Gebruiksaanwijzing EPSON ACULASER C2900 SAFETY GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON ACULASER C2900. Wij hopen dat dit EPSON ACULASER C2900 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON ACULASER C2900 te teleladen.


EPSON ACULASER C2900 SAFETY GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12902 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON ACULASER C2900 (7016 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON ACULASER C2900SAFETY GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] La garantie ne couvre pas : -- Les défauts dus à une altération ou la détérioration du produit causée par une chute, un choc accidentel, -- Les défauts dus à une utilisation anormale du produit, un montage des pièces détachées, non conformes aux préconisations et instructions fournies par EPSON dans la présente notice ou sur le site www. 0 par l’utilisateur, -- Les défauts dus à une réparation effectuée par l’utilisateur ou un tiers non autorisé, hors échanges des pièces détachées fournies par EPSON, -- Les défauts causés par des pièces non fournies par EPSON dans l’emballage d’origine, -- ou l’utilisation de pièces détachées non homologuées par EPSON, en particulier l’utilisation de batterie non homologuée par Français 49 FR EPSON comme la batterie authentique, -- Les défauts dus à toute autre cause qu’un défaut de matériaux ou de fabrication, -- Un affaiblissement progressif dans le temps de la capacité de la batterie rechargeable EPSON (086x) qui ne constitue pas un défaut de matériaux ou de fabrication du produit. La garantía no cubre: -- Los defectos debidos a una alteración o el deterioro del producto causados por una caída o un golpe fortuito, -- Los defectos debidos a una utilización anormal del producto, un montaje de las piezas de recambio no conforme con las recomendaciones e instrucciones dadas por EPSON en el presente manual o en la página web www. Las piezas de recambio vendidas separadamente, exceptuando las piezas de desgaste (p. [. . . ] Vraag toestemming voor u personen filmt, met name als u de opnemen wilt bewaren en/of de video’s wilt verspreiden via internet of enig ander medium. Verspreid geen onterende beelden of beelden die de reputatie of waardigheid van een persoon schade kunnen toebrengen. Drone voor bewaking of spionage is strikt verboden en kan door de wet bestraft worden. Controleer of het gebruik dat u van de camera’s aan boord van de AR. Drone maakt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ten aanzien van de privacybescherming is. Het gebruik van de batterij •  Aangezien het gebruik van een Lithium Polymeerbatterij een belangrijk risico inhoudt dat ernstige materiële en persoonlijke schade kan veroorzaken, zal de gebruiker hiervoor de verantwoordelijkheid dragen. Aangezien de fabrikant en verdeler het correcte gebruik van de batterij niet kunnen controleren (opladen, ontladen, bewaring enz. ), kunnen ze niet verantwoordelijk gesteld worden voor veroorzaakte persoonlijke en materiële schade. €  Belet het vocht in contact te komen met uw huid of ogen als de batterij lekt. Overvloedig spoelen met koud water bij contact met de ogen en een arts raadplegen. €  Schakel de lader onmiddellijk uit als u een verdachte geur, geluid of rook merkt. 0 is geïnstalleerd (voor binnen of buiten) en vervol gens het vluchttype (binnen of buiten) dat u wilt uitvoeren. Opmerking: Voor een intuïtievere besturing raden wij aan om de optie Magnetometer te activeren in de instellingen van de AR. 0 in uw eigen referentiestelsel bestuurd worden in plaats van dat van de AR. NEDERLANDS 131 Optie Absolute bediening geactiveerd / Optie Joypad Modus geactiveerd In een positie tegenover de AR. Optie Absolute bediening geactiveerd / Optie Joypad Modus gedeactiveerd In een positie tegenover de AR. 0: •  Houd de toets Versnellingsmeter rechts onderaan vast en kantel de smartphone naar voren om de AR. €  Houd de toets Versnellingsmeter rechts onderaan vast en kantel de smartphone naar achteren om de AR. €  Houd de toets Versnellingsmeter rechts onderaan vast en kantel de smartphone naar rechts om de AR. €  Houd de toets Versnellingsmeter rechts onderaan vast en kantel de smartphone naar links om de AR. 0 en een persoon, huisdier of voorwerp te vermijden, raden we u aan de AR. 0 en de smartphone te groot wordt (hoger dan ongeveer 50 meter, volgens de Wi-Fi omgeving), kunnen de twee toestellen uitgeschakeld worden. [. . . ] Personen worden verzocht contact op te nemen met de verdeler die hen het product verkocht heeft of bij hun gemeente inlichtingen in te winnen over hoe en waar ze dit product kwijt kunnen zodat het gerecycleerd kan worden en het milieu geëerbiedigd wordt. Ondernemingen worden verzocht contact op te nemen met hun leveranciers en hun verkoopsvoorwaarden in het contract te raadplegen. Het product mag niet weggegooid worden samen met andere commercieel afval. Conformiteitverklaring Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, Frankrijk, verklaart onder haar exclusieve verantwoordelijkheid dat het product zoals beschreven in de onderhavige gebruikershandleiding voldoet aan de technische normen EN301489-17, EN300328, EN71-, EN71-3, EN62115 volgens de bepalingen van de richtlijn R&TTE 1999/5/EC, en de richtlijn met betrekking tot algemene veiligheid van producten 2001/95/CE. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON ACULASER C2900

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON ACULASER C2900 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag