Gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ULTRAFLEX ZUFGREEN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ULTRAFLEX ZUFGREEN. Wij hopen dat dit ELECTROLUX ULTRAFLEX ZUFGREEN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ULTRAFLEX ZUFGREEN te teleladen.


ELECTROLUX ULTRAFLEX ZUFGREEN : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4479 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ELECTROLUX ULTRAFLEX ZUFGREEN

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik de stofzuiger nooit in deze situaties • In de buurt van ontvlambare gassen, enz. voorzorgsmaatregelen betreffende het elektrische snoer • Controleer regelmatig of de stekker en het snoer niet beschadigd zijn. € Als het snoer is beschadigd, mag dit alleen bij een erkend Electrolux Service Centre worden vervangen om risico te vermijden. [. . . ] Alle servicebeurten en reparaties moeten uitgevoerd worden door een erkend Electrolux Service Centre. Klantinformatie en milieubeleid Electrolux wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor schade die ontstaat als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat of onbevoegde aanpassingen van het apparaat. Zie het bijgesloten garantieboekje voor meer informatie over de garantie en contactpersonen voor klanten. To carry machine, lift it either by the the handle at the top of the machine or by any of the two handles at the front of the machine. Drehen Sie die Leistungsregelung nach rechts, um die Leistung zu erhöhen oder nach links, um sie zu verringern. * Um die optimale Saugleistung einzustellen, regeln Sie die Leistung beim Staubsaugen über die 5 Leistungsstufen. Wenn die Räder blockiert sind, zum Reinigen die Radabdeckung mit einem kleinen Schraubendreher abhebeln. Schäden am Motor, die durch eingedrungenes Wasser verursacht wurden, werden nicht durch die Garantie abgedeckt. Laat het filter 24 uur drogen voordat u het weer in het apparaat terugplaatst. Laat het filter drogen voor u het weer op de juiste wijze en zonder openingen in het filterframe monteert. De korte toevoer en afvoer kunnen worden losgekoppeld om eventuele vastzittende delen te verwijderen. Koppel los door aan de buis aan de bovenzijde te trekken (omgekeerde volgorde om weer terug te plaatsen). Als de wieltjes klem zitten, verwijdert u met een kleine schroevendraaier de wieldop om het wieltje schoon te maken. Stofzuiger doet het niet • Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Wees echter voorzichtig als de kans bestaat dat de verstopping wordt veroorzaakt door glas of naalden in de slang. De garantie geldt niet voor beschadigingen die zijn ontstaan tijdens het reinigen van de slang. [. . . ] De garantie geldt niet voor beschadigingen die zijn ontstaan tijdens het reinigen van de slang. Er is water in de stofzuiger gekomen De motor moet door een erkend Electrolux Service Centre worden vervangen. Schade aan de motor veroorzaakt door binnendringend water valt niet onder de garantie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ELECTROLUX ULTRAFLEX ZUFGREEN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ELECTROLUX ULTRAFLEX ZUFGREEN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag