Gebruiksaanwijzing EPSON ACULASER C1700 GUIDE DE SÉCURITÉ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing EPSON ACULASER C1700. Wij hopen dat dit EPSON ACULASER C1700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing EPSON ACULASER C1700 te teleladen.


EPSON ACULASER C1700 GUIDE DE SÉCURITÉ: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4938 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   EPSON ACULASER C1700 SETUP GUIDE (1222 ko)
   EPSON ACULASER C1700 (5501 ko)
   EPSON ACULASER C1700 SETUP GUIDE (5501 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding EPSON ACULASER C1700GUIDE DE SÉCURITÉ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Veiligheidsvoorschriften 1 Epson AcuLasaer C1700/C1750 Series Safety Information Guide ❏ Gebruik geen stopcontact met een schakelaar of een automatische tijdschakelklok. Als de voeding per ongeluk wordt onderbroken, kunnen belangrijke gegevens in het geheugen van de computer en printer verloren gaan.  Haal in de volgende gevallen de stekker uit het stopcontact en doe een beroep op een onderhoudsmonteur: A B C D als het netsnoer of de stekker beschadigd is; als er vloeistof in de printer is gekomen; als de printer is blootgesteld aan regen of water; als de printer niet normaal werkt terwijl alle instructies goed zijn opgevolgd Wijzig alleen instellingen waarvoor een procedure is opgenomen in de handleiding. [. . . ] Zet de printer niet op een bed, bank, tapijt of soortgelijke ondergrond. Zet de printer ook nooit in een kleine, afgesloten ruimte, tenzij er voldoende ventilatie rond de printer is.  Plaats computer en printer niet in de buurt van mogelijke bronnen van elektromagnetische storingen, zoals luidsprekers en basisstations van draadloze telefoons.  Laat rond de printer voldoende ruimte vrij voor een goede ventilatie. Gebruik van de printer ❏ Zorg dat u niet de fixeereenheid, aangegeven met LET OP, of het omliggende gebied, aanraakt. Wanneer de printer in gebruik is, kan de fixeereenheid zeer warm worden. Als u een van deze delen moet aanraken, zet u de printer uit en moet u het apparaat eerst 40 minuten laten afkoelen. U zou onderdelen kunnen raken die onder een gevaarlijk hoge spanning staan of u zou kortsluiting kunnen veroorzaken met alle risico's van dien voor brand of elektrische schokken. Hoewel de printer tegen een stootje kan, kunnen onderdelen door onnodig gebruik van kracht beschadigd worden. Veiligheidsvoorschriften 4 Epson AcuLasaer C1700/C1750 Series Safety Information Guide ❏ Wijzig alleen instellingen waarvoor een procedure is opgenomen in de handleiding. Als u andere instellingen wijzigt, brengt u mogelijk schade aan het product toe die alleen door een ervaren onderhoudsmonteur kan worden hersteld.  In de volgende gevallen moet u de printer niet uitschakelen: Voor Epson AcuLaser C1700 - Nadat u de printer hebt ingeschakeld, wacht u totdat Gereed/Gegevens-gaat branden. Voor Epson AcuLaser C1750 Serie - Nadat u de printer hebt ingeschakeld, wacht u totdat Ready (Gereed) op het display verschijnt.  Raak de onderdelen in het binnenwerk van de printer nooit aan, tenzij dit wordt voorgeschreven in deze handleiding.  Neem alle waarschuwingen en voorschriften die op de printer zelf staan in acht.  Probeer deze printer niet zelf te repareren, tenzij dit duidelijk staat uitgelegd in de printerdocumentatie. [. . . ] Risicobeperking U kunt het risico van blootstelling aan ozon minimaliseren door de volgende omstandigheden te voorkomen: ❏ Gebruik van meerdere LED-printers in een kleine ruimte ❏ gebruik in een zeer lage luchtvochtigheid; ❏ gebruik in slecht geventileerde ruimten; ❏ langdurig en onafgebroken afdrukken in een van de hierboven genoemde omstandigheden. Veiligheidsvoorschriften 6 Epson AcuLasaer C1700/C1750 Series Safety Information Guide Locatie van de printer De printer moet zodanig worden geplaatst dat de geproduceerde gassen en warmte: ❏ niet rechtstreeks in het gezicht van de gebruiker worden geblazen; ❏ zo mogelijk rechtstreeks worden afgevoerd tot buiten het gebouw. norm en goedkeuringen Europees model Laag voltage richtlijn 2006/95/EC EMC richtlijn 2004/108/EC EN55022 Klasse B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024 R&TTE richtlijn 1999/5/EC* EN300 328 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950-1 * Dit is alleen van toepassing op de Epson AcuLaser C1750W. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING EPSON ACULASER C1700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding EPSON ACULASER C1700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag