de printeragent die u zojuist hebt gemaakt, de waarde Idle (Niet actief) wordt weergegeven. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Printer instellen op werkstations Zie de online-documentatie van Novell voor meer informatie over het instellen van de printer op de werkstations. Instellingen voor UNIX-gebruikers Instellingen voor UNIX In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de printer met de opdracht lpr kunt instellen voor verschillende UNIX-systemen. De printer biedt ondersteuning voor veel standaard UNIX-opdrachten en kan zonder een speciaal configuratiehulpprogramma worden geconfigureerd vanaf een hostcomputer. De printer kan als externe printer functioneren in systemen waarop overdracht via TCP/IP Ethernet met het lpr-protocol voor extern afdrukken of standaard-ftp (file transfer protocol) wordt gebruikt. [. . . ] De volgende methoden zijn beschikbaar. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 EpsonNet SetupManager Zie "EpsonNet SetupManager" op pagina 230 voor meer informatie. EpsonNet NDPS Gateway EpsonNet NDPS Gateway is een gatewaytoepassing waarmee u in de NDPS-omgeving (Novell Distributed Print Services) van NetWare kunt afdrukken op een Epson-printer en de status van de printer kunt controleren. Gebruik het installatiehulpprogramma van EpsonNet NDPS Gateway om de printerdriver in RMS (Resource Management Service) te plaatsen. Als de printerdriver in RMS is geïnstalleerd, wordt de driver automatisch geïnstalleerd op de werkstations. Instructies voor het gebruik van een router voor inbelverbindingen In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een router voor inbelverbindingen gebruikt. Tips voor beheerders 253 Als DHCP wordt gebruikt voor het toewijzen van een IP-adres voor de printer en de functie Dynamic DNS (Dynamische DNS) niet wordt ondersteund, moet u telkens de printerpoortinstelling wijzigen wanneer u de printer inschakelt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON ACULASER C8600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON ACULASER C8600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag