Gebruiksaanwijzing ELICA REEF IX/A/60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ELICA REEF IX/A/60. Wij hopen dat dit ELICA REEF IX/A/60 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ELICA REEF IX/A/60 te teleladen.


ELICA REEF IX/A/60 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7668 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ELICA REEF IX/A/60

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De bereikbare onderdelen kunnen bijzonder warm worden als deze tegelijkertijd met kookapparaten gebruikt worden. Wat betreft technische- en veiligheidsmaatregelen voor de rookafvoer zich strikt houden aan de regelingen voorzien door de plaatselijke bevoegde autoriteiten. De wasemkap moet regelmatig schoongemaakt worden, zowel binnen als buiten (MINSTENS EENMAAL PER MAAND, neem in ieder geval hetgeen in deze handleiding is aangegeven in acht). Het niet in acht nemen van de reinigingsnormen van de wasemkap en van de vervanging en reiniging van de filters kan brandgevaar veroorzaken. [. . . ] Het gebruik De kap is vervaardigd voor gebruik in de afzuigversie met afvoer naar buiten, of de filtrerende versie, met luchtcirculatie. Uitvoering als afzuigend apparaat De aangezogen rook en damp worden naar buiten geleid via een afvoerpijp die is aangesloten op de verbindingsring aan de bovenkant van de wasemkap. Attentie: De afvoerpijp wordt hierbij niet geleverd en moet apart aangekocht worden. De middellijn van de afvoerpijp moet even groot zijn als die van de verbindingsring. De horizontale stukken van de buis moeten enigszins omhoog hellen (ongeveer 10°) om de lucht gemakkelijk naar buiten te voeren. Verbind de wasemkap aan wandafvoerpijpen en afvoeropeningen met dezelfde diameter als de luchtuitgang (verbindingsflens). Het gebruik van wandafvoerpijpen of afvoeropeningen met een kleinere diameter zal leiden tot een vermogensverlies en een sterke toename van het bedrijfsgeluid. Montage Filtrerende versie Hiervoor is het voldoende een, bij uw leverancier verkrijgbare, koolstoffilter te gebruiken. De afgezogen lucht wordt ontvet en gefilterd voordat zij weer teruggeblazen wordt in het vertrek via het bovenste rooster De modellen zonder afzuigmotor werken alleen als apparaten met afvoer van de lucht naar buiten, en moeten worden verbonden met een perifere afzuigunit (niet meegeleverd). De instructies voor de aansluiting worden met de perifere afzuigunit geleverd. Voor de installatie: • Controleer of het aangeschafte product, qua afmetingen, geschikt is voor de gekozen installatie plaats. • Verwijder het/de koolstoffilter/s (*) indien meegeleverd (zie ook het betreffende hoofdstuk). Dit/deze moet/en alleen gemonteerd worden als de afzuigkap als filterend apparaat gebruikt wordt. € Controleer of er, voor het vervoer, in de afzuigkap voorwerpen zijn geplaatst (bijvoorbeeld zakjes met schroeven (*), garantiebewijs (*) enz. ), indien deze voorwerpen aanwezig zijn haal ze eruit en bewaar ze goed. € Indien mogelijk, ontkoppel en verwijder de meubelen onder en rond de installatie ruimte om de achterwand / het plafond gemakkelijker te bereiken. Indien niet mogelijk alle betreffende onderdelen afdekken om deze te beschermen. Kies een vlak oppervlak plaats een afscherming en zet hierop de wasemkap en de meegeleverde onderdelen. € Controleer tevens of er in de buurt van de installatie ruimte (op een, ook met gemonteerde kap, goed bereikbare plaats) een stopcontact aanwezig is en of er de mogelijkheid bestaat voor de verbinding aan een rookafvoer naar buiten (alleen voor het afzuigende apparaat). : een elektriciteitsstopcontact en/of een doorvoeropening voor de afvoerpijp). 27 De wasemkap is voorzien van bevestigingspluggen die geschikt zijn voor de meeste muurs/plafonds. Er moet echter contact opgenomen worden met een gekwalificeerd technicus om u ervan te vergewissen dat de materialen geschikt zijn voor het type muur/plafond. [. . . ] Moet eenmaal per maand worden gereinigd (of als de aanwijzer verzadigde filters – indien aanwezig op het model in Uw bezit – deze noodzaak aangeeft) met neutrale reinigingsmiddelen, met de hand of in de vaatwasmachine op lage temperaturen en met een kort programma. Vervang het beschadigde lampje met een lampje van hetzelfde soort zoals aangegeven op het typeplaatje of op het apparaat zelf in de buurt van het lampje. Haal de bescherming weg door het op te lichten met een kleine schroevendraaier of iets dergelijks. Gebruik alleen halogeenlampjes van 12V -20W max - G4, en zorg ervoor dat u hen niet met de blote hand aanraakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ELICA REEF IX/A/60

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ELICA REEF IX/A/60 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag