Gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ELM 5100 & ELM5100,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ELM 5100 & ELM5100,MV. Wij hopen dat dit ELECTROLUX ELM 5100 & ELM5100,MV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing ELECTROLUX ELM 5100 & ELM5100,MV te teleladen.


ELECTROLUX ELM 5100 & ELM5100,MV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6785 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding ELECTROLUX ELM 5100 & ELM5100,MV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sobald die gewünschte Menge Kaffee erreicht wurde, drücken Sie die Taste erneut, um die Ausgabe zu stoppen. Die Lampe blinkt – sobald diese konstant leuchtet ist die Maschine bereit. Schalten Sie die Maschine aus, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und lassen Sie die Maschine abkühlen. Indd 12 2011-12-12 16:54:22 Gestion des pannes / Fehlersuche fR Problèmes La machine ne se met pas en marche. [. . . ] Indd 15 2011-12-12 16:54:26 Veiligheidsadvies / Consejos de seguridad nL Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt. przewód zasilający z wtyczką 15 ELX14581_Favola_M1_ELX_16lang_Uncoated. € Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomtoevoer waarvan de spanning en frequentie voldoen aan de specificaties op het classificatieplaatje! • U mag het apparaat nooit gebruiken of oppakken als – het netsnoer beschadigd is , – de behuizing beschadigd is. € Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een geaard stopcontact. Indien nodig kan een verlengsnoer worden gebruikt dat geschikt is voor 10 A. € Als het apparaat of de voedingskabel is beschadigd, moet het apparaat door de fabrikant, de servicevertegenwoorLea detenidamente las siguientes instrucciones antes de utilizar la máquina por primera vez. € Si el electrodoméstico o el cable de alimentación no están en perfectas condiciones, deben ser sustituidos diger of een andere gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico's te vermijden. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het elektriciteitsnet. Laat het apparaat eerst even afkoelen voordat u het reinigt of opbergt. Draai de knop naar de stand Heet water / Stoom, en draai de knop terug naar Stop. Draai de knop enkele seconden naar de stand Stoom om restwater te spoelen. Om koffie te zetten, brengt u een capsule in, sluit u de hendel en drukt u op de knop Espresso (er vindt een korte koelcyclus plaats voordat de koffie begint te vloeien). Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat de machine afkoelen. Als de vlotter zichtbaar wordt (boven het lekrooster), dan moet de lekbak worden geleegd. Deze procedure moet elke twee of drie dagen worden uitgevoerd, of na 10 kopjes koffie. Lekrooster, lekbak en container voor gebruikte capsules zijn vaatwasserbestendig. Trek de koffietuit helemaal naar beneden en verwijder deze door hem naar je toe te trekken. Nadat u het stoompijpje hebt gebruikt, schakelt u de stoomfunctie enkele seconden in. We raden aan om de machine regelmatig te ontkalken, afhankelijk van de waterhardheid (2–3 maanden). [. . . ] We raden het gebruik van de Electrolux ontkalker EPD4/C/D/E/N/R aan (gebruik nooit azijn). Druk 3 seconden op de knop Stoom, vervolgens draait u de knop naar de stand Stoom / Heet water (het LED Stoom en Koffie zullen 30 minuten knipperen tijdens de ontkalking). Wanneer het ontkalken is voltooid, dan zal het LED Stoom snel knipperen om de gebruiker er aan te herinneren om de knop terug te draaien. Indd 23 2011-12-12 16:54:44 Problemen oplossen / Solución de problemas nL Problemen Het apparaat gaat niet aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING ELECTROLUX ELM 5100 & ELM5100,MV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding ELECTROLUX ELM 5100 & ELM5100,MV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag