Gebruiksaanwijzing ELICA STRIPE WH/A/60/LX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ELICA STRIPE WH/A/60/LX. Wij hopen dat dit ELICA STRIPE WH/A/60/LX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ELICA STRIPE WH/A/60/LX te teleladen.


ELICA STRIPE WH/A/60/LX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6639 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ELICA STRIPE WH/A/60/LX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Waarschuwing Alvorens reinigingsof onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, de kap ontkoppellen van de elektrische voeding door het verwijderen van de stekker of door het loskoppelen van de algemene schakelaar van de woning. draag bij alle installatieen onderhoudswerkzaamheden werkhandschoenen. Deze apparatuur kan worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en behoefte kennis, mits ze onder juist toezicht zijn of instructies hebben 28 gekregen over hoe het apparaat veilig te gebruiken en zich bewust zijn van de verwante gevaren. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden, om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. [. . . ] Het gebruik De kap is vervaardigd voor gebruik in de afzuigversie met afvoer naar buiten, of de filtrerende versie, met luchtcirculatie. Uitvoering als afzuigend apparaat De aangezogen rook en damp worden naar buiten geleid via een afvoerpijp die is aangesloten op de verbindingsring aan de bovenkant van de wasemkap. Attentie: De afvoerpijp wordt hierbij niet geleverd en moet apart aangekocht worden. De diameter van de afvoerpijp moet even groot zijn als die van de verbindingsring. Verbind de afzuigkap aan wandafvoerpijpen en afvoeropeningen met dezelfde diameter als de luchtuitgang (verbindingsflens). Het gebruik van wandafvoerpijpen of afvoeropeningen met een kleinere diameter zal leiden tot een vermogensverlies en een sterke toename van het bedrijfsgeluid. Op het product of op de bijbehorende Het symbool documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. Verhoog de snelheid alleen wanneer er veel rook of damp is en gebruik de maximumsnelheid alleen in extreme situaties. Vervang de koolstoffilter(s) indien nodig om een goede efficiëntie voor het wegnemen van geurtjes te Filtrerende versie De opgenomen lucht wordt ontvet en gefilterd voordat het weer wordt teruggevoerd in het vertrek. Om de kap in deze uitvoering te gebruiken dient een extra actief koolstoffiltersysteem te worden toegevoegd. Het installeren De minimum afstand tussen het kookvlak van het fornuis en het laagste deel van de afzuigkap mag niet onder de 45cm liggen, in geval van een elektrisch fornuis en 50cm, in geval van een gas- of gemengd fornuis. Indien in de installatie-aanwijzing van het gaskooktoestel een grotere afstand wordt aangegeven moet hiermee rekening worden gehouden. Elektrische aansluiting De netspanning moet overeenkomen met de spanning vermeld op het etiket met eigenschappen, te vinden aan de binnenkant van de afzuigkap. Als de afzuigkap een stekker heeft, moet deze in een stopcontact worden gestoken dat voldoet aan de geldende voorschriften op een, ook na de 29 installatie, goed bereikbare plaats. Heeft de kap geen stekker (rechtstreekse verbinding met het net) of is deze, ook na de installatie, niet goed te bereiken, dan moet er een tweepolige schakelaar worden geplaatst die de volledige ontkoppeling van het net garandeert in het geval van een overspanning van klasse III, in overeenstemming met de installatie normen. Alvorens de afzuigkap weer aan het voedingsnet aan te sluiten controleer eerst of deze goed werkt, controleer daarom altijd of de voedingskabel goed is aangesloten. De afzuigkap is voorzien van een speciale voedingskabel; als de kabel beschadigd is, vraag de technische dienst voor een nieuwe kabel. Voor de installatie: • Controleer of het aangeschafte product, qua afmetingen, geschikt is voor de gekozen installatie plaats. • Verwijder het/de koolstoffilter/s (*) indien meegeleverd (zie ook het betreffende hoofdstuk). [. . . ] De mogelijke uitschakeltijden zijn: Snelheid (zuigkracht) 1: 20 minuten Snelheid (zuigkracht) 2: 15 minuten Snelheid (zuigkracht) 3: 10 minuten Intensieve snelheid (zuigkracht): 5 minuten Filter verzadiging indicatie De kap is voorzien van een functie die, volgens regelmatige tijden, de gebruiker waarschuwt als de filters verzadigd zijn zodat de onderhoudshandelingen uitgevoerd moeten worden. Vetfilter verzadiging indicatie: Met uitgeschakelde kap (OFF) gaan alle snelheid (zuigkracht) Ledden 40 seconden continu aan. Koolstoffilter verzadiging indicatie: Met uitgeschakelde kap (OFF) gaan alle snelheid (zuigkracht) Ledden 40 seconden knipperend aan. Activering van de koolstoffilter verzadiging indicatie: deze is gewoonlijk uitgeschakeld, om deze te activeren zet de kap uit (OFF) en druk tegelijkertijd langer dan 3 seconden op de knoppen T3 en T5, de Ledden L3 en L5 gaan knipperen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ELICA STRIPE WH/A/60/LX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ELICA STRIPE WH/A/60/LX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag