Gebruiksaanwijzing ELICA L'ESSENZA BL/A/90

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ELICA L'ESSENZA BL/A/90. Wij hopen dat dit ELICA L'ESSENZA BL/A/90 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ELICA L'ESSENZA BL/A/90 te teleladen.


ELICA L'ESSENZA BL/A/90 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3888 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ELICA L'ESSENZA BL/A/90

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Controleer alle onderdelen op beschadigingen voordat u verder gaat met de installatie van het apparaat. Neem bij beschadiging contact op met uw leverancier, en begin niet aan de installatie. Opmerking: De elementen gemarkeerd met het symbool "(*)" zijn optionele accessoires die alleen samen met bepaalde modellen geleverd worden, of het zijn niet-geleverde onderdelen die aangekocht moeten worden. € Zorg voordat u de afzuigkap schoonmaakt of onderhoudt eerst dat hij geen stroom heeft door de stekker uit het stopcontact te halen, de tweepolige schakelaar uit te zetten of de betreffende elektriciteitsgroep geheel uit te schakelen. [. . . ] het gebruik Deze afzuigkap kan in twee vormen worden toegepast: via extractie of via filtratie. Extractie-vorm Hierbij wordt de afgevoerde lucht uit het pand gevoerd via een speciaal hiervoor geconstrueerde buis die gekoppeld is aan de aansluitring aan de bovenkant van de afzuigkap. € Wanneer niet de in deze instructies vermelde schroeven worden gebruikt of als het apparaat niet volgens deze instructies wordt bevestigd, kunnen elektrische risico's ontstaan. € Sluit het product niet aan op een (programmeerbare) timer, externe afstandsbediening of ander apparaat waardoor het product automatisch wordt ingeschakeld. dit toestel is gemarkeerd in overeenstemming met Europese richtlijn 2012/19/EC betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Zorg aan het einde van de levensduur van het apparaat dat het op de juiste manier wordt afgevoerd en verwerkt. De afvoerbuis wordt niet meegeleverd en moet afzonderlijk worden aangeschaft. Als de afzuigkap is geleverd met een actief koolfilter, moet Sluit de afzuigkap aan op een buis met dezelfde doorsnede als de luchtafvoer van de kap (aansluitflens). Deze diameter geldt ook voor eventuele doorvoeropeningen voor de afvoerbuis. Een doorvoeropening en/of buis met een kleinere doorsnede verlaagt de zuigkracht en leidt tot een enorme toename van de geluidsproductie. Wij aanvaarden in dit verband dan ook geen enkele verantwoordelijkheid. € Gebruik zo weinig mogelijk elleboogkoppelingen (maximale hoek hiervan: 90°). Het pictogram op het product en/of in de bijbehorende documenten geeft aan dat dit apparaat niet als normaal huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het product dient te worden afgegeven bij een officieel innamepunt voor elektrische en elektronische apparatuur om gerecycled te worden. Afvoer en verwerking moet worden uitgevoerd volgens plaatselijke milieu-regelgeving. Neem voor nadere informatie over inzamelen, verwerken en recyclen van dit product contact op met de betreffende afdeling van de lokale overheid, of de afdeling van uw leverancier die verantwoordelijkheid draagt voor afvalverwerking. Suggesties voor Filtratie-vorm De verwijderde lucht wordt ontvet en ontgeurd en vervolgens weer teruggeleid naar de betreffende ruimte. Om de afzuigkap in deze vorm te gebruiken, moet een extra filtersysteem op basis van geactiveerde kool zijn geïnstalleerd. 32 De minimale afstand tussen het kookoppervlak en de onderkant van de afzuigkap is 45cm bij een elektrische kookplaat en 50cm, in geval van een gas- of gemengd fornuis. Als in de installatie-instructies van een gaskookplaat een grotere afstand wordt genoemd, moet de grotere afstand worden gebruikt. Het installeren voldoende de bedieningen aan te raken Lichtschakelaar ON/OFF Selectieknop voor de intensieve snelheid (zuigkracht) – tijdsduur 5 minuten:de kap werkt op de intensieve zuigkracht en na afloop van de 5 minuten keert hij terug op de eerder ingestelde stand. Selectieknop voor de maximum snelheid (zuigkracht) Selectieknop voor de middelste snelheid (zuigkracht) - indien deze knop knippert moet het koolstoffilter gereinigd of vervangen worden. [. . . ] Het toestel van de elektrische voeding ontkoppelen, door de stekker uit te trekken en, daarna weer invoeren. In het geval dat de storing blijft voortbestaan, wendt u zicht tot de assistentie service. Model met knoppenbord met 5 knoppen Reset filter verzadiging indicatie: Met ingeschakelde kap (ON) druk langer dan 2 seconden op de knop T2, alle Ledden gaan kort aan. Nota: indien beide signaleringen (vetfilter en koolstoffilter) actief zijn, moet de handeling herhaald worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ELICA L'ESSENZA BL/A/90

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ELICA L'ESSENZA BL/A/90 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag